Skip to main content

Taggar

Samtal om digitalisering och innovation

Samtal om digitalisering och innovation

Nyheter   •   Jun 08, 2020 09:00 CEST

​Coronapandemin har påskyndat utvecklingen av digitala lösningar och nya arbetssätt inom vården. Lyssna på Stockholms Sjukhem, Daniel Forslund och Cuviva i ett aktuellt och spännande samtal om digitalisering och innovation.

Covid-19 påskyndade projekt med surfplattor till patienter inom ASIH

Covid-19 påskyndade projekt med surfplattor till patienter inom ASIH

Nyheter   •   Maj 15, 2020 15:58 CEST

ASIH i Bromma har börjat arbeta med surfplattor som installeras direkt ute hos patienten. En del som vårdas i hemmet kan därför på ett enkelt sätt kommunicera digitalt med vårdpersonalen. Covid-19 påskyndade projektet, som finansieras med stöd av Ruth och Richard Julins Stiftelse och Innovationsfonden i Region Stockholm.

Nytt avsnitt av podden Omtanken - Oro och etisk stress inom vården och omsorgen

Nytt avsnitt av podden Omtanken - Oro och etisk stress inom vården och omsorgen

Nyheter   •   Apr 30, 2020 16:10 CEST

Madhuri Gogineni, överläkare inom den palliativa vården på Stockholms Sjukhem, intervjuas om oro och etisk stress inom vården och omsorgen. Något personalen nu utsätts för extra mycket i samband med covid-19-pandemin. Hur påverkar det och hur kan det hanteras?

Patient på Stockholms Sjukhem testad positivt för covid-19

Patient på Stockholms Sjukhem testad positivt för covid-19

Nyheter   •   Mar 18, 2020 16:00 CET

​En patient som vårdas inom slutenvården på Stockholms Sjukhem har testats positivt för covid-19. Patienten vårdas isolerat på avdelningen enligt gällande rutiner. Stockholms Sjukhem är sedan tidigare i stabsläge.

Avtal tecknat för köp av Bromma sjukhus - Stockholms Sjukhem fortsätter bedriva vård

Avtal tecknat för köp av Bromma sjukhus - Stockholms Sjukhem fortsätter bedriva vård

Nyheter   •   Feb 12, 2020 15:59 CET

​Fastighetsbolaget Vectura har tecknat avtal med Region Stockholm om förvärv av Bromma sjukhus. Förvärvet är villkorat av att regionfullmäktige fattar beslut om att genomföra försäljningen. Efter genomfört förvärv kommer Stockholms Sjukhem fortsätta bedriva geriatrik, ASIH och rehabilitering samt tillsammans med Vectura utveckla byggnaden för att erbjuda ytterligare vård och samhällsservice.

Samarbetsavtal för innovationer och förbättringar i vården

Samarbetsavtal för innovationer och förbättringar i vården

Nyheter   •   Dec 13, 2019 13:27 CET

Stockholms Sjukhem och Strikersoft har signerat ett treårigt samarbetsavtal för att tillsammans driva innovationer och förbättringar inom vården. Det första projektet inom avtalet gäller ett nytt digitalt och mobilt arbetssätt för sjuksköterskor inom sjukvårdsverksamheterna på Stockholms Sjukhem. Satsningen innebär att alla sjuksköterskor under 2020 kommer att utrustas med läsplattor.

Verksamhetsberättelse 2018 ​– tillsammans utvecklar vi framtidens vård och omsorg.

Verksamhetsberättelse 2018 ​– tillsammans utvecklar vi framtidens vård och omsorg.

Nyheter   •   Jun 11, 2019 15:42 CEST

Ta del av Stockholms Sjukhems verksamhetsberättelse för 2018. Vi presenterar resultat inom kvalitet och produktion samt hållbarhet och ekonomi från året som har gått. Ett år då drygt 17 000 personer har fått sjukvård, rehabilitering och omsorg i våra olika verksamheter.

Gör Bromma sjukhus tillgängligt via kollektivtrafiken

Gör Bromma sjukhus tillgängligt via kollektivtrafiken

Nyheter   •   Maj 07, 2019 14:01 CEST

Stockholms Sjukhem skriver idag ett öppet brev till politikerna i Region Stockholms Trafiknämnd, Trafiknämnden i Stockholms stad och Bromma stadsdelsnämnd. Beslutet att dra in busshållplatsen utanför Bromma sjukhus får oacceptabla konsekvenser för de sköra äldre patienter som Stockholms Sjukhem vårdar och för dem som besöker sina närstående på sjukhuset.

​Nytt forskningsinstitut för hjärnhälsa

​Nytt forskningsinstitut för hjärnhälsa

Nyheter   •   Feb 18, 2019 16:18 CET

Alzheimers sjukdom är fortfarande obotlig och försök att hitta effektiva läkemedel har hittills misslyckats, varför det behövs nya angreppssätt. Det nya forskningsinstitutet för hjärnhälsa, Fingers Brain Health Institute, ska bedriva egen klinisk forskning och utveckla metoder för att förhindra eller fördröja demenssjukdomar. Initiativtagare är professor Miia Kivipelto och docent Maris Hartmanis.

​Med digitala stöd ökar Stockholms Sjukhem närvaron hemma hos individer inom palliativ vård

​Med digitala stöd ökar Stockholms Sjukhem närvaron hemma hos individer inom palliativ vård

Nyheter   •   Feb 04, 2019 07:53 CET

Nu tar Stockholms Sjukhem första steget mot att med digitala hjälpmedel komplettera den fysiska vården av de svårast sjuka i hemmet. Syftet är att ytterligare höja vårdkvaliteten och tryggheten för individen. Som digitaliseringspartner i pilotprojektet har Stockholms Sjukhem valt ehälsobolaget Cuviva.

Stockholms Sjukhem godkända för vårdval geriatrik

Stockholms Sjukhem godkända för vårdval geriatrik

Nyheter   •   Nov 08, 2018 14:21 CET

Hälso- och sjukvårdsnämnden har godkänt de första vårdgivarna inom vårdval geriatrik. Vårdvalet gäller vårdgivare som har egna lokaler och startar den 1 maj 2019. För Stockholms Sjukhems del gäller vårdvalet den geriatriska verksamheten på Kungsholmen, som i samband med starten i maj också kommer att öppna minnesmottagning.

Öppen utlysning för stöd till nyskapande äldrevård

Öppen utlysning för stöd till nyskapande äldrevård

Nyheter   •   Okt 02, 2018 15:04 CEST

Vill du vara med och förbättra vården för de mest sjuka och sköra äldre? Har du en idé på ett projekt? Från 1 oktober kan du söka stöd för forskning, utveckling och innovation från Stockholms Sjukhems jubileumsprogram.

GDPR och hantering av personuppgifter

GDPR och hantering av personuppgifter

Nyheter   •   Maj 25, 2018 10:53 CEST

GDPR (General Data Protection Regulation) börjar gälla idag den 25 maj 2018 och du får detta meddelande för att du finns med i Stockholms Sjukhems kontaktlista över personer bevakar ämnen som ligger nära vår verksamhet. Till denna kontaktlista skickar vi ut nyheter, pressmeddelanden och inbjudningar till evenemang med mera.

2017 - ett historiskt och händelserikt år

2017 - ett historiskt och händelserikt år

Nyheter   •   Maj 24, 2018 17:28 CEST

I Stockholms Sjukhems verksamhetsberättelse och kvalitetsredovisning för 2017 presenteras resultat inom produktion, kvalitet och patientsäkerhet, hållbarhet och ekonomi från året som har gått.

Stockholms Sjukhem lanserar ny webbplats

Stockholms Sjukhem lanserar ny webbplats

Nyheter   •   Apr 19, 2018 14:00 CEST

Nu lanseras Stockholms Sjukhems nya webbplats. Design och struktur är helt ny och även innehållet har fått en översyn. Språket har förenklats och innehållet har uppdaterats utifrån användarnas behov.

Konferens i palliativ vård tar sikte på framtiden

Konferens i palliativ vård tar sikte på framtiden

Nyheter   •   Mar 13, 2018 17:21 CET

Den 21–22 mars 2018 anordnas den 5:e Nationella konferensen i Palliativ vård i Stockholm på Folkets Hus. Palliativ vård är olika lindrande behandlingar och åtgärder för att må så bra som möjligt om man har en livshotande och obotlig sjukdom eller skada. Temat för konferensen är: Med rötterna mot framtiden- fokus på det palliativa förhållningssättet.

Brommageriatriken byter namn till Stockholms Sjukhem Geriatrik

Nyheter   •   Jan 30, 2018 12:05 CET

Den 1 februari 2018 blir Brommageriatriken och Kungsholmsgeriatriken en gemensam organisation med Stockholms Sjukhem. All geriatrisk vård samlas nu under namnet Stockholms Sjukhem Geriatrik.

Unikt forskningsprogram för nyskapande äldrevård lanseras

Unikt forskningsprogram för nyskapande äldrevård lanseras

Nyheter   •   Nov 14, 2017 07:30 CET

Stockholms Sjukhem gör en stor satsning på forskning om multisjuka äldre. Stiftelsen har beslutat att avsätta 25 miljoner kronor till ett femårigt forskningsprogram för nyskapande äldrevård med fokus på hjärtsvikt, skörhet och smärta. Forskningsprogrammet lanseras vid ett forskningssymposium i samband med stiftelsens 150-årsjubileum den 20 november.

Georg Engel ny verksamhetschef för Stockholms Sjukhems palliativa vård

Nyheter   •   Nov 07, 2017 07:00 CET

Georg Engel, med dr och specialist i onkologi, blir ny verksamhetschef för den palliativa vården inom Stockholms Sjukhem. Georg Engel är i dag medicinsk rådgivare inom e-hälsa och strategisk IT vid Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting. Han tillträder tjänsten i februari 2018.

Remissvar på Ordning och reda i välfärden - kvalitetskrav bättre än vinstreglering

Remissvar på Ordning och reda i välfärden - kvalitetskrav bättre än vinstreglering

Nyheter   •   Feb 24, 2017 15:51 CET

Att reglera vinster är inte rätt väg att gå. Istället borde utredningen fokusera på tydliga kvalitetskrav på både privata och offentliga utförare, att kvaliteten följs upp, tillsynen skärps och att det införs sanktioner och regler för hur man avvecklar verksamheter som inte lever upp till kraven.