Skip to main content

Rörelseglädje tills livet tar slut - ny bok om fysioterapi i palliativ vård

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2018 07:30 CET

Boken "Fysioterapi i palliativ vård - Rörelseglädje tills livet tar slut" är skriven av Sylvia Sauter, Erika Franzén, och Ammis Lübcke, och ges ut av förlaget Studentlitteratur.

Det har saknats en bok med ett fysioterapeutiskt perspektiv på vård av patienter i palliativa sjukdomsskeden och detta är den första boken på svenska i ämnet. Dessa patienter vårdas i alla delar av vårdkedjan och därför behövs kunskap om deras specifika problem.

Genom lyhördhet och kunskap kan fysioterapeuten genom sin specifika kunskapsbas bidra till patientens livskvalitet och komplettera farmakologisk behandling och annan vård. Symtom, bedömningar och förslag till behandling och åtgärder tas upp i boken liksom även kortfattade beskrivningar av vanligt förekommande diagnoser och tillstånd. Med bokens hjälp vill vi bidra till att öka fysioterapeuternas kunskap, för att minska patienternas symtombörda och för att förbättra patienternas livskvalitet.

Fysioterapi i palliativ vård är ett kliniskt kunskapsstöd och kan fungera som en inspirationskälla för fysioterapeuter som möter patienter i palliativa sjukdomsskeden. Boken är även anpassad för att kunna användas i olika kurser och utbildningar.

Boken är skriven av Sylvia Sauter, Erika Franzén, och Ammis Lübcke, och ges ut av förlaget Studentlitteratur.

Sylvia Sauter är leg.fysioterapeut, DIHR, chefredaktör för tidsskriften Palliativ Vård, som ges ut av Nationella Rådet för Palliativ Vård och koordinator på FoUU-enheten, Stockholms Sjukhem.

Erika Franzén är leg.fysioterapeut, docent och universitetslektor vid sektionen för fysioterapi, institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, samt verksam vid FoUU-enheten på Stockholms Sjukhem.

Ammis Lübcke är leg.fysioterapeut och specialist inom äldres hälsa, verksam i västra Stockholm, framför allt inom hemrehabilitering.

Välkommen till bokrelease, vi bjuder på dryck och tilltugg.

Föranmälan senast 8 februari till: sylvia.sauter@stockholmssjukhem.se

Stockholms Sjukhem är en privat vårdgivare som ägs av en stiftelse. Sedan starten 1867 har vi erbjudit vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka. I dag bedriver vi vård inom fem områden: palliativ vård, rehabilitering, husläkar­mottagning, äldreomsorg och geriatrisk vård. Vi har även en egen enhet för forskning, utveckling och utbildning. Stockholms Sjukhem har närmare 900 medarbetare.

Stockholms Sjukhem är kvalitetscertifierade och miljöcertifierade

Stockholms Sjukhem är en organisation som drivs utan vinstsyfte och vi är medlemmar i Famna - en branschorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.