Skip to main content

Stockholm Vatten blir Stockholm Vatten och Avfall

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 09:07 CET

Stockholm Vatten byter namn till Stockholm Vatten och Avfall den 1 februari 2017.

Den 1 februari byter Stockholm Vatten namn till Stockholm Vatten och Avfall, för att förtydliga sina uppdrag och förenkla kontakten med stockholmarna. Namnbytet kommer att ske successivt.

Stockholm är den stad i Europa som växer snabbast, vilket ställer höga krav på det bolag som ansvarar för vatten- och avfallstjänsterna. Mer dricksvatten ska produceras, mer avloppsvatten ska renas och effektiva lösningar ska tas fram för en hållbar avfallshantering. Det är tuffa utmaningar som måste lösas tillsammans med stockholmarna där dialog och delaktighet är en förutsättning.

- Vi ser tydligheten i vårt namn som en förutsättning att lyckas, därför byter vi namn till Stockholm Vatten och Avfall, säger VD Krister Schultz.

Stockholm Vatten och Avfall förser 1,4 miljoner stockholmare med dricksvatten och tar hand om avloppsvattnet från över en miljon människor. Sedan 2014 ansvarar de även för avfallstjänsterna i Stockholms stad, med 900 000 invånare.

De är Sveriges största vatten- och avfallsbolag, en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar tjänster med miljöfokus.

Successivt namnbyte

Namnbytet görs den 1 februari 2017. Då rullar till exempel de första bilarna ut på stadens gator med nya färger och det nya namnet på. Stockholm Vatten och Avfall nås på svoa.se. För att vara kostnadseffektiv sker namnändringen successivt.

Vision

Stockholm Vatten och Avfalls nya vision som beslutades under 2016 är Tillsammans för världens mest hållbara stad.

Kontakt

Eleonor Björkman, pressansvarig på Stockholm Vatten och Avfall, 08-522 120 12 eller eleonor.bjorkman@stockholmvatten.se

Stockholm Vatten och Avfall är en samhällsbyggare i framkant som driver och utvecklar vatten- och avfallstjänster med miljöfokus. Varje dag, året runt förser vi 1,4 miljoner stockholmare med rent och gott kranvatten, renar avloppsvatten och ser till att avfallet tas om hand. Tillsammans med invånare, företag och andra intressenter arbetar vi för att Stockholm ska bli världens mest hållbara stad.