Skip to main content

Sommarens kraftiga regn ledde till översvämningar

Nyhet   •   Aug 30, 2012 14:20 CEST

Sommaren har varit mycket regnig. Juni har varit den blötaste månaden sedan SMHI inledde sina mätningar. Kraftiga skyfall har inträffat på många platser vid olika tillfällen under sommaren.

Skyfall kan ge upphov till översvämningar. Vid extrema skyfall kan översvämningar uppstå trots att ledningsnätet är korrekt uppbyggt, men orsaken kan också vara ett för klent avloppsnät, stopp i ledningar eller problem som uppstått inom den enskilda fastigheten.

Tvärtemot vad många tror så är inte för få eller igensatta rännstensbrunnar Stockholm Vattens ansvar utan väghållarens. I många fall är det då trafik-/gatukontoret eller den samfällighet man bor i man ska vända sig till.

Just nu arbetar Stockholm Vatten för högtryck med att utreda orsakerna till de många översvämningar som har inträffat under sommaren och planera för åtgärder i de områden där det finns brister. I vissa fall finns det okomplicerade åtgärder att ta till som löser problemet direkt men i många fall är problemet mer komplext.

Om man misstänker att man har fått en översvämning som beror av det allmänna ledningsnätet ska man vända sig till Stockholm Vatten antingen direkt eller via sitt försäkringsbolag.


Läs mer om översvämningar