Skip to main content

Taggar

Stockholms Sjukhem godkända för vårdval geriatrik

Stockholms Sjukhem godkända för vårdval geriatrik

Nyheter   •   Nov 08, 2018 14:21 CET

Hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt de första vårdgivarna inom vårdval geriatrik. Vårdvalet gäller vårdgivare som har egna lokaler och startar den 1 maj 2019. För Stockholms Sjukhems del gäller vårdvalet den geriatriska verksamheten på Kungsholmen, som i samband med starten i maj också kommer att öppna minnesmottagning.

Öppen utlysning för stöd till nyskapande äldrevård

Öppen utlysning för stöd till nyskapande äldrevård

Nyheter   •   Okt 02, 2018 15:04 CEST

Vill du vara med och förbättra vården för de mest sjuka och sköra äldre? Har du en idé på ett projekt? Från 1 oktober kan du söka stöd för forskning, utveckling och innovation från Stockholms Sjukhems jubileumsprogram.

GDPR och hantering av personuppgifter

GDPR och hantering av personuppgifter

Nyheter   •   Maj 25, 2018 10:53 CEST

GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla idag den 25 maj 2018 och du får detta meddelande för att du finns med i Stockholms Sjukhems kontaktlista över personer bevakar ämnen som ligger nära vår verksamhet. Till denna kontaktlista skickar vi ut nyheter, pressmeddelanden och inbjudningar till evenemang med mera.

2017 - ett historiskt och händelserikt år

2017 - ett historiskt och händelserikt år

Nyheter   •   Maj 24, 2018 17:28 CEST

I Stockholms Sjukhems verksamhetsberättelse och kvalitetsredovisning för 2017 presenteras resultat inom produktion, kvalitet och patientsäkerhet, hållbarhet och ekonomi från året som har gått.

Stockholms Sjukhem lanserar ny webbplats

Stockholms Sjukhem lanserar ny webbplats

Nyheter   •   Apr 19, 2018 14:00 CEST

Nu lanseras Stockholms Sjukhems nya webbplats. Design och struktur är helt ny och även innehållet har fått en översyn. Språket har förenklats och innehållet har uppdaterats utifrån användarnas behov.

Konferens i palliativ vård tar sikte på framtiden

Konferens i palliativ vård tar sikte på framtiden

Nyheter   •   Mar 13, 2018 17:21 CET

Den 21–22 mars 2018 anordnas den 5:e Nationella konferensen i Palliativ vård i Stockholm på Folkets Hus. Palliativ vård är olika lindrande behandlingar och åtgärder för att må så bra som möjligt om man har en livshotande och obotlig sjukdom eller skada. Temat för konferensen är: Med rötterna mot framtiden- fokus på det palliativa förhållningssättet.

Brommageriatriken byter namn till Stockholms Sjukhem Geriatrik

Brommageriatriken byter namn till Stockholms Sjukhem Geriatrik

Nyheter   •   Jan 30, 2018 12:05 CET

Den 1 februari 2018 blir Brommageriatriken och Kungsholmsgeriatriken en gemensam organisation med Stockholms Sjukhem. All geriatrisk vård samlas nu under namnet Stockholms Sjukhem Geriatrik.

Unikt forskningsprogram för nyskapande äldrevård lanseras

Unikt forskningsprogram för nyskapande äldrevård lanseras

Nyheter   •   Nov 14, 2017 07:30 CET

Stockholms Sjukhem gör en stor satsning på forskning om multisjuka äldre. Stiftelsen har beslutat att avsätta 25 miljoner kronor till ett femårigt forskningsprogram för nyskapande äldrevård med fokus på hjärtsvikt, skörhet och smärta. Forskningsprogrammet lanseras vid ett forskningssymposium i samband med stiftelsens 150-årsjubileum den 20 november.

Georg Engel ny verksamhetschef för Stockholms Sjukhems palliativa vård

Georg Engel ny verksamhetschef för Stockholms Sjukhems palliativa vård

Nyheter   •   Nov 07, 2017 07:00 CET

Georg Engel, med dr och specialist i onkologi, blir ny verksamhetschef för den palliativa vården inom Stockholms Sjukhem. Georg Engel är i dag medicinsk rådgivare inom e-hälsa och strategisk IT vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Han tillträder tjänsten i februari 2018.

Remissvar på Ordning och reda i välfärden - kvalitetskrav bättre än vinstreglering

Remissvar på Ordning och reda i välfärden - kvalitetskrav bättre än vinstreglering

Nyheter   •   Feb 24, 2017 15:51 CET

Att reglera vinster är inte rätt väg att gå. Istället borde utredningen fokusera på tydliga kvalitetskrav på både privata och offentliga utförare, att kvaliteten följs upp, tillsynen skärps och att det införs sanktioner och regler för hur man avvecklar verksamheter som inte lever upp till kraven.

Smärtlindring förlänger livet

Smärtlindring förlänger livet

Nyheter   •   Dec 08, 2016 09:07 CET

I veckans nummer av Dagens Medicin skriver fem företrädare för Stockholms Sjukhem ett debattinlägg om smärtlindring. Bakgrunden är ett inslag i Vetenskapsradion där man hävdar att alltför många äldre behandlas med morfinplåster. Med svepande och grova påståenden smutskastar man alla vårdgivare och all den hängivna personal som ägnar sig åt att ge personer med demens ett så gott liv som möjligt.

Livsviktigt - Rätt att välja

Livsviktigt - Rätt att välja

Nyheter   •   Nov 07, 2016 09:48 CET

Som patient är det ofta möjligt att själv välja var man ska vårdas. Det gäller både husläkare och specialister av olika slag. Stockholms Sjukhem omfattas av vårdvalet inom de flesta verksamhetsområden. I Livsviktigt berättar vi om vårdvalet inom ASIH. Du får också möta Miia Kivipelto som har tilldelats stiftelsens donationsprofessur i geriatrik. Och läsa Bodil Jönssons krönika om tid.

Miia Kivipelto erhåller Stockholms Sjukhems donationsprofessur

Miia Kivipelto erhåller Stockholms Sjukhems donationsprofessur

Nyheter   •   Okt 17, 2016 09:30 CEST

Professor Miia Kivipelto har erhållit Stockholms Sjukhems donationsprofessur i klinisk geriatrik, placerad vid Karolinska Institutets institution för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle. Professuren omfattar 15 miljoner kronor fördelade över tio år med syfte att bredda den geriatriska forskningen.

Livsviktigt - stöd ger hopp

Livsviktigt - stöd ger hopp

Nyheter   •   Jun 10, 2016 15:53 CEST

Demenssjukdom drabbar både patient och anhöriga hårt. Att få rätt diagnos är viktigt för att kunna leva ett så bra liv som möjligt, trots sjukdomen. Minnesmottagningen på Brommageriatriken är specialister på demensutredningar. I tidningen Livsviktigt berättar specialister från mottagningen samt patient och anhörig. Du kan även läsa Göran Stiernstedts krönika om vården för de mest sjuka äldre.

Karin Rudling ny verksamhetschef för Rehabcentrum

Karin Rudling ny verksamhetschef för Rehabcentrum

Nyheter   •   Maj 11, 2016 08:07 CEST

Karin Rudling, överläkare och specialist i rehabiliteringsmedicin, blir ny verksamhetschef för Rehabcentrum på Stockholms Sjukhem. Hon har tidigare bland annat varit verksamhetschef för Neurologi, Rehabiliteringsmedicin och Stroke vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Karin Rudling börjar den 8 augusti och kommer även att ha uppdraget som chefläkare.

Livsviktigt - trygg hemma

Livsviktigt - trygg hemma

Nyheter   •   Mar 10, 2016 11:00 CET

Det nya arbetssättet som innebär att sköra äldre följs upp när de kommer hem från sjukhuset är populärt bland patienterna. Att få besök hemma av teamet från Brommageriatriken upplevs som tryggt. I årets första nummer av Livsviktigt berättar vi bland annat om Brommageriatrikens bedömningsteam.

Landstinget gör storsatsning på Bromma sjukhus

Landstinget gör storsatsning på Bromma sjukhus

Nyheter   •   Jan 15, 2016 11:12 CET

​Lokala BrommaTidning rapporterar i veckan om landstingets satsning på Bromma sjukhus. En större om- och utbyggnad planeras för att modernisera de lokaler som idag står tomma. Landstinget räknar med att Bromma sjukhus ska ha närmare 300 vårdplatser 2018.

Livsviktigt - aktiv hjälp att leva

Livsviktigt - aktiv hjälp att leva

Nyheter   •   Nov 09, 2015 11:06 CET

Livet har olika faser och hälsan varierar. Aktiv livshjälp skulle kunna vara det sammanfattande begreppet för Stockholms Sjukhems verksamhet. Vi har målet att stötta individen med att skapa bästa möjliga livskvalitet. Det gäller både inom rehabilitering, geriatrik, palliativ vård samt vård- och omsorgsboendet.

​Årets sjuksköterska inom Palliativ omvårdnad 2015

​Årets sjuksköterska inom Palliativ omvårdnad 2015

Nyheter   •   Okt 16, 2015 09:00 CEST

Brita Källgren, sjuksköterska på Palliativt Centrum vid Stockholms Sjukhem har blivit utsedd till Årets sjuksköterska inom Palliativ omvårdnad 2015 av föreningen SFPO (sjuksköterskor för palliativ omvårdnad).

Sjukhusdirektör Elisabet Wennlund slutar

Sjukhusdirektör Elisabet Wennlund slutar

Nyheter   •   Sep 22, 2015 13:09 CEST

Elisabet Wennlund lämnar sitt uppdrag som sjukhusdirektör för Stockholms Sjukhem den 15 oktober. FoUU-chef Åke Seiger är utsedd till tf sjukhusdirektör från och med den 16 oktober till dess att en ny sjukhusdirektör är på plats.