Skip to main content

2018 års vinnare av Stockholmspriset i kriminologi

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2017 10:30 CET

Herman Goldstein

”The Stockholm Prize in Criminology” är världens största och mest prestigefyllda pris inom området kriminologi. Priset har delats ut sedan 2006 och går till den, eller dem, som gjort framstående prestationer inom kriminologisk forskning eller som praktiskt tillämpat sådan för att minska brottsligheten och främja de mänskliga rättigheterna. 2018 går utmärkelsen till professor Herman Goldstein för hans globala påverkan i att effektivisera och förbättra polisens arbete. Prissumman är en miljon kronor.

Den internationella juryn för Stockholmspriset i kriminologi har utsett professor Herman Goldstein vid University of Wisconsin Law School till mottagare av utmärkelsen för år 2018.

Professor Goldstein är världens mest inflytelserika forskare inom området modernt polisarbete. Hans forskning har lett till att polisen idag fokuserar mer på att uppnå konkreta resultat av vidtagna åtgärder och mindre på traditionella rutinuppgifter. Detta, av Goldstein inspirerade, nya arbetssätt ger en högre grad av samhällsnytta. Goldsteins utgångspunkt var att polisarbetet inte var tillräckligt inriktad på att uppnå specifika mål kopplade till specifika problem.

Resultaten av hans forskning, som publicerades först 1979, har lett till utveckling av nya strategier inom polisen. Dessa strategier fokuserar på att identifiera mönster i brottsligheten som gör det möjligt för polisen att arbeta med mer sammansatta problembilder istället för att hantera varje händelse som ett isolerat fall. Goldsteins arbete har också haft en viktig inverkan på polisforskningen eftersom den uppmuntrar polisen och forskare att samarbeta för att utvärdera effekterna av nya åtgärder på dessa problem.

I sin omfattande rapport om polisforskning från 2004, kallade den amerikanska vetenskapsakademin Goldsteins strategi ”Problem-orienterat polisarbete” (POP) för ett ”paradigmskifte”.

De framhöll speciellt förflyttningen från gamla tiders allmänna och reaktiva svar på brott till dagens anpassade, proaktiva och mångfacetterade åtgärder mot olika problem. Vetenskapsakademins rapport dokumenterade de många nya och innovativa arbetssätt som utvecklats inom polisen som ett resultat av Goldsteins arbete, till exempel nya rutiner för att minska brott som rattonykterhet, sexbrott, hemfridsbrott, inbrott, gängvåld och brott i speciellt utsatta områden.

Professor Goldsteins tilldelas dock inte årets pris enbart för sin forskning kring ”Problem-orienterat polisarbete”, utan även för ett livslångt och banbrytande arbete med de bredare frågorna kring polisens funktion i samhället såsom; befogenheter, samhällsansvar, poliskorruption och polisens roll i rättssystemet. I sina studier av polisens unika roll i demokratiska samhällen har han använt ett holistiskt perspektiv som inkluderar empiri, organisationsteori, mänskliga rättigheter och rättsfilosofi.

Förebyggande av gängvåld

Bland de mest relevanta strategierna i det problemorienterade tillvägagångssättet är de som handlar om kroniskt och grovt våld. I slutet av 1990-talet använde exempelvis polisen i Boston och forskare vid Harvard universitet en POP-strategi för att minska gängvåld. På grundval av en detaljerad analys av gängmedlemmar och deras våldsnätverk i Boston kombinerade det nya tillvägagångssättet stöd och kontroll till kända våldsbrottslingar. Projektet var ett samarbete mellan polisen, domstolar, familjer, socialtjänsten samt samhälls- och kyrkliga ledare. Taktiken gick ut på att övertala våldsbrottslingarna att ta samhällets hjälp för att avstå från våld. Om de inte antog detta erbjudande kunde de förvänta sig ett stort antal negativa konsekvenser. Denna strategi ledde till att antalet mord i Boston sjönk drastiskt. Tillvägagångssättet har sedan dess tillämpats framgångsrikt på ett stort antal platser med omfattande gängvåld, både i USA och i resten av världen. Denna metod som kallas fokuserad avskräckning har nyligen även tillämpats med stor framgång på sådana problem såsom våld i hemmet och på områden som är speciellt brottsutsatta.

Goldsteins strategi: En systematisk granskning

Ett tydligt mått på den betydelse som Goldsteins strategi har haft är antalet olika initiativ som har tillämpats av polismyndigheter runt om i världen. En systematisk granskning, ”Problem-Oriented Policing on Crime and Disorder”, utförd och publicerad 2008 av statsstödda norska Campbell Collaboration fann över 5500 rapporter där POP hade använts framgångsrikt av olika polismyndigheter. POP fortsätter att användas vilket understryker strategins stora betydelse för att bedriva ett framgångsrikt och effektivt polisarbete.

Om pristagaren

Herman Goldstein är professor emeritus vid University of Wisconsin Law School, där han arbetet sedan 1964. Mellan 1960 och 1964 arbetade han som verkställande assistent till polischefen för Chicago-polisen, O.W. Wilson, som rekryterades för att reformera Chicago-polisen efter en stor skandal. Goldsteins gedigna erfarenheter av ledningsarbete från den näst största polismyndigheten i USA och hans omfattande studier av polisarbete i USA:s största städer utgör en viktig del av det amerikanska advokatsamfundets publikation om det amerikanska rättsystemet. Goldstein har en examen från Fels Institute of Government vid universitetet i Pennsylvania, och har även arbetat som assistent till stadsdirektören i Portland, Maine.

Om ”The Stockholm Prize in Criminology”

The Stockholm Prize in Criminology är ett internationellt pris som instiftats av den svenska regeringen och Torsten Söderbergs Stiftelse. Priset delas ut för framstående prestationer inom kriminologisk forskning eller för den praktiska tillämpningen av forskningsresultat för att minska brottsligheten och främja de mänskliga rättigheterna.

Prisets syfte är att främja: ökad kunskap gällande brottsorsaker på individuell och strukturell nivå, en mer effektiv och human politik gällande behandlingen av brottslingar, ökad kunskap om alternativa brottsförebyggande åtgärder både inom rättsväsendet och det civila samhället, praxis för hjälp till brottsoffer samt till förbättrade metoder för att på ett globalt plan minska myndighetsmissbruk inom rättsväsendet.

Priset delades ut första gången i Stadshuset i juni 2006 med Jerry Lees Stiftelse som ursprunglig bidragsgivare. Prisceremonin hålls årligen i juni och sammanfaller med Stockholm Criminology Symposium som arrangeras av Brottsförebyggande rådet. Prissumman är 1.000.000 kronor.

För ytterligare information om priset, årets och tidigare års pristagare:

www.su.se/kriminologipriset

www.criminologysymposium.com

För ytterligare information, eller intervjuförfrågningar, vänligen kontakta:

Max Lagerbäck, mobil 0722-51 55 50

alt. max.lagerback@criminologyprize.com

Juryns ordföranden:

Professor Jerzy Sarnecki, Stockholms universitet, tfn 08-16 21 02, moil 070-3727839,

e-post jerzy.sarnecki@criminology.su.se

Professor Lawrence Sherman, University of Cambridge och University of Maryland,

Tfn +44 (0)1223 335 369, e-post Lawrence.Sherman@crim.cam.ac.uk,

Pristagare:

Professor Emeritus Herman Goldstein, University of Wisconsin Law School:

hgold@wisc.edu, +1414 467 75 66 eller +1 602 496 0409 även msscott5@asu.edu

Stockholms universitet - hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.
En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy