Skip to main content

3,7 miljoner i projektanslag till nättidning för personer med psykisk ohälsa

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2017 09:43 CET

Studiefrämjandet i Uppsala har för projektet ”Vox Vigor” beviljats 3, 7 miljoner i projektstöd från Allmänna Arvsfonden. Medlen ska användas för ett treårigt projekt där målet är en nättidning av och för personer med psykisk ohälsa.

Personer med psykisk ohälsa kommer i projektet att skapa en egen nättidning där de kan dela med sig av sina erfarenheter, till andra brukare, anhöriga, anställda i vården, politiker och allmänhet. Tidningens medarbetare, som huvudsakligen ska bestå av brukare, kommer att jobba för en dialog mellan brukare, vårdprofession, politiker och andra beslutsfattare.

Tidningen ska fungera som en kanal för dem som har en svag röst i samhället och ge råd och stöd i olika ämnen, bland annat konsumentfrågor.

Projektet har arbetats fram av Uppsala Kulturförening. Föreningen samlar personer med psykisk ohälsa och bedriver aktiviteter som studiecirklar i kulturämnen, studiebesök, poesiuppläsningar och andra framträdanden. Projektet sker även i samverkan med Uppsala kommuns träffpunkter inom socialpsykiatrin.

För mer information kontakta projektledare:

Monica Atterberg, VoxVigor@gmail.com

Eller projektägare:

Ia Eriksson, ia.eriksson@studieframjandet.se

Lotta Johansson: lotta.e.johansson@studieframjandet.se

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt, fackligt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta utanförskap och rasism.

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.