Skip to main content

Delbeslutet från Statens VA-nämnd överklagas

Nyhet   •   Feb 07, 2014 15:11 CET

I sex år har Stockholm Vatten och Trafikverket tvistat om dagvattentaxan. Den 23 januari 2014 kom delbeslutet från Statens VA-nämnd. Stockholm Vatten fick rätt i en av två huvudfrågor men väljer att överklaga.

2008 införde Stockholm Vatten en dagvattentaxa för vägar med hänvisning till Vattentjänstlagen som trädde i kraft året innan. Alla väghållare – kommuner, fastighetsägare och Trafikverket, berördes. Taxan är densamma men beräknas med olika parametrar. Bland annat skiljer man på vägar som trafikeras av 15 000-30 000 fordon per dygn och de över 30 000 (vägar med färre än 15 000 fordon per dygn taxeras inte alls). Vägytan spelar också roll.

– Trafikverket har inte betalat sin del sedan vi införde taxan utan bestrider beräkningssättet. Därför lämnade vi in en stämningsansökan till Statens VA-nämnd 23 december 2008, förklarar Stefan Broström, chefsjurist på Stockholm Vatten.

Rätt i frågan om vägytan

Den 23 januari 2014 kom så delbeslutet som ger Stockholm Vatten rätt i en av två huvudfrågor.
– Trafikverket ifrågasatte sättet Stockholm Vatten beräknar vägytan för dagvattentaxan. Men Statens VA-nämnd slog fast att i de fall där vi har dagvattenanläggningar längs vägarna har vi rätt att ta ut avgifter för hela vägytan, fortsätter Stefan Broström.
Statens VA-nämnd valde att titta på fyra olika typer av vägområden för att kunna fastställa principer för tolkning av Vattentjänstlagen.

Trafikintensitet inte godkänd parameter

Den andra huvudfrågan gällde den parameter i dagvattentaxan som skiljer på trafikintensiteten, det vill säga antal fordon per dygn. Här gav Statens VA-nämnd Trafikverket rätt. Stockholm Vatten får, enligt lag, inte använda det som en parameter.
– Vi kan inte visa att vi har dubbla kostnader på grund av trafikintensiteten, säger Stefan Broström.

Vad får delbeslutet för konsekvenser för Stockholm Vatten?
– Det är för tidigt att säga. Vi har valt att överklaga delbeslutet, berättar Stefan Broström.

Prejudicerande fall

Den 31 januari 2014 lämnade Stockholm Vatten in en överklagan vilket innebär att fallet nu går vidare till Svea hovrätt.
– Sannolikt kommer även Trafikverket att överklaga och förmodligen kommer det framöver att tas upp i Högsta domstolen, tror Stefan Broström.
Han berättar också att Göteborgs kommun ligger i en liknande tvist med Trafikverket. Dagvattentaxan beräknas på samma sätt i andra delar av landet och tvisten mellan Trafikverket och Stockholm Vatten kommer att bli prejudicerande.