Skip to main content

Fånga Kraften – Studiefrämjandets ungdomssatsning beviljad ytterligare en miljon från Ungdomsstyrelsen

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2013 10:27 CEST

Ungdomsstyrelsen har beviljat ytterligare projektstöd på 1 051 400 kronor under kategorin Demokratifrämjande verksamhet till Studiefrämjandets projekt Fånga Kraften som vänder sig till unga mellan 16-24 år som vill lära sig mer om demokrati och mänskliga rättigheter. På helgläger och ledarutbildningar får de chansen att växa som ledare, förebilder och medborgare.

- Vi är väldigt glada att vi kan fortsätta arbetet som startade 2012 eftersom det varit en så uppskattad verksamhet. Vi har hittills utbildat 130 ungdomar. Vi tror att ledarutbildningar med demokratiinriktning, på annan ort än den de vanligtvis vistas i, var bra i det svåra arbetet med den uppsökande verksamhet som görs för att hitta ungdomar i utanförskap. Nu kan vi satsa ännu mer och projektet kan fortsätta i samverkan med bland annat stadsdelen Rinkeby/Kista, ESF projektet Merit, föreningen X-cons och Jobbtorget, säger Anna Hammar som leder projektet på Studiefrämjandet.

Studieförbundens uppdrag från staten är att genom verksamhet utjämna klyftor i samhället som i förlängningen gör att vi behåller en stark demokrati. Fånga Kraften har setts som nyskapande folkbildning som innefattar möten och dialog mellan människor med olika bakgrund.

- I vårt pågående projekt ser vi hur syftet fylls, genom att möjlighet ges till ungdomar att mötas på en gemensam plattform och diskutera. Bland de läger vi hittills haft, har deltagarna varit förebilder på lokalnivå, som ungdomsvärdar, som idrottsledare för yngre barn och som arbetare med förskolebarn.  Demokrati handlar om olikheter och respekt. Detta har tydligt framgått under våra aktiviteter, det finns inget rätt eller fel. Vi lär ungdomarna att tala fritt, att respektera och lyssna på andra som har en åsikt som avviker från deras egna, berättar Anna Hammar.

Den sista dagen brukar en workshop avslutas med att varje deltagare får tänka ut en positiv erfarenhet ifrån något av de teman som presenterats under kursens gång, t ex där man övervunnit sina fördomar, uppnått bra kommunikation i en konfliktfylld situation eller liknande. Därefter får deltagarna, intervjua varandra två och två om situationen under 10 minuter. Sedan redovisar man erfarenheterna i grupper. Under och efter detta återberättande får grupperna identifiera framgångsfaktorer och återkommande teman t ex: våga ta risker och experimentera, lyssna på andra, organisera sig själv och planera sin tid.

- Med bättre självinsikt och förmåga att se sina styrkor och svagheter har man större möjligheter att hamna rätt på arbetsmarknaden, i utbildningsval eller inom entreprenörskap och det är också en mycket viktigt resultat i förlängningen, tillägger Anna Hammar.

Ungdomsstyrelsen beslutar om projektstöd

Ungdomsstyrelsen beviljar 34,4 miljoner kronor till projektbidrag för organisationer i civilsamhället som ska arbeta med att utveckla och förnya viktiga samhällsområden. Ungdomsstyrelsen godkände 65 av 189 sökande organisationer. Alla projekt som har fått stöd

För mer information vänligen kontakta:
Anna Hammar, projektledare Studiefrämjandet i Stockholm, anna.hammar@studieframjandet.se 08- 555 352 22


Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism.

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy