Ny studie om skatteparadisens dolda miljöpåverkan

Nyheter   •   Aug 14, 2018 16:38 CEST

I en ny studie som publiceras i Nature Ecology and Evolution den 13 augusti har forskare vid Stockholm Resilience Centre / Stockholms universitet studerat hur illegalt och ohållbart fiske till havs och skogsavverkning i Amazonas kan kopplas till skatteparadis.

Jorden riskerar att röra sig mot ett tillstånd av ”Hothouse Earth”

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 21:00 CEST

Att hålla den globala uppvärmningen under 1,5-2 grader kan vara svårare än vad man tidigare har trott, visar en ny studie av forskare vid bland annat Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet.

Även om världens länder minskar utsläppen av växthusgaser i enlighet med Parisavtalet finns det risk för att jorden går in i en fas som forskarna kallar ett växthusliknande tillstånd eller ”Hothouse Earth”. Det visar ett internationellt team av forskare i en ny studie i den vetenskapliga tidskriften Proceedings of National Academy of Sciences (PNAS).

Ett sådant klimat kommer på sikt att stabilisera sig på en genomsnittlig global temperatur som är 4-5 grader högre än förindustriella temperaturer och som har en havsnivå som är 10-60 meter högre än idag, enligt studien. Författarna konstaterar att det är nödvändigt att kraftigt påskynda övergången till en utsläppsfri världsekonomi.

– De utsläpp av växthusgaser som människan ligger bakom är inte det enda som påverkar temperaturen på jorden, men vår studie visar att en global uppvärmning på 2 grader som framkallas av människan kan utlösa andra processer, så kallade ”feedbacks”, som kan driva fram ytterligare uppvärmning, även om vi slutar att släppa ut växthusgaser, säger Will Steffen vid Australian National University och Stockholm Resilience Centre, som är förste författare till studien.

– För att undvika detta scenario krävs det att vi människor ändrar inriktning från exploatering till förvaltning av jordens resurser.

För närvarande ligger den globala genomsnittstemperaturen på lite mer än en grad över förindustriella nivåer och temperaturen stiger med 0,17 grader per decennium.

Författarna till studien lyfter fram tio naturliga återkopplingsmekanismer, av vilka vissa är så kallade ”tipping elements” som leder till en abrupt förändring om en kritisk tröskel överskrids. Dessa återkopplingar kan övergå från att vara bra, till exempel att lagra kol, till att förstärka redan negativa effekter så att utsläppen blir mer okontrollerbara i en allt varmare värld. Dessa återkopplingar är: smältande permafrost, metanutsläpp från havsbotten, en försvagning av kolsänkor på land och till havs, en ökning av bakteriell aktivitet i oceanerna, regnskogsdöd i Amazonas, skogsdöd i barrskogsbältet, en minskning av snötäcket på norra halvklotet, förlust av havsis på sommaren i Arktis och en minskning av Antarktis havs- och snötäcke.

– Dessa mekanismer eller ”tipping elements” skulle kunna fungera som dominobrickor. Så fort en bricka trillar, så puttar den jorden mot nästa. Det kan vara mycket svårt eller omöjligt att hindra brickorna från att trilla över varandra. Vissa platser på jorden kommer att bli obeboeliga om ”Hothouse Earth” blir verklighet, säger Johan Rockström, chef för Stockholm Resilience Centre och blivande chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research.

Hans Joachim Schellnhuber, grundare och nuvarande chef för Potsdam Institute for Climate Impact Research, säger att studien visar hur de industriella växthusgasutsläppen har tvingat vårt klimat, och i slutändan hela jordens system, ur balans.

– Vi lyfter speciellt fram återkopplingsmekanismerna i det planetära maskineriet, som kanske, när en viss stressnivå har passerats, kan komma att förändras fundamentalt, en efter en, snabbt och kanske oåterkalleligt. Den här kedjan av händelser kan få hela jorden att tippa över till ett helt annat sätt att fungera, säger han.

– Vad vi ännu inte vet är om klimatsystemet kan ”parkeras” nära två grader över förindustriella nivåer, i enlighet med Parisavtalet. Eller om det, när det en gång har gått så långt, kommer att glida in i ett tillstånd av ”Hothouse Earth”. Forskningen måste analysera denna risk så snart som möjligt, fortsätter Hans Joachim Schellnhuber.

För att öka möjligheten att undvika ett tillstånd av ”Hothouse Earth” lyfter studien också fram att det inte bara krävs en minskning av koldioxid och andra växthusgasutsläpp utan även en förbättring av eller skapandet av nya biologiska koldioxidsänkor. Det kan handla om en förbättrad skogs-, jordbruks- och markförvaltning, bevarandet av biologisk mångfald och utveckling av ny teknik som tar bort koldioxid från atmosfären, enligt studien. Författarna betonar att åtgärderna måste stöttas av grundläggande samhällsförändringar så att det är möjligt att upprätthålla en stabilitet där temperaturen inte överstiger två grader.

– Klimatförändringarna och andra globala förändringar visar att vi människor påverkar jordens system på global nivå. Det innebär också att vi som globalt samhälle kan hantera vårt förhållande till systemet och att vi kan påverka framtida planetära betingelser. Denna studie visar några av de verktyg som kan användas för att göra det, säger medförfattaren Katherine Richardson vid Köpenhamns universitet.

Artikeln ”Trajectories of the Earth System in the Anthropocene” är publicerad i den vetenskapliga tidskriften PNAS: http://www.pnas.org/


Kontakt
Will Steffen, Australian National University och Stockholm Resilience Centre
E-post: Will.Steffen@anu.edu.au
Tfn: +61-447-980-495

Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre
E-post: owen.gaffney@su.se
Tfn: +46 (0) 734604833

Katherine Richardson, Sustainablity Science Centre, University of Copenhagen
E-post: kari@science.ku.dk
Tfn: +45 28754285

Presskontakter
Stockholm Resilience Centre
Owen Gaffney
E-post: Owen.gaffney@su.se
Tfn: +46 (0) 734604833

Potsdam Institute for Climate Impact Research
E-post: press@pik-potsdam.de
Tfn: +49 331 288 25 07

University of Copenhagen
Lotte Jensen
E-post: lotte.jensen@snm.ku.dk

Australia
E-post: jo.meehan@anu.edu.au, alexia@climatecouncil.org.au

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Att hålla den globala uppvärmningen under 1,5-2 grader kan vara svårare än vad man tidigare har trott, visar en ny studie av forskare vid bland annat Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet.

Läs vidare »

Kebnekaises nordtopp nu högre än Sydtoppen

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 16:07 CEST

Söndagen den 5 augusti 2018 mättes Kebnekaises sydtopp och befanns vara 2096,5 meter över havet, 0,3 meter lägre än Nordtoppens 2096,8. Att Sydtoppen, som består av snötäckt glaciär, sjunker på grund av det varmare klimatet och skulle komma att understiga Nordtoppens höjd har forskare förutspått sedan länge. Nordtoppens högsta punkt består av berg och är stabil.

Mätningen av Sydtoppen har genomförts i obruten serie sedan 1940-talet, och pålitliga mätningar finns från så tidigt som 1902. Höjdvariationerna är väl dokumenterade. Gårdagens höjd på 2096,5 meter är alltså tre decimeter meter lägre än Nordtoppen och så låg har den inte varit någon gång sedan tillförlitliga mätningar började genomföras. Den senaste mätningen innan söndagen genomfördes 31 juli, då var Sydtoppen 2097,0 m ö h. Under juli månad har Sydtoppen minskat i höjd med i snitt 14 cm per dygn.

Sydtoppens höjd är inte stabil över året utan förändras med årstiderna. Normalt är toppen som högst i maj och lägst i september, och man kan förvänta sig att höjden sjunker ytterligare innan vintern kommer. Sydtoppens höjd varierar cirka tre meter mellan sommar och vinter. På sikt kommer Nordtoppen bli högsta punkten året runt.

Höjdmätningen är gjord med ett optiskt vinkelinstrument och en avståndsmätare. Det är samma metod som har nyttjats under de senaste 35 åren och det ger en noggrannhet på +/- 1 decimeter.

För ytterligare information, kontakta

Per Holmlund, professor i glaciologi som genomförde söndagens mätning: per.holmlund@natgeo.su.se eller 08-16 48 11.

Gunhild ”Ninis” Rosqvist, professor i geografi och föreståndare för forskningsstationen i Tarfala som ansvarar för mätningarna av Kebnekaise: gunhild.rosqvist@natgeo.su.se eller 070 229 34 04.

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Söndagen den 5 augusti 2018 mättes Kebnekaises sydtopp och befanns vara 2096,5 meter över havet, 0,3 meter lägre än Nordtoppens 2096,8. Att Sydtoppen, som består av snötäckt glaciär, sjunker på grund av det varmare klimatet och skulle komma att understiga Nordtoppens höjd har forskare förutspått sedan länge. Nordtoppens högsta punkt består av berg och är stabil.

Läs vidare »

Kebnekaises sydtopp blir lägre än nordtoppen i augusti

Pressmeddelanden   •   Aug 01, 2018 07:01 CEST

Den årliga mätningen av forskare från Stockholms universitet visar att Kebnekaises sydtopp inom en väldigt snar framtid inte längre kommer att vara Sveriges högsta punkt. Prognosen är att sydtoppen från den 1 augusti kommer att vara lägre än Nordtoppen.

Tre år mellan stora algblomningar – forskarna undrar varför

Pressmeddelanden   •   Jul 23, 2018 10:00 CEST

Ungefär vart tredje år blir det en stor blomning av cyanobakterier i Östersjön, i regel följt av två år med mindre blomningar. Det är satellitdata som avslöjar att blomningen är periodisk, men varför det är så vet vi inte. Studien är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Scripps Institution of Oceanography i USA.

Neutriner i isen pekar ut källa till kosmisk strålning

Pressmeddelanden   •   Jul 12, 2018 17:00 CEST

Ett internationellt forskarteam med forskare från bland annat Stockholms universitet och Uppsala universitet har identifierat en trolig källa för var den högenergiska kosmiska strålningen som når jorden bildas. Upptäckten gjordes med neutrinoteleskopet IceCube vid Sydpolen tillsammans med observationer från ett 20-tal olika teleskop runt om i världen.

Stockholms universitet gör mer forskning tillgänglig för alla

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2018 07:00 CEST

De pengar Stockholms universitet sparar på att inte längre ha avtal med förlaget Elsevier används för att publicera forskning i tidskrifter som är öppna för alla, så kallad ren Open Access.

Sveriges forskningsbibliotek har genom det nationella konsortiet Bibsam sagt upp sitt avtal med förlaget Elsevier från den första juli. Detta eftersom parterna inte kunde komma överens om en rimlig prisbild och en hållbar lösning för en övergång till öppen vetenskap, det vill säga att forskningsresultat ska publiceras öppet tillgängliga för alla. Stockholms universitet kommer därför att använda de pengar som sparas in på det uppsagda avtalet för att stödja de av universitetets forskare som vill publicera sig i rena Open Access-tidskrifter.

– En omställning till öppen tillgång kräver en annan publiceringskultur, och genom denna satsning vill vi stödja den nödvändiga omställningen av systemet. Ytterst är det en demokratifråga att forskningens resultat kan spridas öppet, säger rektor Astrid Söderbergh Widding, som även är ordförande i Bibsamkonsortiet.

Enligt forskningspropositionen är målbilden att alla offentligt finansierade vetenskapliga publikationer ska vara öppet tillgängliga omedelbart då de publiceras till år 2026. Alla aktörer inom forskningssystemet har ett gemensamt ansvar för att målbilden uppfylls, men i dagens system betalar Stockholms universitet stora avgifter till förlagen både för att läsa och publicera artiklar, vilket i längden inte är ekonomiskt hållbart.

– Övergången till öppen vetenskap går för långsamt och publiceringen i hybridtidskrifter, där man publicerar enstaka artiklar Open Access i en annars prenumerationsbaserad tidskrift, driver inte på utvecklingen tillräckligt snabbt, säger Wilhelm Widmark, överbibliotekarie på Stockholms universitetsbibliotek och vice ordförande i Bibsamkonsortiet.

Sedan tidigare har forskare knutna till Stockholms universitet möjlighet att publicera sig till rabatterat pris eller helt utan avgift i Open Access- eller hybridtidskrifter hos vissa förlag genom avtal som universitetet förhandlat fram. Att Stockholms universitet nu väljer att lägga pengarna som skulle ha gått till avtalet med Elsevier på att premiera rena Open Access-publiceringar är ytterligare ett stort kliv framåt.

– Det är dags att biblioteken börjar att ställa om sina förvärvsbudgetar till att betala för publicering istället för läsning. Med denna satsning är vi ytterligare ett steg på vägen mot målbilden 100 procent öppen tillgång, säger Wilhelm Widmark.

Kontakt:

Wilhelm Widmark, överbibliotekarie Stockholms universitetsbibliotek, epost: wilhelm.widmark@su.se, telefon: 08-16 27 33

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

De pengar Stockholms universitet sparar på att inte längre ha avtal med förlaget Elsevier används för att publicera forskning i tidskrifter som är öppna för alla, så kallad ren Open Access.

Läs vidare »

Höga krav på unga ensamkommande HBT-personer som söker asyl

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 10:41 CEST

Handläggare ställer höga krav på tidigare relationer när barn söker asyl på grund av sexualitet, det visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet.

I studien analyserades 16 asylbeslut där ensamkommande barn åberopat förföljelse på grund av sexualitet. Det är samtliga sexualitetsärenden i beslut rörande gruppen ensamkommande barn under 2011 (av totalt 2 321). Vid beslutsdatumet var barnen i studien i genomsnitt 16,5 år gamla och den genomsnittliga handläggningstiden var omkring 5 månader. Studien visar att handläggarna förväntar sig att barnen, trots deras unga ålder, redan ska ha haft en stabil kärleksrelation, som dessutom helst bör ha varat under en längre tid.

– Eftersom barnen i genomsnitt var under 16 år när de kom till Sverige är handläggarnas höga krav på deras tidigare relationer intressant att notera. Det är ju många ungdomar under 16 år som aldrig har haft en kärleksrelation, oavsett vilken sexuell läggning de har, säger Daniel Hedlund vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, en av forskarna bakom studien.

Resultaten av studien kan ses i förhållande till tidigare forskning av Daniel Hedlund som visar att det är höga krav för att ensamkommande barn ska uppnå trovärdighet i asylprövningen. Studien ska också ses i relation till tidigare studier som har indikerat att stabila relationer är viktiga för acceptans av homosexuella.*

För att bli trovärdig i förhållande till asylskäl på grund av sexualitet verkar det också krävas att den sociala kontext som det ensamkommande barnet har flytt ifrånsom helhet har tagit avstånd från barnet. Eventuellt stöd från familjemedlemmar eller andra personer vid förföljelse och flykt ifrågasätts. Det verkar därmed finnas stereotypa föreställningar hos Migrationsverkets handläggare om sexualitet och homofobi i vissa länder. Exempelvis förefaller handläggare stämpla hela samhällen som homofobiska och därmed blir beteenden som faller utanför en sådan samhällsbild inte betrodda. Detta tillsammans med att höga krav på kvaliteten på de ensamkommande barnens tidigare samkönade sexuella relationer visar att det finns villkor för att asylskäl ska bli trovärdiga i asylprövningen.

Ett annat resultat i studien är att barnens identitet som exempelvis homosexuell inte verkar diskuteras eller ifrågasättas. Istället verkar Migrationsverkets handläggare närma sig frågan om trovärdighet och tillförlitlighet utifrån barnets erfarenhet av samkönade sexuella relationer.

Av de 16 asylbeslut som analyserats beviljade Migrationsverket elva barn uppehållstillstånd med flyktingstatusförklaring (omkring 70 procent). Två barn beviljades uppehållstillstånd av andra skäl, vilket innebär att deras skyddsbehov i förhållande till sexualiteten inte ansågs trovärdiga. Tre barn fick avslag.

– Den här studien är relevant eftersom att det finns få studier om barn som söker asyl på grund av sexualitet sedan tidigare och inga tidigare studier som just förenar ensamkommande barn, asylärenden och sexualitet, säger Daniel Hedlund vid Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, en av forskarna bakom studien.

Artikeln "Unaccompanied children claiming asylum on the basis of sexual orientation and gender identity" har nyligen publicerats i Journal of Refugee Studies.

*Wimark, Thomas & Hedlund, Daniel (2017) Samlevnad som ideologi i migrationslagstiftningen, Sociologisk Forskning 54 (1-2): 69-90. 

För ytterligare information

Daniel Hedlund, Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet, tfn 08 - 120 763 16 (kopplad till mobil), e-post daniel.hedlund@buv.su.se

Thomas Wimark, Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet, tfn 08 - 16 48 26 (kopplad till mobil),e-post thomas.wimark@humangeo.su.se

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Handläggare ställer höga krav på tidigare relationer när barn söker asyl på grund av sexualitet, det visar en ny studie av forskare vid Stockholms universitet.

Läs vidare »

Sommar 2018 – experter vid Stockholms universitet

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 16:23 CEST

Forskare vid Stockholms universitet finns tillgängliga även under sommaren. Här finns en sammanställning över våra experter på allt ifrån sommartorp till båtliv. Det kan vara bra att tänka på att många forskare är lättare att få tag på via mejl än telefon under sommaren.

Pappor med mycket resurser tar ut mer föräldraledighet

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 07:00 CEST

Pappor som jobbar inom högkvalificerade yrken eller har högre lön tar ut fler föräldradagar jämfört med pappor som jobbar inom lågkvalificerade yrken eller tjänar mindre. Det visar en ny avhandling i demografi.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Stockholms universitet, centralt
  • press@su.se
  • 08-16 40 90

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Adress

  • Stockholms universitet
  • Svante Arrhenius väg 26
  • 106 91 Stockholm
  • Vår hemsida