Skip to main content

Hej båtägare, du värnar väl om vattenmiljön?

Nyhet   •   Jul 11, 2012 16:24 CEST

Vi kan vara glada att vi har Mälaren, skärgården och Östersjön inpå knuten. Men vi får inte glömma att det också innebär ett ansvar och att vi måste vara rädda om dem. Som båtägare kan du hjälpa miljön genom att hålla båtbotten ren och välja miljöanpassade produkter. Båtbottnar som är beväxta med alger och annat gör inte bara att båten drar mer bränsle – den blir också svårare att manövrera och fartegenskaperna blir sämre.

Båtbottenfärger
Varje vår rustas det för fullt på alla båtklubbar runt om i landet. Båtbottnarna målas för att hindra alger och annat från att få fäste på båten. Problemet med dessa färger är att de innehåller ämnen som skadar vattenlivet och den marina miljön. Det finns nya färger som har mindre negativa effekter på vattenlivet, men att tvätta båtbotten regelbundet är ändå mer skonsamt för miljön än att måla den.

Båttvätt
En ren båtbotten är bra både för miljön och för ekonomin. Antingen gör man rent båtbotten själv genom att skrubba och högtryckstvätta eller så använder man sig av en automatiserad båtbottentvätt. Båttvätten fungerar ungefär som en biltvätt med roterande borstar som gör rent båtbotten och samlar upp allt borttvättat material.

Toalettavfall från fritidsbåtar
Ett annat stort miljöproblem i båtsammanhang är toaletten. Töm toalettens tank på hamnens mottagningsstation och om båten har kemisk toalett kan man tömma tanken i land. Men framför allt; töm aldrig toaletten direkt i sjön.