Ew142tde4jhebqiwm78j

Rivstart för insamling av kosmetiskt avfall

Nyheter   •   Nov 16, 2017 09:01 CET

Genom ett samarbete mellan skönhetskedjan KICKS och Stockholm Vatten och Avfall har det från första mars 2017 blivit enklare för stockholmarna att göra sig av med gamla skönhetsprodukter på ett miljöriktigt sätt. En möjlighet som invånarna har tagit till sig, bara sedan projektet startade har ett ton kosmetiskt avfall samlats in.

Wvglzzs7cj6nwdp6hime

Stockholmarna spolar ner över 28 ton avfall i veckan

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 08:01 CET

​Toaletter används för ofta som papperskorg. Våtservetter, hushållspapper och tops orsakar avloppsstopp och måste rensas bort på avloppsreningsverket. Den 19 november är det FN:s världstoalettdag och i samband med det tipsar Stockholm Vatten och Avfall alla att ställa en papperskorg i badrummet.

Clkptccctbizycxvqip4
Wnr3czctlcqez7solpgb

Stockholms nya vattenreningsverk Bornsjöverket invigt

Pressmeddelanden   •   Sep 07, 2017 20:42 CEST

​Den 7 september invigdes det unika Bornsjöverket, som har en dubbel funktion. Under höstmånaderna renas vattnet i Stockholms reservvattentäkt Bornsjön från fosfor. Övriga året bidrar det till dricksvattenförsörjningen. Sjön ligger söder om Stockholm i Botkyrka och Salem. Den har en fascinerande historia som vittnar om det långsiktiga miljöarbete som genomsyrar Stockholm Vatten och Avfall.

Media no image
Wnr3czctlcqez7solpgb

Stockholms nya unika vattenreningsverk vid Bornsjön invigs

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 15:41 CEST

Två mil söder om Stockholms innerstad, i Botkyrka och Salems kommuner, ligger Stockholms reservvattentäkt Bornsjön. I september invigs Bornsjöverket, ett unikt vattenreningsverk med dubbel funktion. Under höstarna kommer det att syresätta och rena sjön från fosfor. Övriga året renas sjöns vatten för att bidra till dricksvattenförsörjningen i Stockholmsområdet. Bornsjön, med sitt natursköna tillrinningsområde, har en fascinerande historia som vittnar om det långsiktiga miljöarbete som genomsyrar Stockholm Vatten och Avfall.

I slutet av 1800-talet insåg Stockholms stad det ohållbara i att ta dricksvattnet från samma plats som man släppte ut orenat avloppsvatten, det vill säga Årstaviken. Blickarna vändes mot Bornsjön, som blev en viktig kugge i maskineriet att försörja Stockholm med dricksvatten. Samtidigt som staden 1899 köpte marken för att bygga Norsborgs vattenverk, så köptes även större delen av Bornsjöns nederbördsområde för att säkra skyddet av den viktiga vattentäkten. År 1920 blev sjön fridlyst vilket än idag innebär att man inte får bada, fiska, åka båt eller beträda isen vintertid.

Idag äger Stockholm Vatten och Avfall över 90 procent av sjöns nederbördsområde, vilket är stora landområden i Salems, Botkyrka och Södertälje kommuner. De har ansvar för att bevara sjön och området för framtiden, och sköter allt från tillsyn av sjön till skogsvård, viltvård och jordbruk. Bland annat tas omkring 600 prover på vattnet per år. Här bedrivs även olika försök och forskning med fokus på miljön.

Även om man har tagit väl hand om Bornsjön är fosforhalten i bottensedimentet hög. Nu tar Stockholm Vatten och Avfall ännu ett gigantiskt kliv för att trygga sjön. Det nya världsunika vattenreningsverket Bornsjöverket ska under höstarna rena sjövattnet från fosfor. Målet är att återskapa sjöns naturliga tillstånd. Arbetet är långsiktigt – om ungefär 30 år kommer vi att se full effekt.

Bornsjöverket kommer övriga året bidra till dricksvattenproduktionen vid Norsborgs vattenverk. Tio procent av råvattnet tas då från Bornsjön och det första reningssteget i dricksvattenproduktionen genomförs på Bornsjöverket. Därefter leds vattnet för resterande rening i Norsborg som tar övrigt råvatten från Mälaren. Bornsjön bidrar därmed återigen till stockholmarnas dricksvatten, precis som för 100 år sedan.

Pressinbjudan: Invigning och möjlighet till förhandstitt för media

Den 7 september invignings Bornsjöverket av Stockholms miljöborgarråd Katarina Luhr (MP) och Stockholm Vatten och Avfalls VD Krister Schultz, för inbjudna gäster och media. Vi visar det nya vattenreningsverket, berättar om Bornsjön och det långsiktiga miljöarbetet kring vår reservvattentänkt. Världsfotografen och filmaren Mattias Klum gästar oss och för ett samtal om vattnets värde och behovet av långsiktigt hållbara vattentjänster.

Tid? Torsdagen den 7 september klockan 10.30, invigningen avslutas med lunch för anmälda

Var? Bornsjöverket, Fiskarhagen, Sankt Botvids väg

Den 6 september finns vi också på plats för media om intresse finns för egna besök eller intervjuer.

Bilder tas av fotograf vid invigningen, dessa kommer att finnas tillgängliga för media. 

Anmäl intresse att delta vid invigningen den 7/9 eller för besök eller intervjuer den 6 /9 till Eleonor Björkman, pressansvarig på Stockholm Vatten och Avfall:
08-522 120 12 eller eleonor.bjorkman@svoa.se

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

I september inviger Stockholm Vatten och Avfall det nya unika vattenreningsverket Bornsjöverket. Det har en dubbel funktion. Under höstarna syresätter och renar det stadens reservvattentäkt Bornsjön från fosfor. Övriga året renas sjöns vatten för att bidra till dricksvattenförsörjningen. Bornsjön har en fascinerande historia som vittnar om ett långsiktigt miljöarbete.

Läs vidare »
Uxs4mybeeepnibzvibop
Wnr3czctlcqez7solpgb

Kungligt besök till Stockholm Vatten och Avfall

Pressmeddelanden   •   Maj 18, 2017 07:01 CEST

​När våren är som grönast besöker H.K.H Kronprins Frederik av Danmark och H.K.H Kronprinsessan Victoria Lovö vattenverk. Stockholm är den stad i Europa som växer snabbast. Detta faktum, tillsammans med utmaningarna som följer med klimatförändringarna, gör att VA-branschen står inför spännande utmaningar. Dessa kommer att diskuteras med representanter från danskt näringsliv, som är med vid besöket.

Tbpxin9wz3dm2152bxm0
Wnr3czctlcqez7solpgb

​Trädgårdsavfall gör jorden grönare - biokolsanläggning invigd

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2017 18:43 CEST

Den 29 mars invigdes en världsunik biokolsanläggning i Högdalen. Där blir stockholmarnas trädgårdsavfall till biokol, under produktionsprocessen bildas även klimatpositiv värme. Biokol har fantastiska egenskaper som jordförbättringsmedel samtidigt som det motverkar klimatförändringarna genom att binda kol i marken i tusentals år. Anläggningen har redan fått internationell uppmärksamhet.

W0q82i3jtkm9vfhve1lz
Wnr3czctlcqez7solpgb

​Pressinbjudan: Invigning av världsunik biokolsanläggning den 29 mars

Pressmeddelanden   •   Mar 16, 2017 13:07 CET

Den 29 mars hålls invigningen av en unik biokolsanläggning i Högdalen. Den gör jorden grönare och har redan fått internationell uppmärksamhet och pris för sitt nytänkande. Biokolsanläggningen har tillkommit genom ett samarbetsprojekt mellan Stockholm Vatten och Avfall, Stockholms stads trafikkontor och Fortum Värme, som stöds av Bloomberg Philanthropies.

Media no image
Wnr3czctlcqez7solpgb

Stockholm Vatten och Avfall i unikt textilprojekt

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2017 07:03 CET

Stockholm Vatten och Avfall gör som Gina Tricot och H&M - och är med i ett pilotprojekt i den absoluta framkanten när det gäller sorteringsteknik för textilåtervinning. Lämna kläder och andra textilier till återvinningscentralen i Bromma. Då går de antingen till återbruk eller sorteras i en unik maskin efter vilka fibrer de innehåller och går till textilåtervinning.

I Avesta står en trettio meter lång maskin. Med hjälp av optiska sensorer kan den sortera textil utifrån vilka fibrer textilen består av. Tekniken gör det möjligt att ta hand om stora mängder textil och få fram textilfraktioner som är bättre anpassade till olika återvinningsprocesser än vad man kan med dagens manuella sortering.

En stor del av textilen som maskinen hanterar har samlats in på återvinningscentralen i Bromma. Där testas nu ett nytt insamlingssystem för att öka mängden textil. Kläder, skor och textil - helt och trasigt - samlas in i ett flöde. Det blir en effektivare hantering för såväl de som lämnar material som för de som jobbar på återvinningscentralen. Hela 15 ton textil lämnar besökare på Bromma återvinningscentral ifrån sig varje vecka, både sådant som kan återbrukas och materialåtervinnas.

