Skip to main content

Patient på Stockholms Sjukhem testad positivt för covid-19

Nyhet   •   Mar 18, 2020 16:00 CET

En patient som vårdas inom slutenvården på Stockholms Sjukhem har testats positivt för covid-19. Patienten vårdas isolerat på avdelningen enligt gällande rutiner. Stockholms Sjukhem är sedan tidigare i stabsläge.

– Efter samråd med infektionsläkare har beslut tagits om att patienten vårdas isolerat på avdelningen. Vi har vidtagit åtgärder för att ge en patientsäker vård och minska risken för smittspridning, säger chefläkare Marianne Reimers.

Ytterligare uppgifter om patienten kommer inte att lämnas, av hänsyn till patientsekretessen.

– Det här är en väntad utveckling som vi på Stockholms Sjukhem är förberedda på. Coronaviruset finns i samhället och vi vårdar personer som tillhör de sårbara grupperna äldre och kroniskt sjuka, säger Marianne Reimers.

– Vi arbetar för att skydda dessa riskgrupper och en viktig åtgärd är att ta prov vid misstanke om covid-19. Vi genomför själva provtagning i samverkan med infektionsläkare, enligt de riktlinjer som gäller i Region Stockholm. I nuläget har vi testat åtta patienter i slutenvård. Fem var negativa, tre har testats positivt. Två av dem som testats positivt vårdas hos annan vårdgivare, en patient vårdas isolerat på Stockholms Sjukhem.

Förbereder för covid-19 vård
– Vi förbereder just nu särskilda lokaler för vård av coronasmittade på Stockholms Sjukhem, berättar Marianne Reimers. Alla patienter med bekräftad covid-19 behöver inte vårdas på infektionsklinik eller inom intensivvård, utan vi förbereder för att vårda patienter smittsäkert med god vårdkvalitet även i vår verksamhet.

Stockholms Sjukhem är i planerat stabsläge sedan 6 mars. Besöksförbud gäller på alla slutenvårdsavdelningar sedan 11 mars och vi avråder från ej nödvändiga besök på vård- och omsorgsboendet, för mer information se vår webbplats.

Covid 19, Stockholms Sjukhem 2020-03-18
Antal provtagna: 8
Antal bekräftade fall (totalt): 3
Antal bekräftade fall (som vårdas på Stockholms Sjukhem): 1

För information till media
För mer information om aktuellt läge kring Covid-19 i Stockholm, kontakta Region Stockholms pressfunktion, 08-123 131 48

För mer information om hanteringen vid Stockholms Sjukhem, kontakta kommunikationschef Marianne Spiik, 0739-17 74 43

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.