Skip to main content

Ny avloppstunnel mellan Bromma och Sicklaanläggningen börjar byggas i januari 2020

Pressmeddelande   •   Jun 26, 2019 10:00 CEST

Nu är upphandlingen klar för den nya avloppstunneln som Stockholm Vatten och Avfall ska bygga mellan Bromma och Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. Tunneln är uppdelad i två olika entreprenader. Veidekke bygger entreprenad ett och YIT entreprenad två. Arbetena planeras att komma igång i januari 2020.

- Vi är glada att upphandlingen nu är klar och att vi kan komma igång med bygget av avloppstunneln. Vi har idag skrivit kontrakt med Veidekke och YIT och ser fram emot ett bra samarbete, säger Stefan Rosengren projektchef för Stockholms framtida avloppsrening.

Som en del av projektet Stockholms framtida avloppsrening ska Stockholm Vatten och Avfall bygga en ny tunnel som leder avloppsvattnet från Bromma till Sicklaanläggningen under Hammarbybacken. Den nya avloppstunneln blir totalt ca 14 kilometer lång och byggs 30-90 meter under marknivån. Tunneln kommer att byggas från flera håll samtidigt från sex kommande etableringar. När den nya tunneln är färdig stängs Bromma reningsverk.

- Vi är stolta över att vi nu får fortsatt förtroende att bidra till Stockholms framtida avloppsrening. Vi har gedigen erfarenhet av vatten- och reningsverksprojekt och går in i entreprenaden med spetskompetens i att bygga och hantera komplexa processanläggningar i bergtunnlar. Projektet ställer stora miljökrav på vad vi bygger med, hur vi bygger och vad vi lämnar efter oss, vilket ligger i linje med våra hållbarhetsmål, säger Lars Stendius, VD för YIT Sverige AB.

- Vi är oerhört glada att få ytterligare ett projekt åt Stockholm Vatten och Avfall. Jag är säker på att våra goda relationer, som vi etablerat i tidigare projekt, tillsammans med vår starka expertis inom tunneldrivning, kommer bidra till ett lyckat projekt som kommer gynna samhället. Att kunna bidra till en bättre vattenmiljö i Mälaren och Östersjön är något att vara stolt över, säger Marcus Andersson, regionchef på Veidekke Anläggning Öst.

Inom ramen för projektet Stockholm framtida avloppsrening byggs reningsverket Henriksdal ut samt uppgraderas med toppmodern ny reningsteknik, så kallad membranteknik. Henriksdal reningsverk består av två delar; en anläggning i Henriksdal och en under Hammarbybacken (Sicklaanläggningen).

Förändringar görs i båda anläggningarna och alla ombyggnadsarbeten utförs medan reningsverket är i drift.

För ytterligare frågor kontakta:

Tomas Hård projektledare 08 52213122

Eva Rådmark Herrder kommunikationsansvarig 073 914 2066

FAKTA

Stockholms framtida avloppsrening – för en bättre miljö

I projektet Stockholms framtida avloppsrening utvecklas Henriksdals reningsverk till ett av världens mest moderna med fördubblad kapacitet. Sicklaanläggningen under Hammarbybacken byggs ut. Bromma reningsverk stängs och en ny avloppstunnel dras 30–90 meter under marken från Bromma till Henriksdal. På så sätt säkrar vi möjligheten att rena vårt avloppsvatten för en lång tid framåt i en växande stad. Projektet kommer att vara klart 2029 och är Stockholms största miljöprojekt. 

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.