Skip to main content

Remissvar på Ordning och reda i välfärden - kvalitetskrav bättre än vinstreglering

Nyhet   •   Feb 24, 2017 15:51 CET

Karin Thalén, sjukhusdirektör Stockholms Sjukhem.

Att reglera vinster är inte rätt väg att gå. Istället borde utredningen fokusera på tydliga kvalitetskrav för både privata och offentliga utförare, att kvaliteten följs upp och att det införs sanktioner och regler för hur man avvecklar verksamheter som inte lever upp till kraven.

– Vinstreglering är fel väg att gå om regeringen vill uppnå god kvalitet i välfärden, menar sjukhusdirektör Karin Thalén. Förslaget bör istället fokusera på tydliga kvalitetskrav på både privata och offentliga utförare, att kvaliteten följs upp, tillsynen skärps och att det införs sanktioner och regler för hur man avvecklar verksamheter som inte lever upp till kraven.

Välfärdsutredningen har haft i uppdrag att föreslå ett nytt regelverk för offentlig finansiering av privat utförda välfärdstjänster. Syftet med utredningen är att säkerställa att offentliga medel används till just den verksamhet de är avsedda för och att eventuella överskott som huvudregel ska återföras till den verksamhet där de uppstått.

– Utredningens förslag skulle få långtgående konsekvenser även för idéburna organisationer inom vård och social omsorg, och därmed även för de människor som på olika sätt är beroende av att vår verksamhet fungerar, säger Karin Thalén. Det är enligt vår uppfattning orimligt att införa ekonomiska sanktioner för icke-vinstdrivande organisationer eftersom dessa organisationer ändå alltid återför eventuella vinster till verksamheten.

Mångfald bör värnas
– Stockholms Sjukhem anser att en väl fungerande sektor för vård och social omsorg, med en mångfald av aktörer och möjligheter för människor att välja mellan olika utförare, borde vara ett viktigt mål för lagstiftarna. Det finns en del förslag i utredningen som leder dit och vi välkomnar dessa men det förslag till vinstreglering som föreslås riskerar att få helt motsatt effekt. Resultatet kan bli att vi, istället för tillväxt, får stagnation och riskerar att inte kunna bedriva verksamhet, säger Karin Thalén.

– Även utredningens förslag om krav på separata juridiska personer för att få ta emot offentlig finansiering leder till orimliga konsekvenser där idéburna organisationer skulle tvingas att separera verksamheter från varandra med icke-optimala organisationsförändringar, tveksamma byråkratiska konstruktioner och administrativt merarbete som följd.  

En god idé
Stockholms Sjukhem grundades 1867 efter ett initiativ av professor Magnus Huss. Han hade en idé om god vård för långvarigt eller obotligt sjuka. Verksamheten byggdes upp och finansierades med donationer, gåvor och insamlingar långt innan den moderna välfärden byggdes upp och offentlig finansiering etablerades.

– Idag 150 år senare förvaltar vi Magnus Huss idé. Vi har stor efterfrågan på våra vård- och omsorgstjänster och planerar för fortsatt tillväxt för att kunna erbjuda vård och omsorg av högsta kvalitet till fler människor utifrån stiftelsens syfte och ändamål. För behoven finns – i takt med att vi blir allt äldre och lever allt längre med kroniska sjukdomar ökar behoven av vård och omsorg, säger Karin Thalén.

Utvecklingen av den svenska välfärden kommer på sikt behöva alla krafter – inte minst den idéburna sektorn. Stabila och förutsägbara villkor är det viktigaste för att såväl icke-vinstdrivande som vinstdrivande verksamheter ska kunna fortsätta utvecklas i vård och omsorg. Utredningen motverkar detta och Stockholms Sjukhem avstyrker därför utredningens förslag, avslutar Karin Thalén.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.