Skip to main content

Studiefrämjandet representerar svensk vuxenutbildning i Bryssel

Pressmeddelande   •   Jan 20, 2010 17:12 CET

Programmet för europeisk vuxenutbildning, Grundtvig, firar sitt 10-årsjubileum med en konferens i Bryssel den 26-28 januari. Namnet på konferensen är - ”Grundtvig, a decade of European innovation in adult learning”.

Studiefrämjandet är, som enda svenska organisation, utvalda att presentera sitt treåriga projekt Learning in Motion.

Projektet, som drevs av Studiefrämjandet i Uppsala, syftade till att utveckla metoder för utomhuspedagogik riktad till vuxna med intellektuell funktionsnedsättning eller personer med psykisk ohälsa. Projektet valdes hedrande ut bland tusentals vuxenutbildningsprojekt som ett av de mest intressanta projekten under 10 år. Projektet kommer att presenteras av Lars Häger, distriktschef på Studiefrämjandet i Uppsala.

Projektet drevs under perioden 2004-2007 och resulterade bl. a i en metodbok på sju olika språk. Projektet var transnationellt och organisationer från Grekland, Finland, Lettland och Tyskland ingick i partnerskapet. Från Sverige deltog i projektet, förutom Studiefrämjandet, Lärarhögskolan i Stockholm samt Föreningen för Utvecklingsstörda Barn, Ungdomar och Vuxna (FUB:gården i Uppsala).

Grundtvig är en del inom EU:s Life-Long-Learning-program. Under konferensen kommer föreläsningar och workshops att belysa en mängd olika aspekter på vuxnas lärande. Värd för konferensen är DG (Direction Général) Education and Culture vid Europakommissionen.

För mer information kontakta:

Ia Eriksson-Dobrovich

Projektkoordinator
018-19 46 04, 0709-94 73 39

eller

Lars Häger

Distriktschef
018-19 46 01, 0705-92 72 52

Studiefrämjandet är ett av Sveriges största studieförbund. Vi är partipolitiskt, fackligt och religiöst obundna.

Studiefrämjandet erbjuder allt från studiecirklar och kulturarrangemang för allmänheten till skräddarsydda utbildningar för föreningar, organisationer och företag.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy