Skip to main content

Palliativguiden 2010: Värdig vård i livets slut – lotteri eller mänsklig rättighet?

Pressmeddelande   •   Feb 12, 2010 11:09 CET

– Palliativguiden 2010 visar att tillgången till god palliativ vård vid livets slut fortfarande är mycket ojämnt fördelad i Sverige, både kompetensmässigt och geografiskt, säger Carl Johan Fürst, ordförande i Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV), som på måndag den 15 februari presenterar Palliativguiden 2010.

– Trots att det är patientens behov av symtomlindring, kontinuitet och stöd vid livets slut som borde vara i fokus, hindras en god palliativ vård av otydlig ansvarsfördelning och dålig samverkan mellan och inom olika organisationer. Vi saknar en tydlig strategi där man ser på behovet av palliativ vård ur ett befolkningsperspektiv, säger Carl Johan Fürst. På samma sätt som vi i samhället tar ansvar för och planerar förlossningsvården, behöver vi ta ansvar för och planera vården vid livets slut.

– Palliativguiden ger en tydlig bild av den specialiserade palliativa vården i Sverige. Vår förhoppning är att guiden ska bidra till en genomtänkt analys av behoven av palliativ vård inom landsting och kommuner. Palliativguiden kan vara ett underlag för beslut om den palliativ vården och en källa till jämförelse och inspiration, för politiker och andra beslutsfattare – men även för dem som arbetar inom den palliativa vården, säger Carl Johan Fürst.

Palliativguiden 2010 presenteras på Stockholms Sjukhem på måndag den 15 februari kl.14.30-16.00, se även www.nrpv.se (Aktualiteter). Vid presentationen medverkar även Carl-Magnus Edenbrandt, docent och överläkare vid Sektionen för palliativ vård på Skånes onkologiska klinik vid Skånes universitetssjukhus samt Maria Friedrichsen, docent och leg sjuksköterska, Linköpings Universitet. Maria Friedrichsen kommer att presentera en ny rapport med titeln ”Har utbildningen i palliativ vård förbättrats?”.

För ytterligare information kontakta gärna:
Carl Johan Fürst, ordförande, tel 08-617 12 82
Sylvia Sauter, koordinator, tel 08-617 93 04

Fakta om Palliativguiden
Det är Nationella Rådet för Palliativ Vård (NRPV) som står bakom Palliativguiden, både den tryckta versionen och den webbversion som finns på www.nrpv.se. Palliativguiden är en förteckning över specialiserade palliativa verksamheter i Sverige. Palliativguiden upprättas med Socialstyrelsens stöd. Den tryckta versionen av Palliativguiden gavs ut första gången 2008.
NRPV är en ideell förening med uppgift och mål att verka för en samordnad vård i hela landet enligt WHO:s definition av palliativ vård och består av föreningar och nätverk inom palliativ vård.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy