Zlkjfhqlritqjqnpmnwf
Ilh3q6lya3jbzd1q69l8

Nyanlända elever bättre i matte än de som invandrat tidigare

Pressmeddelanden   •   Apr 28, 2017 07:12 CEST

Nyanlända elever har lägre andel matematiska fel på prov i årskurs 9 än elever som invandrat i tidiga skolår. En ny avhandling i didaktik kastar ljus på andraspråkares kunskapsutveckling och behovet av särskilt stöd i skolan.

Jltp2oxisnsvu0eq6zdb

Extremsportande chefer skapar nya ledarskapsideal

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2017 08:27 CEST

Allt fler chefer utövar idrott på mycket hög nivå. De sportiga toppcheferna kopplar dessutom aktivt sitt idrottsutövande till den egna chefsidentiteten. Och skapar ett ideal som också påverkar och ställer nya krav på medarbetarna i den organisation de leder. Det visar en ny avhandling av Janet Johansson vid Stockholm Business School/Företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.

Oppyewk0tqi9r5uil1yh

Första bilderna av galax som kröker ljus från supernova

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2017 20:10 CEST

En internationell forskargrupp under ledning av Ariel Goobar vid Stockholms universitet kan för första gången visa bilder från en Typ Ia-supernova, där ljuset är kraftigt fokuserat av krökningen från gravitationen kring en galax i siktlinjen. Observationerna visar en lovande teknik för att testa teorier för universums accelererande expansion, om gravitationen och om fördelningen av mörk materia.

X8dgwywh5dusvzgftqwa

Barn med skilda föräldrar kan få lägre betyg – de här drabbas värst

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 13:06 CEST

Barn till skilda eller separerade föräldrar har generellt lägre betyg än barn med föräldrar som lever ihop. Men hur pass mycket betygen påverkas av separationen varierar mellan olika grupper som är födda i Sverige, som har ursprung i olika länder. Förklaringen kan ligga i hur pass vanligt det är med separationer inom respektive grupp, visar en ny studie från Stockholms universitet.

Pblskvuadeglpjyitafj

Fiskar samarbetar av själviska orsaker

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2017 09:38 CEST

Varför hjälper djur till att uppfostra varandras avkomma? En ny studie som genomförts av forskare från Sverige, Kanada och Storbritannien visar att fiskar kan samarbeta om att uppfostra varandras avkomma för att minska risken för att själva bli uppätna av rovdjur.

Media no image

Kort politisk bakgrund till valet i Turkiet på söndag

Nyheter   •   Apr 12, 2017 15:43 CEST

Sedan kuppförsöket i juli 2016 har den politiska utvecklingen i Turkiet varit snabb och dramatisk. Söndagen den 16 april hålls en folkomröstning som kan ge presidenten mycket stora maktbefogenheter. I den här videon diskuterar två forskare vid Institutet för Turkietstudier, Jenny White och Paul Levin, bakgrunden till den nuvarande politiska situationen. OBS engelska.

För ytterligare information, kontakta

Professor Jenny White på jenny.white@su.se

Dr. Paul Levin på paul.t.levin@su.se

Söndagen den 16 april hålls en folkomröstning som kan ge presidenten i Turkiet mycket stora maktbefogenheter. I den här videon diskuterar två forskare vid Institutet för Turkietstudier, Jenny White och Paul Levin, bakgrunden till den nuvarande politiska situationen. OBS engelska.

Läs vidare »
Gyy8u64s69ozae9avohh

Lilian Thuram och Susan Faludi bland 2017 års hedersdoktorer

Pressmeddelanden   •   Apr 11, 2017 07:47 CEST

Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Däribland finns fotbollsspelaren Lilian Thuram och författaren Susan Faludi. Även André Andersson, Ansgar Nünning, Dorothy Sue Cobble, Magdalena Titirici, Johan Kuylenstierna, Gerard van der Geer och Elena Aprile blir nya hedersdoktorer.

Vbgacinls7bwxibpp6ej

Pressinbjudan: Våren är här - nu blommar Östersjön

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 11:42 CEST

Ett säkert vårtecken är när vårblomningen i havet kommer igång. Så kallas det när olika sorters växtplankton börjar dela sig i svindlande hastighet när solen kommer åter efter vintern. Det här är en algblomning som är efterlängtad, och den är en viktig förutsättning för allt liv i havet. Nu är ni välkomna att följa med till havs på provtagning måndag 10 april, kl. 08:00 till ca 10-tiden

Fyeqc2dbhdjcsbvisxbk

Brist på rättssäkerhet när asylärenden avgörs

Pressmeddelanden   •   Apr 04, 2017 07:00 CEST

Trots att Sverige i tio år haft särskilda migrationsdomstolar är det fortfarande svårt och osäkert att bedöma vem som har rätt till asyl och vem som inte har det. I en ny avhandling granskas hur rättssäkerheten fungerar i praktiken i migrationsdomstolarna, där de asylsökandes trovärdighet ifrågasätts.

Media no image
Ilh3q6lya3jbzd1q69l8

Så kan kunskapsklyftorna i skolan hanteras - Experter vid Stockholms universitet

Pressmeddelanden   •   Apr 03, 2017 07:12 CEST

I dag besöker OECD:s utbildningsdirektör Sverige för att redovisa en analys av den svenska skolans jämlikhetsutmaningar utifrån Pisa 2015. Forskare vid Stockholms universitet har stor erfarenhet av såväl kunskapsmätningar som undervisnings- och bedömningsfrågor.

Hur ska svensk skola hantera kunskapsklyftorna? Läs några forskares svar nedan.

Mara Westling Allodi, professor i specialpedagogik, ordförande i Skolforskningsinstitutets vetenskapliga råd och medlem i Skolkommissionen. Mara har i sin forskning fokuserat på det sociala klimatet i skolan och hur man kan minska risken för utslagning av barn som riskerar att få svårigheter med sitt lärande:

– Stödinsatser för elever i behov av stöd måste bli mer effektiva. Svårigheter under de tidiga skolåren och i förskolan ska förebyggas. Saker som inte fungerar ska avvecklas och ersättas av åtgärder som ger effekt. Läroplanerna ska ses över, med hänsyn till kunskap och insikter från kognitionsvetenskap och utvecklingspsykologi.

Kontaktuppgifter: 073-461 25 22, mara.allodi@specped.su.se
Läs mer om Mara Westling Allodis forskning.

Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet med inriktning på svenska som andraspråk. Hennes forskning rör flerspråkighetens bidrag till elevers skolframgång och behovet av fokus i undervisningen på språket i skolans olika ämnen.

– Flerspråkiga elever behöver stöttning för sin språkutveckling, kunskapsutveckling och sociala inkludering. Alla elever behöver undervisning om hur skolans olika ämnen uttrycker sitt kunskapsmål.

Kontaktuppgifter: 073-707 87 85, monica.axelsson@isd.su.se
Läs mer om Monica Axelssons forskning.

Ulf Fredriksson, docent i pedagogik. Han har ansvarat för läsförståelsedelen i de svenska Pisa-undersökningarna 2009 och 2012 och har också deltagit i genomförandet av Pisa 2015. Ulf har varit utredare av regeringens läsa-skriva-räkna-garanti:

– Enligt Pisa 2015 har vi sett hur, trots att resultaten förbättrats något i Sverige, likvärdigheten försämrats. För att få en hållbar förbättring av kunskapsresultat i den svenska skolan är det angeläget att åtgärda detta. En sådan åtgärd kan vara att se till så att elever som behöver stöd får detta tidigare.

Kontaktuppgifter: 073-460 49 30, ulf.fredriksson@edu.su.se
Läs mer om Ulf Fredrikssons forskning.

Astrid Pettersson, professor i pedagogik med inriktning mot utvärdering och matematikämnets didaktik. Astrid är vetenskaplig ledare för den forskningsgrupp (PRIM-gruppen) som haft det nationella ansvaret för matematikdelen i Pisa-undersökningen:

– En mycket stor utmaning är att alla elever får en likvärdig utbildning, det vill säga alla elever ska ha möjlighet att få det stöd som denne behöver för att nå så långt som möjligt både i sin kunskapsutveckling och i sin demokratiutveckling. Då krävs mod och handlingskraft att fördela resurser efter behov och att lärare, särskilt i de utmanande skolorna, får de bästa möjliga arbetsvillkoren.

Kontaktuppgifter: 070-510 52 42, astrid.pettersson@mnd.su.se
Läs mer om Astrid Petterssons forskning.

Barbro Westlund, universitetslektor som forskar inom språkutveckling, läs- och skrivutveckling och hur man i skolan stödjer och bedömer elevers läsförståelse. Barbro har författat flera böcker som rör aktiv läsförståelseundervisning och nyligen prisats för sina banbrytande insatser.

– Vi behöver kvalitetssäkra lärandet för varje elev genom hela skoltiden, oavsett elevens förutsättningar och var skolan ligger. Det innebär att vissa elever behöver få mer riktat stöd än andra i att läsa, förstå och förhålla sig till olika texter. Men alla elever behöver få utmaningar i sitt lärande, även de starka.

Kontaktuppgifter: 070-714 95 16, barbro.westlund@isd.su.se
Läs mer om Barbro Westlunds forskning.

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanvetenskapliga området. Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen. www.su.se

I dag besöker OECD:s utbildningsdirektör Sverige för att redovisa en analys av den svenska skolans jämlikhetsutmaningar utifrån Pisa 2015. Forskare vid Stockholms universitet har stor erfarenhet av såväl kunskapsmätningar som undervisnings- och bedömningsfrågor.

Läs vidare »

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Stockholms universitet, centralt
  • press@su.se
  • 08-16 40 90

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet – forskning, utbildning och samverkan i den internationella frontlinjen.

Hos oss är drygt 64 000 studenter, 1 700 doktorander och 5 000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskaplig och humanvetenskapliga området. www.su.se

Adress

  • Stockholms universitet
  • Svante Arrhenius väg 26
  • 106 91 Stockholm
  • Vår hemsida