Skip to main content

Stockholm Vatten använder världsunik teknik

Nyhet   •   Mar 25, 2015 10:32 CET

Stockholm Vatten har använt en unik borrteknik vid en ledningsförläggning i Huddinge. Tekniken heter Pipe Express och är så ny att den bara har använts två gånger i världen förut. Med metoden behöver man inte gräva upp marken utan ledningen trycks fram istället.

Just nu förstärker Stockholm Vatten vattenledningsnätet i Huddinge. Längs en sträcka på fyra kilometer, från Masmovägen via Glömstavägen och Bergavägen till Talldalsvägen, lägger vi en ny vattenledning, delvis parallellt med den befintliga. På så vis ska vi säkra vattenleveransen till de södra delarna av Stockholm och grannkommunerna.

- På en kilometer av sträckan har vi använt en ny, unik borrteknik där vi borrar och trycker fram ledningen i marken istället för att gräva upp och schakta, berättar Mats Ohlsson som är projektledare på Stockholm Vatten. Metoden, som bara har använts på två ställen förut i världen, heter Pipe Express. 

Lera som majonnäs

Markförhållandena där ledningen ligger är svåra, med lös lera som beskrivs som majonnäs och grundvattennivå bitvis över marknivån. Att gräva på vanligt vis hade var mycket svårt och krävt omfattande förstärkning. Dessutom hade det varit väldigt dyrt.

- Vid projekteringen funderade vi på alternativa lösningar för att komma runt problemet med de dåliga geotekniska förhållandena, fortsätter Mats Ohlsson. Konsulten som anlitades hade via sitt nätverk hört talas om en ny metod för schaktfri förläggning. Det lät väldigt intressant och visade sig passa vårt projekt som hand i handske.

Det här är Pipe Express

  • Pipe Express lämpar sig för schaktfri ledningsläggning vid dåliga geotekniska förutsättningar.
  • Ledningen läggs på 0,5-2,5 meters djup.
  • Helsvetsade stålrör fästs direkt på maskinen som har en borr framtill. Den borrar sig genom marken och röret trycks successivt framåt av en så kallad ”Pipe Thruster”. Massorna som bildas under borrningen transporteras upp till markytan via en kedjegrävare och läggs bredvid eller bakom rörsträngen.
  • Pipe Express kan lägga ledningar med dimension mellan 900 och 1500 millimeter på en sträcka upp till två kilometer.
  • Det går snabbt, hela 1,2 meter ledning kan läggas per minut.
  • Tekniken har bara använts två gånger tidigare, en gång i Holland och en gång i Thailand.