Ryrcgk1ujqufmuh0tdus

Personalens hudfärg och kön skapar kontroverser på svenska äldreboenden

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 13:00 CEST

I dag arbetar fler vita män och fler icke-vita kvinnor och män i äldreomsorgen än tidigare. Samtidigt lever förväntningarna på den ”riktiga” omsorgsarbetaren som en vit kvinna kvar. En ny avhandling från Stockholms universitet visar att såväl maskulinitet som icke-vithet kan utgöra grunder till problem i mötet med de äldre omsorgsmottagarna, men att god organisation och flexibilitet underlättar.

Zrmpvh431ymp8xv2mpfj

Försvagning av Golfströmmen kan leda till mycket varma somrar i Europa

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 11:34 CEST

Extremt kalla vintrar, värmeböljor och torka på sommaren blev konsekvenserna för 12 000 år sedan då Golfströmmen försvagades markant. I princip skulle en liknande situation kunna inträffa idag enligt en ny studie som publicerats i Nature Communication.

Lwqqgqo6w9frtwcpjyll

Svårt att påverka det viktigaste när man granskar HVB-hem

Pressmeddelanden   •   Apr 24, 2018 07:00 CEST

Det är svårt för granskningen av HVB-hem, vård- och behandlingshem för unga, att komma åt hur relationerna fungerar på hemmen, och andra centrala värden. Detta gör att man kan ifrågasätta om kontroll verkligen leder till högre kvalitet i vården, visar en ny avhandling från Stockholms universitet.

Gphlrldzl3alupnn55az

Flyttfåglar, insekter och växter anpassar sig olika mycket till klimatförändringar

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 06:07 CEST

Ett varmare klimat har lett till att växters blomning och flyttfåglars ankomst sker tidigare på året än förut. Nu visar en global studie också att förändringen i tajmingen mellan växter och djur som är beroende av varandra går allt snabbare. Medborgarforskning

Grfkgxejyuzz5c6yq4nz

Slut på stockholmarnas gamla synder

Pressmeddelanden   •   Apr 20, 2018 10:28 CEST

Stockholmarnas historiska avloppsutsläpp påverkar inte längre vattenkvaliteten i innerskärgården. Stora mängder övergödande ämnen, främst fosfor, ansamlades under 1900-talet på havsbottnarna nära staden. Därifrån har fosforn läckt tillbaka till vattnet, och bidragit till övergödning, algblomningar och syrebrist. Ny forskning från Stockholms universitet visar att dessa lager nu är borta.

Lbxflbt8ld1ocrjtbmhq

Protein kan bromsa tumörers tillväxt i tarmen

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 18:02 CEST

En ny mekanism för reglering av stamceller i tarmen hos bananflugor har hittats av forskare vid Stockholms universitet. Dessutom upptäcktes att ett visst protein kan bromsa tumörers tillväxt i tarmvävnad. Ökad kunskap om dessa mekanismer kan lära oss mer om hur sjukdomar i människans tarm uppstår och bidra till utvecklingen av nya läkemedel för att bota dem. Publiceras i Stem Cell Reports.

Media no image

Stina Ekblad och Lena ten Hoopen bland Stockolms universitets hedersdoktorer

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 15:30 CEST

Stockholms universitet har utsett 2018 års hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Däribland finns skådespelaren Stina Ekblad och författaren och journalisten Lena ten Hoopen. Även Nora Berend, Ilga Zagorska, Susan Sandall, Rita Colwell, Roland Beckmann, Sergio Albeverio och Ulrike Lohmann blir hedersdoktorer.

Humaniora

Nora Berend är forskare i europeisk historia vid historiska fakulteten, University of Cambridge, och vid St Catharine’s College. Hennes mest kända arbeten behandlar medeltida religiösa minoriteter och kristningsprocesser. Nora Berend fördjupade förståelsen för religiösa minoriteters komplexa position i samhället i sin prisbelönade bok At the Gate of Christendom: Jews, Muslims and ‘pagans’ in medieval Hungary (c.1000 – c. 1300) (2001). Som gästprofessor vid Stockholms universitet har hon drivit samarbetsprojekt om det medeltida Skandinavien och stärkt banden mellan doktorander och forskare inom medeltidsstudier i Stockholm och Cambridge.

För ytterligare information kontakta Kurt Villads Jensen, professor, Historiska institutionen. Tel: 08-16 35 82, e-post: kurt.villads.jensen@historia.su.se.

Skådespelaren Stina Ekblad, sedan 1987 verksam vid Dramaten, har på ett unikt sätt arbetat med språklig gestaltning såväl i den klassiska dramatiken som med mångtydiga och komplexa samtida texter. Stina Ekblads starka intresse för, och kunskap om, det lyriska uttrycket har också resulterat i ett omfattande arbete med att levandegöra och förmedla poesi. Under åren 2002–2006 hade Stina Ekblad en professur med inriktning på textinterpretation och språklig gestaltning vid Teaterhögskolan i Stockholm. Hon har gjort viktiga insatser för Stockholms universitet, främst vid Institutionen för kultur och estetik.

För ytterligare information kontakta Karin Helander, professor, Institutionen för kultur och estetik. Tel: , 070-777 26 01, e-post: karin.helander@teater.su.se.

llga Zagorska är stenåldersarkeolog och seniorforskare vid University of Latvia i Riga. Hon var en pionjär när hon redan under kalla kriget deltog i internationella konferenser och publikationer. Under 1964–1971 respektive 2005–2009 gjorde hon arkeologiska utgrävningar av Zvejnieki i norra Lettland – en av norra Europas viktigaste lokaler från äldre stenålder. Genom sitt breda kontaktnät, sitt stora kunnande och inte minst sin okuvliga entusiasm har hon betytt oerhört mycket för arkeologin i Baltikum.

För ytterligare information kontakta Gunilla Eriksson, docent i laborativ arkeologi, Institutionen för arkeologi och antikens kultur. Tel: 073-320 05 09, e-post: gerik@arklab.su.se.

Juridik

Lena ten Hoopen är författare och journalist. Boken Spår nominerades till Augustpriset 2013, och Världens lyckligaste folk (2009) Augustnominerades och vann Guldspaden och Publicistklubbens stora pris. Lena ten Hoopen har genom sin omfattande och flerfaldigt prisbelönta produktion av böcker, artiklar och tv-produktioner spelat en central roll i den svenska samhällsdebatten. Hon har lyft fram vikten av att skydda grundläggande mänskliga rättigheter som yttrandefrihet och skydd från tortyr. Hennes kunskap om, och angreppssätt till, juridiken är ovärderlig för den verksamme juristen såväl som för den breda allmänheten.

För ytterligare information kontakta Mauro Zamboni, professor, Juridiska fakulteten. Tel: 08-16 22 51, e-post: mauro.zamboni@juridicum.su.se.

Samhällsvetenskap

Susan Sandall är professor i specialpedagogik vid University of Washington i Seattle. Hon har utvecklat effektiva specialpedagogiska anpassningar i inkluderande miljöer och fått utmärkelser för sina insatser inom specialpedagogik för yngre barn, tidiga interventioner för barn med funktionsnedsättning, professionell kompetensutveckling och evidensbaserad pedagogik. Susan Sandalls modeller är användbara och leder till förbättringar för barn med funktionsnedsättning. Hennes erfarenheter av tillämpad forskning och implementering berikar forskarskolan i specialpedagogik som koordineras av Stockholms universitet.

För ytterligare information kontakta Mara Westling Allodi, professor, Specialpedagogiska institutionen. Tel: 08-12 07 64 78, e-post: mara.allodi@specped.su.se.

Naturvetenskap

Sergio Albeverio är en schweizisk matematiker och matematisk fysiker känd för sitt arbete inom sannolikhetsteori, analys (inklusive oändligdimensionell, icke-standard och stokastisk analys) och matematisk fysik. Han är mottagare av Max Planck Award, professor per chiara fama (Rom och Trento), hedersdoktor vid universitetet i Oslo, författare till fler än 900 publikationer, handledare för 80 doktorander och 30 Alexander von Humboldt-stipendiater.

För ytterligare information kontakta Pavel Kurasov, professor, Matematiska institutionen. Tel: 070-822 34 16, e-post: kurasov@math.su.se.

Roland Beckmann är professor i biokemi vid Gene Center, Ludwig-Maximilians-Universität München. Han är en av världens ledande forskare inom området kryoelektronmikroskopi och främst känd för sina strukturbiologiska studier av aktiva ribosomer och ribosomkomplex. Roland Beckmann har gett viktiga bidrag till etableringen av den nationella faciliteten för kryoelektronmikroskopi som drivs av Stockholms universitet inom ramen för SciLifeLab.

För ytterligare information kontakta Gunnar von Heijne, professor, Institutionen för biokemi och biofysik. Tel: 070-394 11 07, e-post: gunnar@dbb.su.se.

Rita Colwell är professor vid University of Maryland och Johns Hopkins University. Hennes forskning har varit fokuserad på infektionssjukdomar, vattenkvalitet och människohälsa. Hon är vida erkänd för sin banbrytande forskning om kolera och sin medverkan i sjukdomens spridningskontroll. Hon är medlem av både den amerikanska och den svenska Vetenskapsakademin och rådgivare i det internationella konsortiet MetaSub som, med ett centrum vid Stockholms universitet, kartlägger bakterier i stadens omgivningar.

För ytterligare information kontakta Klas Udekwu, biträdande lektor, Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Gren Institut. Tel: 08-16 41 89, e-post: klas.udekwu@su.se.

Ulrike Lohmann, professor vid ETH Zürich, Schweiz, är en världsledande atmosfärsforskare specialiserad inom fältet molnfysik. Hon har gjort nyskapande studier om hur aerosolpartiklar påverkar moln och klimat, och är speciellt välkänd för sina banbrytande arbeten om isnukleering. Ulrike Lohmann använder en unik kombination av numeriska modellsimuleringar och experiment, och utför mätningar både i laboratoriet och i fält. Hon har tilldelats flera priser och är medförfattare till mer än 240 publikationer.

För ytterligare information kontakta Annica Ekman, professor, Meteorologiska institutionen. Tel: 070-482 92 93, e-post: annica@misu.su.se.

Promovering i Stadshuset den 28 september 2018

De nya hedersdoktorerna promoveras vid universitetets installations- och promotionshögtid den 28 september 2018. För frågor om högtiden kontakta Anne Heikkinen Sandberg, ceremonimästare vid Stockholms universitet, mobil: 070-444 57 67, tel: 08-16 47 16, e-post doktorspromotion@su.se.

Ett hedersdoktorat är ett uttryck för universitetets uppskattning av framstående insatser inom något av universitetets verksamhetsområden. Den utsedde hedersdoktorn ska ha anknytning till Stockholms universitet eller i något avseende ha bidragit till universitetets verksamhet.

Stockholms universitet - hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.
En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Stockholms universitet har utsett årets hedersdoktorer, som på ett utmärkande sätt bidragit till universitetets forskning och utbildning. Däribland finns skådespelaren Stina Ekblad och författaren och journalisten Lena ten Hoopen. Även Nora Berend, Ilga Zagorska, Susan Sandall, Rita Colwell, Roland Beckmann, Sergio Albeverio och Ulrike Lohmann blir hedersdoktorer.

Läs vidare »
Bkr0rja0zvqtmvwc3exq

Skogsprojekt för att motverka klimatförändringarna hotar lokala ekosystem i Etiopien

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 14:55 CEST

Att öka mängden skog i utvecklingsländer med syfte att motverka klimatförändringarna har inte enbart positiva effekter, visar en ny studie som Stockholms universitet genomfört i södra Etiopien. Det kan också innebära ett hot mot biodiversiteten och alpina växters överlevnad.

Alsouhierdwj4wzznczx

Mossa som kan rena dricksvatten från arsenik upptäckt

Pressmeddelanden   •   Apr 16, 2018 09:11 CEST

En mossa som kan ta bort arsenik från förorenat vatten har upptäckts av forskare från Stockholms universitet. Och det går fort – på en timme är arseniknivån så låg att vattnet inte längre är skadligt för människor att dricka. Studien är publicerad i tidskriften Environmental Pollution.

Yduxlsrzba4palozdjqv

Renare luft har ökat medellivslängden med upp till 1 år

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 10:12 CEST

Invånarna i Stockholm, Göteborg och Malmö lever ett år längre idag än för 25 år sedan. Detta tack vare att halterna av luftföroreningar från vägtrafik, har minskat. Det visar en ny studie publicerad i diskussionsforumet i den vetenskapliga tidskriften Atmospheric Chemistry and Physics av forskare vid Institutionen för miljövetenskap och analytisk kemi (ACES).

Kommande evenemang 1 evenemang

24 Apr 13:00

Accelerator våren 2018: Filmprogram

2018-04-24 - 2018-04-27
Entrén Stockholms universitetsbibliotek, Universitetsvägen 14D, Frescati

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Stockholms universitet, centralt
  • press@su.se
  • 08-16 40 90

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet - hos oss ger utbildning och forskning resultat

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.
En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Adress

  • Stockholms universitet
  • Svante Arrhenius väg 26
  • 106 91 Stockholm
  • Vår hemsida