- Det har blivit väldigt mycket hittills. Men det kan bli mycket mer. När vi har tittat på innehållet i soppåsar, gjort så kallade plockanalyser, har vi sett att mycket av textilierna som har slängts går att återanvända eller är material som i förlängningen kan bli ny tråd, berättar Peter Nyström, enhetschef på Stockholm Vatten och Avfall.

Textilprojektet, kallat SIPTex, drivs av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med myndigheter, forskningsinstitut och aktörer i textilkedjan, bland annat Stockholm Vatten och Avfall, H&M, Gina Tricot, Kemikalieinspektionen och Naturvårdverket.

När textilen från bland annat Bromma återvinningscentral kommer till sorteringsanläggningen i Avesta sorteras den först manuellt av företaget Returtexs personal innan den tas vidare till SIPTex-maskinen.

En stor del av materialet går att återanvända. Det som inte kan återanvändas sorteras sedan efter fibersort i maskinen. Det färdigsorterade materialet återvinns till bland annat trasor, nya produkter som bilmattor och rena bomulls- och ullfibrer. Målet med projektet är att öka insamlingen av textil och i nästa led återanvändandet och materialåtervinningen.

– Tanken är att skapa en sorteringslösning som är anpassad efter textilåtervinnarnas och textilföretagens behov och därmed bli en länk som idag saknas mellan textilinsamling och högkvalitativ textilåtervinning, säger Maria Elander, projektledare för SIPTex.

– Vi kommer att köra pilotanläggningen under ett års tid fram till årsskiftet. Om vi har lovande resultat kommer vi skala upp processen och vara i ordinarie drift 2020, berättar Maria Elander.

På sikt hoppas man skapa kapacitet i Sverige att sortera 45 000 ton textil till materialåtervinning. Men då krävs det en rejäl ökning av textilinsamlingen.

Fakta: Det här är SIPTex -projektet
SIPTexstår för Svensk Innovationsplattform för Textilsortering
Projektet är finansierat av Vinnova.
Projektet leds av IVL Svenska Miljöinstitutet och genomförs tillsammans med Gina Tricot,
H&M, Human Bridge, Malmö Stad, Stockholm Vatten och Avfall, Sysav, ReturTex, Swerea IVF, Kemikalieinspektionen och Naturvårdsverket.


Fakta: Kort om textilinsamling

 • Mer än 60% av textilierna som säljs i Sverige slängs i de vanliga hushållssoporna.
 • I genomsnitt konsumerar vi över 13 kg nya textilier per person och år i Sverige – alltså sammanlagt runt 130 000 ton om året.
 • Källa: IVL Svenska Miljöinstitutet


  Kontakt
  Eleonor Björkman, pressansvarig Stockholm Vatten och Avfall: eleonor.bjorkman@svoa.se eller 08-522 120 12

  Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

  ​Stockholm Vatten och Avfall gör som Gina Tricot och H&M - och är med i ett pilotprojekt i den absoluta framkanten när det gäller sorteringsteknik för textilåtervinning. Lämna kläder och andra textilier till återvinningscentralen i Bromma. Då går de antingen till återbruk eller sorteras i en unik maskin efter vilka fibrer de innehåller och går till textilåtervinning.

  Läs vidare »
  I2s9rhbbqx30uj7gxsl9
  Wnr3czctlcqez7solpgb

  Stockholm Vatten och Avfall i samarbete med KICKS om kosmetiskt avfall

  Pressmeddelanden   •   Mar 09, 2017 07:02 CET

  ​Visste du att en del av det du har i badrumsskåpet räknas som kosmetisk avfall och varken ska slängas i papperskorgen eller ner i avloppet? Kosmetiskt avfall är bland annat nagellack, parfym och sprayburkar och det kan nu lämnas i tolv av KICKS butiker i Stockholm. Stockholm Vatten och Avfall hämtar och tar hand om det på ett miljöriktigt sätt. Enklare för stockholmarna och bättre för miljön!

  N3y5pstdtdcgwznnbbji
  Wnr3czctlcqez7solpgb

  Stockholm Vatten blir Stockholm Vatten och Avfall

  Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2017 09:07 CET

  Den 1 februari byter Stockholm Vatten namn till Stockholm Vatten och Avfall, för att förtydliga sina uppdrag och förenkla kontakten med stockholmarna. Namnbytet kommer att ske successivt.

  Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  Om Stockholm Vatten och Avfall

  Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.

  Adress

  • Stockholm Vatten och Avfall
  • Bryggerivägen 10
  • 106 36 STOCKHOLM