​Otillåtna utsläpp i Huddinges avloppsnät spåras

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2018 08:01 CEST

Vid ett flertal tillfällen har lukt av lösningsmedel från avloppsnätet rapporterats i Huddinge. Nu samarbetar Stockholm Vatten och Avfall med miljötillsynsavdelningen i Huddinge för att spåra utsläppskällan.

Spårningsarbetet påbörjades efter att privatpersoner hört av sig till Stockholm Vatten och Avfall och berättat att de känt en kraftig lukt av lösningsmedel.

- Vi förstår att allmänheten oroas av den ovanliga lukten och är tacksamma att de hör av sig. Utsläpp av otillåtna ämnen kan påverka processerna i reningsverket och leda till att utsläppen till Östersjön ökar. Dessutom kan det uppstå risker för personalen som arbetar med ledningsnätet, säger Anna Herrgård, miljöingenjör, Stockholm Vatten och Avfall.

Det är förbjudet att släppa ut lösningsmedel och andra skadliga ämnen i avloppet.

- Vi försöker alltid spåra källan till oönskade utsläpp, avslutar Anna Herrgård.

För mer information kontakta:Alexandra Fleetwood, pressansvarig Stockholm Vatten och Avfall, + 46 73 914 20 05, alexandra.fleetwood@svoa.se


Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Vid ett flertal tillfällen har lukt av lösningsmedel från avloppsnätet rapporterats i Huddinge. Nu samarbetar Stockholm Vatten och Avfall med miljötillsynsavdelningen i Huddinge för att spåra utsläppskällan.

Läs vidare »

Midnattsloppet kranmärks i Stockholm

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2018 10:01 CEST

Midnattsloppet har beslutat att kranmärka årets löpartävling i Stockholm. Det innebär att vattnet som 36 000 löpare förbrukar under löparfesten är kranvatten som producerats och renats lokalt av Stockholm Vatten och Avfall.

Stockholm Vatten och Avfall medverkar i nytt forskningsprogram om smart underhåll av infrastruktur

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:51 CEST

Bristen på kunskap och kompetens inom vår infrastruktur är ett hot mot samhället, skriver Mistra i bakgrunden till satsningen.

- Vårt forskningsprogram kommer att bidra till att kommuner och VA-verksamheter får bättre underlag att bygga sina beslut på, och där möjligheterna med ny teknik tas tillvara. Vi kan utveckla ett mer hållbart och effektivt underhåll av infrastrukturen, med ökad framkomlighet och säkrare VA-system, aspekter som är av största vikt för att de miljardbelopp som behöver investeras för en hållbar infrastruktur, säger Annika Malm, forskare på RISE och blivande Programchef.

- Vi är ett starkt konsortium som utöver RISE bl.a. engagerar forskare på Statens väg- och transportforskningsinstitut VTI, KTH/KTH Vattencentrum, Linköpings Universitet och Lunds Tekniska Högskola, men speciellt viktigt är delaktigheten från behovsägarna, främst från kommuner. Det innebär behovsdriven forskning i nära samarbete med kommunerna. Seniora forskare kompletteras med ett flertal doktorander som till stor del kommer att arbeta i de kommunala organisationerna, berättar Annika vidare.

- Detta är ett mycket viktigt steg i hur vi i framtiden kommer att underhålla och utveckla vår mycket viktiga infrastruktur. VA-ledningsnätet är en förutsättning för en fungerande storstadsregion. Stockholms stad medverkar genom sina bolag i projektet och även en doktorandtjänst kommer att finansieras genom staden, säger Erik Karlsson, chef för strategisk planering vid Stockholm Vatten och Avfall.

- Kunskapsförmedling är en mycket viktig del där vi planerar för både seminarier och för webb-baserade utbildningsdelar, samt att utveckla nya grepp och metoder för att göra kunskap mer lättillgänglig och området mer attraktivt, säger Gunn-Mari Löfdahl, senior projektledare på RISE. Det behövs för bara inom VA-området ytterligare ca 1600 – 3100 personer i Sverige för att uppnå en långsiktigt hållbar nivå för underhållet.

Inriktningen på programmet är tillståndsbedömningar, prognoser och beslutsstöd för investeringar, men också finansierings- och affärsmodeller samt hur kommunala processer och organisation kan utvecklas för att på bästa sätt möte de utmaningar med de stora investeringsbehov samhället står inför. Mistra, Stiftelsen för miljöstrategisk forskning, satsar 49 MSEK för arbetet över fyra år och ytterligare medfinansiering från partners innebär en total budget på över 80 MSEK.

För mer information kontakta:Alexandra Fleetwood, pressansvarig Stockholm Vatten och Avfall, +46 73 914 20 05, alexandra.fleetwood@svoa.se

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

En infrastruktur som är tillgänglig 24/7 är visionen för forskningsprogrammet som i dagarna har beviljats av Mistra. RISE leder programmet som Stockholm Vatten och Avfall medverkar i, och som ska leda till smartare metoder att planera, finansiera och organisera underhållet av befintliga infrastruktur med fokus på VA och kommunala vägar.

Läs vidare »

Stora skillnader i insamling av matavfall i länet

Pressmeddelanden   •   Maj 30, 2018 08:01 CEST

De senast fyra åren har insamlingen av matavfall ökat stadigt, men går för långsamt jämfört med det nationella målet på 50 procent. Idag är det bara Södertälje/Nykvarn som har nått målet, men Sigtuna och Sollentuna närmar sig.

Idag tillhandahåller 25 av 26 kommuner i Stockholms län lösningar för att sortera ut matavfall och i höst omfattar detta samtliga kommuner. Vid årsskiftet 2017 källsorterades en dryg fjärdedel av matavfallet, vilket betyder att Stockholms län befinner sig halvvägs mot målet.

Bäst i länet är Södertälje/Nykvarn där 55,2 procent av matavfallet källsorterades 2017. Sigtuna sorterar ut 44,7 procent medan Sollentuna sorterar ut 41,2 procent.

- Vår analys för 2017 visar på en svagt uppgående trend men också att vi har drygt en halv miljon personer i länet som sorterar ut sitt matavfall, säger Marita Söderqvist, enhetschef på Stockholm Vatten och Avfall.

Matavfall är en resurs man rötar till biogas, vilket ger betydande miljönytta eftersom det ersätter fossila drivmedel. Vid produktionen får man även fram biogödsel, med viktiga näringsämnen så som fosfor som då återförs till åkermark.

- Utmaningen är att få fler medborgare och fastighetsägare att bidra på samma sätt som inom källsortering av tidningar och glasflaskor. Vi anstränger oss nu från alla länets kommuner för att få fler att komma igång. Vi försöker göra det lätt att ansluta sig till kommunernas matavfallslösningar, säger Marita Söderqvist, enhetschef på Stockholm Vatten och Avfall.

Kommunerna i länet är nu rustade för att ta emot stora volymer matavfall. Hur mycket som samlas in är beroende av verksamheter, fastighetsägare och privatpersoners vilja att bidra. I vissa fastigheter kan det av bland annat utrymmesskäl fortfarande vara svårt, men kommunerna arbetar för att hitta lösningar även där.

För mer information kontakta: Alexandra Fleetwood, pressansvarig Stockholm Vatten och Avfall, + 46 73 914 20 05, alexandra.fleetwood@svoa.se

En sammanställning över kommunernas insamling av matavfall inom Stockholms län redovisas i bifogad fil:

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

De senast fyra åren har insamlingen av matavfall ökat stadigt, men går för långsamt jämfört med det nationella målet på 50 procent. Idag är det bara Södertälje/Nykvarn som har nått målet, men Sigtuna och Sollentuna närmar sig.

Läs vidare »

Det är varmt i Stockholm – använd vattnet smart

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 11:57 CEST

Det är värmebölja i Stockholm, och den ser ut att hålla i sig ett tag till. Det gör att vi använder ovanligt mycket vatten just nu. Vi vattnar i trädgården, fyller poolen och tar kanske en extra dusch. Stockholm Vatten och Avfall och Norrvatten, som tillsammans förser större delen av Stockholmsområdet med vatten, ber därför stockholmarna att inte använda vatten i onödan.

Ny automatisk miljöstation i Bagarmossen

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2018 13:49 CEST

En ny automatisk miljöstation, öppen dygnet runt gör det lätt att göra sig av med farligt avfall och elavfall, så som sprayburkar, nagellack, målarfärg och mobiltelefoner. Miljöstationen är uppställd i Bargarmossens centrum, på Lagavägen från 18 april, där det även kommer att finnas personal på plats för att svara på frågor mellan 15:30 – 19:30 under premiärdagen.

Den 21-22 april är årets stora biltvättarhelg: Tvätta bilen rätt och få ren bil och renare miljö

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 08:03 CEST

Bilar som tvättas hemma eller ute på gatan orsakar att stora mängder olja och tungmetaller släpps ut i naturen och hamnar i sjöar, hav och vattendrag. Miljöproblem som kan undvikas då bilen istället tvättas i en biltvätt.

Rinkeby-Tensta bäst på att sortera ut sina matrester

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 08:01 CET

I Rinkeby-Tensta sorterar 60,6 procent av hushållen boende i villa eller radhus ut sitt matavfall och är därmed det område inom Stockholms stad där villaägarna idag är bäst på att återcirkulera sina matrester i kretsloppet.

Ny satsning för elever på Skansen om vatten och Östersjön

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2018 08:01 CET

Skansen och Stockholm Vatten och Avfall har ingått ett avtal om samarbete kring besöksverksamhet på Baltic Sea Science Center som byggs på Skansen. Med satsningen vill parterna öka kunskapen kring Östersjöns utmaningar och hur besökarna genom en hållbar livsstil kan göra förändringar.

Stockholm Vatten och Avfall: - vinner pris för bästa återvinningsanläggning

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 11:35 CET

Under hård konkurrens har Stockholm Vatten och Avfalls biokolsanläggning i Högdalen tilldelats pris för årets bästa återvinningsanläggning.

Kontaktpersoner 5 kontaktpersoner

Om Stockholm Vatten och Avfall

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

Adress

  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Bryggerivägen 10
  • 106 36 STOCKHOLM