Skip to main content

”Frågor som rör Stockholmsregionen politiseras i onödan”

Blogginlägg   •   Mar 26, 2018 16:00 CEST

För att regionen ska kunna möta framtidens utmaningar krävs ökat samarbete; att kommunernas enskilda intressen läggs åt sidan till förmån för det som är för regionmedborgarnas gemensamma bästa. Enligt Claes Thunblad, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla kommun, politiseras frågor som rör Stockholmsregionen i onödan. Läs vår intervju med honom.

Järfälla är ju en kommun där det byggs mycket nya bostäder och där nya områden växer fram, hur har det påverkat kommunen?

– Expansionen ger stora möjligheter, bland annat i form av nya arbetstillfällen och fler förutsättningar för utökad service och handel i våra centrum. Men det innebär samtidigt en hel del utmaningar, exempelvis är det viktigt att både infrastruktur och välfärdstjänsterna hänger med och finns på plats när människor flyttar in. För att skapa en levande stadsmiljö där folk trivs krävs mer än bara en bostad; mötesplatser och grönområden, skolor och förskolor, kulturbyggnader och idrottsanläggningar behövs också. Det behövs arbetsplatser och service, butiker och restauranger.

Du är ju engagerad i miljöfrågor, vad ser du att regionen bör prioritera i sitt miljöarbete?

– Det behövs en höjd ambitionsnivå och vilja att ta till sig av bra exempel runt om i världen. Samtliga kommuner måste proaktivt arbeta med miljö- och klimatfrågorna och samverka regionalt kring hur vi planerar för att växa på ett hållbart sätt.

I Järfälla har vi tagit fram en handlingsplan tillsammans med CEMUS, The Centre for Environment and Development Studies, som konstaterar att vår kommun behöver minska utsläppen med nästan 15 procent per år för att leva upp till Parisavtalet. Det klarar vi bara tillsammans med andra kommuner och genom att medborgarna vill bidra. Miljöfrågorna måste göras påtagliga och konkreta, det måste bli lättare att leva miljövänligt och göra hållbara val i vardagen. Det kan handla om att cykla eller resa kollektivt, njuta av upplevelser istället för konsumtion och återbruka istället för att slita ut och köpa nytt.

Vilka regionala frågor anser du är viktigast att prioritera just nu?

– Vi måste prioritera de frågor som ger Stockholmsregionens medborgare möjligheter att växa. Grundläggande för det är jobb och bostäder. Alla kommuner måste säkra upp tillväxten i Stockholmsregionen genom att bidra till bostadsbyggandet. En av de viktigaste utmaningarna är att möjliggöra fler prisvärda bostäder för ungdomar. Oavsett var i regionen man bor ska unga kunna ta det första steget ut i vuxenlivet. En annan viktig fråga är arbetstillfällen. Växande företag måste kunna möta sina arbetskraftsbehov genom att människor rustas att ta de jobb som finns. Regionens utbud av utbildningar måste matcha utbudet på arbetsmarknaden. Det behövs bättre samordning om vi ska kunna nå dit.

Vad är aktuellt i Järfälla just nu?

– Samtidigt som vi expanderar satsar vi även stort på att utveckla verksamheter för medborgarna. Vi anställer fler lärare för att ge alla elever tid att lyckas i skolan, förstärker hemtjänsten och skapar nya boendeformer för äldre. För oss är det självklart att alla unga ges möjlighet till sommarjobb, och att SL-kort ingår i gymnasieutbildningen. Allt det här behövs för att människor faktiskt ska vilja flytta hit och bo i de nya bostäder som byggs.

Hur ser du på det regionala samarbetet?

– Det är helt avgörande för regionens möjlighet att möta framtidens utmaningar. Tyvärr har vi fortfarande ett problem med att frågor som rör Stockholmsregionen politiseras i onödan. Ska vi ha ett framgångsrikt samarbete måste varje kommuns enskilda intressen läggas åt sidan till förmån för det som är för regionmedborgarnas gemensamma bästa. Ska Stockholmsregionen kunna fortsätta vara Sveriges draglok måste alla kommuner dra åt samma håll.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.