Skip to main content

Studiefrämjandes lyckade satsning - Fånga kraften utvidgas - också Sollentuna kommun vill satsa på sina unga

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 11:56 CEST

Fånga Kraften är en demokrati- och ledarutbildning för ungdomar mellan 16-24 år som har drivits med stor framgång av Studiefrämjandet under två år i Stockholms ytterstadsområden. Hittills har ca 200 ungdomar utbildats till att bli goda förebilder på lokal nivå. Fånga Kraften har utvecklats av Studiefrämjandet med projektmedel från MUCF, Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor,
före detta Ungdomsstyrelsen. Nu har även Sollentuna kommun beslutat satsa på Fånga Kraften genom en upphandling via Arbetsmarknads- och utbildningsförvaltningen i kommunen.


– Vi på Studiefrämjandet är väldigt glada åt att kunna utvidga det här arbetet som har fungerar väldigt bra. Resultatet och responsen från ungdomarna som befinner sig utanför studier och arbetsliv, är positiv och vi kan se konkreta resultat ovanligt fort, berättar Anna Hammar som är projektsamordnare på Studiefrämjandet. Vi har kunnat ge ungdomar i riskzon motivation till att förändra sitt beteende, bli goda förebilder och bryta mönster. Här betonar vi vikten av utbildning och arbete för att höja självkänslan och kunna få makt över sina liv och i samhället.

Demokrati- och ledarutbildningen Fånga Kraften som erbjuds ungdomarna är inriktad på projekt, demokrati och mänskliga rättigheter. Den innehåller värderingsövningar inom fördomar/normer och diskriminering, ledarskap-kommunikation och gruppdynamik och ger ungdomar möjlighet att mötas på en gemensam plattform och diskutera tillsammans.

– Vi arbetar med att tydliggöra roller och ge ungdomar trygghet som goda ledare bland jämnåriga. Vi jobbar också med att ge förståelse för, och kunskap om, folkbildningens pedagogik och hur man använder folkbildning som demokratiprocess. Allt vi gör att till för att stimulera till vidareutveckling och att man i sin tur dessutom kan gå ut och påverka sina vänner, säger Anna Hammar.

– Vårt mål är nu att snabbt komma i gång i Sollentuna vilket kommer att gå bra. Redan under 2014 siktar vi på att utbilda cirka 70 ungdomar och nå minst 100-150 ungdomar i olika insatser, via våra utbildningar och uppsökande arbete. I Sollentuna handlar det mycket om individuell uppföljning av ungdomarna och Fånga Kraften är vår metod att nå ut, avslutar Anna Hammar som tipsar om att man kan gå in och läsa mer på Studiefrämjandets hemsida.
studieframjandet.se/stockholm/Mojligheter-hos-oss/Mangfald-och-integration/Fanga-kraften/

För mer information vänligen kontakta:
Anna Hammar, Projektsamordnare, Mångfald och integration
Studiefrämjandet i Stockholm, tel 08 - 555 35 222,  073 740 40 77
anna.hammar@studieframjandet.se

 

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund med ett brett utbud av studiecirklar, utbildningar, kulturarrangemang och föreläsningar. Varje år samlas 230 000 deltagare i våra studiecirklar och kurser.

Studiefrämjandet är ett partipolitiskt och religiöst obundet studieförbund som bedriver folkbildningsverksamhet över hela landet. Studiefrämjandet är en ideell förening grundad på våra 19 medlemsorganisationer och deras demokratiska inflytande.

Utifrån ett demokratiskt synsätt hävdar vi allas lika värde och rätt till kunskap, kultur och bildning. Därför ska Studiefrämjandet prioritera dem som fått mindre möjlighet än andra att delta i folkbildningen. I all vår verksamhet ska vi främja mångfald och motarbeta främlingskap och rasism.

Studiefrämjandet har en särskild inriktning mot ökad kunskap om natur, djur, miljö och kultur. Vårt största verksamhetsområde, som framförallt samlar många unga deltagare, är kultur - främst musik. 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera