Skip to main content

25 år med påverkan av stockholmarnas miljöbeteende

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2014 10:20 CEST

Kemikalier i avloppsvattnet har länge varit ett stort problem och under många år arbetade Stockholm Vatten, liksom många andra i VA-branschen, med att informera och försöka påverka industrier att minska sina utsläpp av miljöfarliga ämnen.

Att även avloppsvatten från hushåll innehöll mycket kemikalier framkom i en undersökning som Stockholm Vatten gjorde 1989. En ny målgrupp kom in i bilden och för att kunna påverka hushållen beslutade man sig för att göra en kampanj. Ett kampanjarbete som nu är inne på sitt 25:e år.

Exakt hur stor påverkan kampanjerna haft på stockholmarnas beteende är svårt att mäta. Tydligt är dock att kampanjerna har uppmärksammats och uppfattats av en stor andel av stockholmarna. Vi har kommit en bra bit på vägen. Idag säger 90% av stockholmarna att man inte spolar ner kemikalier i avloppet.

Och även i mängden inkommet skräp till avloppsreningsverken märks en tydlig skillnad. Innan arbetet med att förändra stockholmarnas beteende inleddes räknade man med att det varje vecka kom in 70 ton skräp till reningsverken, och det bara i Stockholm. Idag är det nere på ca 30 ton skräp per vecka. En viktig del i minskning har varit tekniska förbättringar på avloppsreningsverken men mängden skräp har minskat radikalt och stockholmarna blir bättre och bättre på att inte slänga skräp i avloppet.

Kampanjer i framtiden

Vi har kommit en bra bit på vägen men arbetet med att påverka våra kunder genom informationskampanjer behöver fortsätta.

En utmaning idag handlar om att komma åt de nya kemikalierna som dyker upp i våra avloppsreningsverk och medvetandegöra de mer diffusa källor som finns, exempelvis träningskläder som innehåller antibakteriella medel som silver och triclosan.

Samtidigt visar undersökningar att det är de återkommande budskapen som ger effekt och slutar man påminna, glömmer människor lätt. Det gäller att hålla kvar de 90 % stockholmare som förstått att man inte ska hälla ut kemikalier i avloppet. Dessutom vill vi gärna att även de resterande 10 % ska förstå problemet.

Som en hjälp för dem som vill veta mer om hur man kan undvika farliga kemikalier har vi tagit fram enkla miljötips men även mer fakta kring kemikalier som är speciellt giftiga för vattenmiljön och som vattentjänstbranschen jobbar för att få bort från kretsloppet.

Om alla hjälps åt genom välja miljömärkta produkter, dosera rätt och lämna kemikalierester till miljöstationen så bidrar vi till en bättre miljö i sjöar och hav.

Stockholm Vattens kampanj pågår under v 39 och 40 och du ser den i tunnelbanan, bussar, pendeltåg, lokalbanor samt annonser i DN.

Följ oss på Facebook och Twitter. Bli en vattenvän!