Skip to main content

Vad betyder konst, slöjd och design för den döende patienten?

Pressmeddelande   •   Nov 21, 2011 08:00 CET

Stockholms Sjukhem har deltagit i ett projekt som handlar om att skapa rum för samtal i livets slut. Konstnärer och slöjdare har tillsammans med vårdpersonal och forskare tagit fram skisser på rum och vårdmiljöer som stimulerar dialog och skapar känsla av trygghet och öppenhet. Även patienter och närstående har varit delaktiga i projektet.

Den fysiska vårdmiljön i palliativ vård är tema för årets Huss-symposium. Resultatet av projektet "Konst och hemslöjd i vårdmiljö" kommer att presenteras på symposiet. Medverkar gör Eva Rosengren, arkitekt och konstnär, Carol Tishelman, sjuksköterska och professor, Andreas Nobel, arkitekt och forskare samt Samir Alj Felt, konstnär. Carl Johan Fürst, överläkare på Stockholms Sjukhem och professor i palliativ medicin vid Karolinska Institutet, är moderator.

Projektet "Konst och Hemslöjd i vårdmiljö" har utvecklats som ett samarbete mellan Stockholms läns landsting kulturförvaltningen, Länshemslöjdskonsulenterna, Stockholms Sjukhem och Nämnden för hemslöjdsfrågor. I projektet har fem konstnärer/formgivare arbetat tillsammans med fem slöjdare. Projektet avslutas i samband med Huss-symposiet den 21 november, men frågor kring konst och design i vårdmiljö kommer att bearbetas vidare i en vandringsutställning med början på Arkitekturmuseet sommaren 2012.

Projektet presenterades även med en poster på den internationella palliativa konferensen i Lissabon 2011.

Huss symposium i palliativ vård
Vad betyder konst, slöjd och design för den döende patienten? Välkommen till ett seminarium om den fysiska vårdmiljön i palliativ vård.

Plats: Stockholms Sjukhem, Mariebergsgatan 22, Aulan
Tid: 21 november 2011 kl 17:00-20:00

Huss Symposier på Stockholms Sjukhem möjliggörs bl a genom samarbete med Mundipharma AB. Huss symposier har anordnats två gånger om året sedan 2004 på initiativ av Carl-Johan Fürst, professor och överläkare på Stockholms Sjukhem. Föreläsningarna syftar till att inspirera och lyfta fram aktuella ämnen inom den palliativa vården. Namnet Huss är taget för att hedra Stockholms Sjukhems grundare Magnus Huss.

Stockholms Sjukhem är ett privat sjukhus och sjukhem som ägs och drivs av en stiftelse. Sedan starten 1867 har vi erbjudit vård och omsorg till långvarigt eller obotligt sjuka. I dag bedriver vi vård inom fem områden: palliativ vård, rehabilitering, husläkar­mottagning, vård- och omsorgsboende samt geriatrisk vård vid Brommageriatriken. Vi har även en egen FoUU-enhet som är knuten till Karolinska Institutet. Stockholms Sjukhem har drygt 700 medarbetare.

Stockholms Sjukhem är en non profit-organisation och vi är medlemmar i Famna - en branschorganisation för idéburna aktörer inom vård och social omsorg.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy