Skip to main content

Folkbildning gör demokrati

Nyhet   •   Aug 28, 2012 10:52 CEST

”Rösträtt till salu. Det nya hotet mot demokratin”. Så heter en nyss utkommen undersökning som genomförts vid Göteborgs universitet.

Forskarna som ligger bakom undersökningen, Staffan I. Lindberg och Richard Svensson, har gjort den svenska delen av World Value Survey, som mäter folks värderingar i flertalet länder.

Deras undersökning ”Rösträtt till salu. Det nya hotet mot demokratin” visar oroande siffror kring unga människors syn på demokrati och värdet av demokrati.

– En stor grupp av ungdomarna upplever att de befinner sig i ett system som dömer ut dem på förhand, säger Staffan I. Lindberg. Och att detta system skapats medvetet av demokratiskt valda politiker – så vad har de för nytta av demokratin? Den har betytt att de inte har någon chans att ta sig fram i livet.

Förklaringen till dessa attitydförändringar bland unga vuxna i Sverige, har forskarna sökt i sådant som den rådande ekonomiska krisen, invandring från icke-demokratiska länder eller att det skulle handla om ansvarslös ungdomlig radikalism. Det svikande stödet för demokrati är enligt forskarna starkast kopplat till skolans avreglering de senaste decennierna.

Denna slutsats har ifrågasatts av bland andra Sanna Rayman på Svenska Dagbladets ledarblogg. Hon menar att forskarna är ute på hal is när de lägger skulden för attitydförändringarna på skolans avreglering.

Vad orsakerna till denna attitydförändring än må vara är statistiken i undersökningen ändå ett faktum:
Var femte svensk mellan 18 och 29 år kan tänka sig att sälja sin röst och var fjärde tycker inte det är så viktigt att få leva i en demokrati. Nästan var tredje tycker det vore bra eller mycket bra om Sverige styrdes av en stark ledare istället för demokrati.

Det är oroväckande siffror och ja, faktiskt visar dessa siffror att demokratin i viss mån är hotad. De visar att oavsett orsaker är det viktigare än någonsin att prata om demokrati och den enskilde individens rätt till utbildning, utveckling och deltaktighet.

För mig kastar undersökningen strålkastarljuset på något väldigt viktigt, nämligen att demokrati inte är något självklart utan något vi ständigt skapar tillsammans och framförallt något vi väljer att tro på tillsammans. Vacklar tron på att vi är starka tillsammans och kan växa och utvecklas tillsammans, då vacklar demokratin.

Att våga tro på att vi är starka tillsammans och att samhället utvecklas bäst om vi utvecklar det tillsammans, kräver ett samhällsklimat där människor får plats att påverka sin livssituation, där människor har utrymme att finna engagemang för och vilja att delta i samhällsutvecklingen. Det kräver ett samhälle där människor inkluderas istället för exkluderas, ett samhälle där alla har möjlighet till utbildning och personlig utveckling utifrån sina förutsättningar.

Idag brister samhället i detta avseende på flera plan och där har folkbildningen en viktig roll att spela. Folkbildningen bidrar till ett samhällsklimat där människor uppmuntras till ett frivilligt deltagande i bildnings- och utbildningsverksamheter och där lusten till lärande och utveckling tillsammans med andra sätts i fokus – en viktig ingrediens i viljan att stärka och utveckla demokratin. Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi folkbildare alla människors lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning.

Studiefrämjandet, tillsammans med andra studieförbund och folkbildande arenor, är demokratifrämjare, kulturfrämjare, mångfaldsfrämjare och kompetenshöjare. Vi når de lägst utbildade som politikerna inte når och utjämnar utbildningsklyftor. Vi har nätverk som når ut till nästintill alla medborgare och ett oräkneligt antal föreningar. Vi är en bro mellan politiker och stora delar av civilsamhället. Vi höjer självkänslan hos medborgarna som mår bättre och utvecklas till människor som håller i längden. Vi bidrar till en god folkhälsa.

Våra verksamheter utgör arenor där människor får möjlighet att växa, utvecklas och uppmuntras till en tro på demokratiska värden, en tro på att den enskilde individens röst är viktig och kan göra en skillnad, särskilt tillsammans med andra.

Folkbildningen gör skillnad – folkbildningen gör demokrati.

/Linda Harling, informatör och opinionsbildare Studiefrämjandet riksförbundet


Mer info om Studiefrämjandet:

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 240 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 18 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism.

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.