Skip to main content

Bra proposition som kräver mer resurser

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 09:36 CET

- Det mest positiva med propositionen är att Regeringen så tydligt visar att de tror på folkbildningen, säger Studiefrämjandets ordförande Leif Kindblom.

- Propositionen ”Lära, växa, förändra” innehåller flera intressanta utmaningar för folkbildningen. Sammantaget kan det bli riktigt bra förutsatt att det blir ett tillskott på anslaget i storleksordningen 500 miljoner, säger Studiefrämjandets ordförande Leif Kindblom.

I den nya folkbildningspropositionen understryker Regeringen folkbildningens stora betydelse för samhällsutvecklingen

Flera förändringar föreslås. Bland annat ska de så kallade
prioriterade målgrupperna ersättas med sju verksamhetsområden:

1. Den gemensamma värdegrunden
2. Det mångkulturella samhällets utmaningar
3. Den demografiska utmaningen
4. Det livslånga lärandet
5. Kulturverksamhet
6. Personer med funktionshinder
7. Folkhälsa, hållbar utveckling och global rättvisa

- Regeringen vill att vi ska spela en större roll för ökad kunskap hos alla medborgare för att Sverige ska kunna ställa om till ett hållbart samhälle. För oss i Studiefrämjandet är det extra intressant eftersom hållbar utveckling ligger helt i linje med vår profil och verksamhet, säger Leif Kindblom.

Propositionen pekar också på den demografiska utmaningen.

- De närmaste åren har vi två stora generationer att möta, dels de 1 miljon som är födda mellan 1992 och 2000, dels de 1,2 miljoner som snart går i pension. Redan i dag är en tredjedel Studie-främjandets deltagare under 25 år vilket gör att vi kommer kunna möta den unga generationen. Och vi ser fram emot att anta utmaningen att möta den äldre, säger Leif Kindblom.

Statens ekonomiska bidrag till folkbildningen ska enligt propositionen användas för att:

* Stödja verksamhet som bidrar till att stärka och utveckla demokratin,

* bidra till att göra det möjligt för människor att påverka sin livssituation och skapa engagemang att delta i samhällsutvecklingen (genom till exempel politiskt, fackligt, kulturellt eller annat ideellt arbete),

* bidra till att utjämna utbildningsklyftor och höja bildnings- och utbildningsnivån i samhället,

* bidra till att bredda intresset för och delaktigheten i kulturlivet

Förslag om en höjning av statsbidraget kommer i samband med årets vårproposition.

- Regeringen är kritisk till att kommunerna så kraftigt minskat sitt stöd till folkbildningen de senaste åren och kommer därför att ta upp frågan med kommunerna om deras fortsatta stöd . Det är bra! För annars riskerar ett ökat statsbidrag att förloras på kommunsidan, säger Leif Kindblom.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera