Skip to main content

Pressinbjudan till Bostadsform 2012: Från ord till handling – när kommer resultaten?

Pressmeddelande   •   Okt 16, 2012 08:00 CEST

Tid: Torsdagen den 18 oktober klockan 8.30-12.00
Plats: Bygget, Norrlandsgatan 11, Stockholm

Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och Stockholms Byggmästareförening bjuder in till Bostadsforum 2012. Bostadsminister Stefan Attefall närvarar för att diskutera frågan om varför det byggs så få bostäder och Martin Storm, ställföreträdande generaldirektör på Boverket, ska redogöra för effekterna av nya PBL.

– Det kommer att bli intressant och se vad Stefan Attefall kommer att ge för budskap till Bostadsforum. Om regeringen vill komma med några åtgärder som får fart på bostadsbyggandet innan valet är det hög tid att börja leverera nu, säger Anders Ekegren, stadsbyggnadskommunalråd i Solna och ordförande för KSL:s miljö- och samhällsutvecklingsberedning.

Bostadsforum arrangeras årligen av Kommunförbundet Stockholms Län (KSL) och Stockholms Byggmästareförening med syftet att vara en arena där intressanta bostadspolitiska frågor ventileras och debatteras. I år lägger vi fokus på effekterna av nya PBL och de av regeringen tillsatta utredningarna som ska öka bostadsbyggandet, säger Elisabeth Martin, vd på Stockholms Byggmästareförening.

Ur programmet (se nedan för fullständigt program):

Vad har hänt sedan nya PBL kom?

  • Ett och ett halvt år med nya PBL - effekt och konsekvenser
  • Kommunal samverkan för effektivt byggande

Varför byggs det så få bostäder?

  • Byggkravsutredningen - hävstång eller bromskloss?
  • Från ord till handling
  • Regionens bostadsbehov

Anmäl dig via e-post till Sofia Jonsson, sofia@stockholmsbf.se.

För ytterligare information, kontakta:
Elisabeth Martin, vd Stockholms Byggmästareförening, elisabeth@stockholmsbf.se, 08‑587 147 24, 070-561 32 00

Anders Ekegren (FP), ordförande, KSL:s Miljö- och samhällsutvecklingsberedning, anders.ekegren@solna.se, 08-734 24 18, 070-605 24 18.

Program

Vad har hänt sedan nya PBL kom?

Ett och ett halvt år med nya PBL - effekt och konsekvenser
Den 2 maj 2011 trädde en ny plan- och bygglag i kraft. För att underlätta införandet av lagen utsåg regeringen generaldirektören på Boverket till utredare för att organisera och genomföra utbildnings- och informationsinsatser. Nu har ett och ett halvt år gått - vilka effekter och konsekvenser kan vi se med den nya lagen?

Martin Storm, ställföreträdande generaldirektör Boverket, inledningstalar
Därefter diskussion tillsammans med:
Kjell Jansson, vd Besqab
Inger Holmqvist, plandirektör Länsstyrelsen
Inga-Lill Segnestam, samhällsbyggnadschef Vallentuna kommun

Kommunal samverkan för effektivt byggande
Åtta Stockholmskommuner har inlett ett samarbete, “stadsbyggnadsbenchen”, med syftet att få en effektivare stadsbyggnadsprocess.

Anders Ekengren, stadsbyggnadsdirektör Nacka kommun

Varför byggs det så få bostäder?

Byggkravsutredningen - hävstång eller bromskloss?
Regeringen har tillsatt en särskild utredare för att se över vissa byggfrågor i syfte att underlätta byggandet i Sverige. Utredningen beräknas avsluta sitt arbete den 3 november 2012 - hur har det gått?

Eidar Lindgren, utredningssekreterare

Från ord till handling
Ny PBL, 15 statliga utredningar - när kommer resultaten av lagar och utredningar som gör att vi kan gå från ord till handling?

Stefan Attefall, civil- och bostadsminister

Regionens bostadsbehov
Landstinget har ett uppdrag att se över regionens bostadsbehov. Vilket ansvar har landstinget för bostadsförsörjningsfrågan?

Peter Haglund, direktör Tillväxt, miljö och regionplanering Stockholms läns landsting

Seminariet leds av moderator John Chrispinsson.

Stockholms Byggmästareförening är en branschorganisation för bygg-, anläggnings- och specialföretag i Stockholms län. Antalet medlemmar är cirka 850, varav de flesta är små och medelstora företag. Föreningen tar tillvara företagens intressen och för en konstruktiv dialog med kommuner, myndigheter och beställare om byggandets förutsättningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy