Skip to main content

Invigning av ÄGD – ett konstprojekt om hembygd och identitet - 20-28 oktober

Evenemang

20
OCT
Hembygdsgården Lerkrogen Götalandsvägen 224 invid pendeltågsstationen Älvsjö.
-   -
Välkommen på invigning lördag 20 oktober kl 13 – 19 Konstutställning, performances, kulturkafé, visningar Projektet ÄGD syftar till att förändra och förnya vår förståelse av vad hembygd är, utifrån den kulturella situation vi befinner oss i idag. Hembygdsgården symboliserar det svenska kulturarvet. Med samtidskonstens skilda uttrycksmedel, med workshops och texter kommer konstnärer, filosofer och författare att gestalta och utforska frågeställningar om identitet och tillhörighet, om hembygd och om att vara ägd. Lördag 20 okt vernissage kl. 13 – 19, söndag kl. 13 – 16, tisdag, torsdag, fredag kl. 13 – 18, onsdag kl. 13 – 20. Onsdag 24 okt kl 18–20 samtal kring projektets frågeställningar med bl.a. Jan Nordvall, generalsekreterare Sveriges Hembygdsförbund. O.s.a. senast 23 okt. Söndag 28 oktober kl 14–15 Artist Talk Kontakt info@konst-och-hembygd.se /Christina Göthesson och Anna Stina Erlandsson, projektledare och konstnärer tel. 070 690 41 23 el. 0704 54 08 01 I ÄGD 2012 medverkar konstnärerna Åsa Elieson, Anna Stina Erlandsson, Christina Göthesson, Po Hagström, Karin Häll, Mari Kretz, Oscar Lara, Makode Linde, Christian Partos och Linda Shamma Östrand. Skribenter: Magnus Bons, konstkritiker, Nicholas Smith, lektor i filosofi vid Södertörns högskola, Tove Stenius pol. kand. vid Lunds universitet. På invigningen medverkar dessutom mimskådespelaren Nathalie Álvarez Mesén, performancegruppen Maid in Sweden samt konstnärskollektivet Kafé Lilla Sorg. Samarbeten ÄGD genomförs i samarbete med Ateljéföreningen Turbinen, Brännkyrka & Hägerstens Hembygdsföre-ningar, Studiefrämjandet Stockholm samt Sveriges Hembygdsförbund. Med stöd från: Stockholms kommun, kulturförvaltningen. Om ÄGD ÄGD vill bidra till nya möten mellan människor av olika härkomst, från skilda åldersgrupper, samhällsskikt och yrkesgrupper. Kombinationen hembygdsgård/samtidskonst har en stor potential för dessa möten. Konsten undersöker de processer genom vilka vi blir till som människor i en specifik, lokal hemvärld och hur denna kan verka både som en öppen, inkluderande plats där förändring hela tiden sker, och som en plats för bortträngning och förtryck av oliktänkande och annanhet. Avsikten är att ÄGD ska drivas på olika orter i Sverige 2013 – 2015.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy