Skip to main content

Parkeringskraven - ett hinder för ökat bostadsbyggande?

Pressmeddelande   •   Jun 05, 2013 08:00 CEST

Pressinbjudan till Bostadsforum bjuder in:
Parkeringskraven - ett hinder för ökat bostadsbyggande?

Tid: Tisdagen den 11 juni 2013 kl. 8.00-9.00 (frukost serveras kl. 7.30-8.00)
Plats: Summit, Grev Turegatan 30, Stockholm

Stockholm är Västeuropas snabbast växande storstadsregion. Detta ställer krav på satsningar på bostadsbyggande. Hur kan vi tillmötesgå den stora efterfrågan på små lägenheter och studentbostäder som är omöjliga att bygga med dagens parkeringskrav? Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och Stockholms Byggmästareförening bjuder in till ett samtal kring parkeringsnormer och bostadsbyggande.

Markutrymmet i en stor stad är begränsat och då behövs fler flexibla parkeringslösningar anpassade efter varje projekt. I dag finns det en stelbenthet i kravet på parkeringar och i flera kommuner i länet ställs krav på lika många p-platser per bostad oberoende om det är en familjelägenhet om 4 rok eller en ungdomsbostad om 1 rok. En garageplats kostar 400 000 kr att bygga, då har man helt enkelt inte råd att bygga smålägenheter.

  • Kan vi bygga fler bostäder med flexiblare parkeringsnormer som är anpassade efter varje unikt projekt?
  • Kan vi lösa problemen med bilpooler eller kanske samutnyttjande av parkeringar mellan bostäder och centrumanläggningar?

Vi bjuder in byggare och företrädare för kommunerna i länet för ett samtal om parkeringsnormer och bostadsbyggande med följande personer i panelen:
Patrik Wirsenius, handläggare, avd. för tillväxt och samhälls­byggnad, SKL
Britta Eliasson, exploateringskontoret, avd. för projektutveckling, Stockholms stad
Nancy Mattson, projektutvecklare, JM Bostad Stockholm AB
Pelle Envall, TUB Trafikutredningsbyrån AB

Moderator är Anders Ekegren, ordförande i KSL:s miljö- och samhällsutvecklingsberedning.

Anmäl dig till Sofia Jonsson, sofia@stockholmsbf.se eller 073-661 47 02, eller
via anmälningsformuläret på www.stockholmsbf.se/bostadsforum.

Stockholms Byggmästareförening är lokal branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 850 medlemmar, varav de flesta är små och medelstora företag.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy