R9vk5y24kuoaq1jzvb9t

Rätt form av samverkan viktigt för att lösa miljöproblem

Pressmeddelanden   •   Aug 18, 2017 10:00 CEST

Samhällets förmåga att lösa miljöproblem är starkt kopplad till hur olika privata och offentliga aktörer samverkar och hur de nätverk som då skapas ser ut. Det visar en ny studie från Stockholm Resilience Centre som publiceras i tidskriften Science.

Sjjip0ynxbhr3jfttja4

Talkommunikation mellan människa och maskin i fokus på internationell konferens

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2017 10:38 CEST

Den 20–24 augusti samlas närmare 2 000 forskare, studenter och företag från hela världen på Stockholms universitet för att delta i Interspeech 2017 som är en internationell konferens med fokus på forskning kring talkommunikation, såväl mellan människor som mellan människa och maskin.

Media no image

Stockholm Resilience Centre värd för fjärde internationella konferensen om resiliens

Pressmeddelanden   •   Aug 15, 2017 07:16 CEST

Den 20–23 augusti är Stockholms Resilience Centre (SRC) värd för den fjärde internationella resilienskonferensen, med fokus på globala utmaningar och möjligheter för hållbar utveckling.

Efter tidigare resilienskonferenser, som hållits vart tredje år sedan 2008, arrangeras "Resilience 2017: Resilience Frontiers for Global Sustainability" i Stockholm 20–23 augusti. Mer än 1 000 deltagare från olika forskningsfält tillsammans med representanter från politik, näringsliv och civila samhället samlas för att diskutera begreppet resiliens (förmågan att hantera förändringar och fortsätta att utvecklas) och forskning för hållbar utveckling.

Konferensen fokuserar på resiliens som en möjlighet att vända den globala utvecklingen i en mer hållbar riktning, något som behövs mer än någonsin för att hantera de utmaningar vi står inför på grund av allt snabbare, mer storskalig och sammankopplad mänsklig påverkan på planetens klimat och ekosystem.

–Resilience 2017 blir en fantastisk möjlighet för både unga och seniora forskare att föra forskningen framåt, men också att föra en dialog med politiker, näringsliv och praktiker för att utveckla vår gemensamma agenda för resiliens och hållbar utveckling, säger Johan Rockström, chef för Stockholms Resilience Centre som är en av värdarna för konferensen.

Konferensen inkluderar också en rad spännande icke-akademiska talare, till exempel den svenska matkreatören Paul Svensson.

Konferensen återvänder till Stockholm
Den första internationella konferensen om resiliens ägde rum 2008 i Aula Magna vid Stockholms universitet. Precis som vid årets konferens stod Stockholm Resilience Centre tillsammans med Resilience Alliance och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi som värdar. Efter det hölls konferensen i Arizona 2011 och i Montpellier 2014. Nu när konferensen är tillbaka i Stockholm igen äger den rum på Stockholm Waterfront.

–Det vetenskapliga programmet innehåller ett antal ledande forskare från hela världen som kommer att utmana oss alla genom att kasta nytt ljus på några av de stora sociala och ekologiska utmaningar som gör resiliens till ett så angeläget ämne just nu, säger Lisen Schultz, som sitter med i konferensens vetenskapliga kommitté och är forskare vid Stockholm Resilience Centre.

Konferensens huvudtalare:

Brigitte Baptiste (Colombia), chef för Alexander von Humboldt Biological Resources Research Institute.

Sundaa Bridgett-Jones (USA), Senior Associate Director, International Development, vid Rockefeller Foundation, där hon leder flera initiativ som bidrar till den globala diskursen om internationell utveckling.

Katrina Brown (Storbritannien), professor i samhällsvetenskap vid University of Exeter, forskar i gränssnittet mellan internationell utveckling, miljöförändringar och resiliens.

Harini Nagendra (Indien), professor i hållbar utveckling vid Azim Premji University. Hennes forskning fokuserar på urbanisering, avskogning och användningen av fjärranalys för bevarande av biologisk mångfald.

Marten Scheffer (Uruguay/Nederländerna), professor, leder gruppen för akvatisk ekologi och vattenkvalitet på Wageningen University och SARAS, ett sydamerikanskt institut för resiliens och forskning för hållbar utveckling.

Frances Westley (Kanada), professor i social innovation vid University of Waterloo. Hennes forskning fokuserar på sociala innovationer och entreprenörskap i komplexa adaptiva system.

Johan Rockström (Sverige), professor i miljövetenskap vid Stockholms universitet och chef för Stockholm Resilience Centre.

Carl Folke (Sverige), professor och forskningschef vid Stockholm Resilience Centre och föreståndare för Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungliga Vetenskapsakademien.


Flera evenemang i Stockholm
Senare samma vecka kommer Stockholm Resilience Centre också att vara en av värdarna för den sjunde internationella konferensen om hållbarhetsvetenskap (ICSS 2017). Den kommer att hållas i Stockholm tillsammans med Future Earth, ett internationellt forskningsinitiativ om globala miljöförändringar och transformation till hållbar utveckling.

Som en bro mellan de två konferenserna arrangeras ett idé- och innovationsforum den 24 augusti, då resultaten från en serie "SDG Labs" för hållbar utveckling presenteras. Dessa ”SDG Labs” har samlat internationella deltagare från flera forskningsdiscipliner och samhällssektorer, inklusive media och kommunikation, för att utveckla prototyplösningar på komplexa problem som är kopplade till FN:s globala mål för hållbar utveckling.

Stockholm Resilience Centre kommer också att vara en av många aktörer som på olika sätt bidrar till att arrangera kulturfestivalen Stockholm Act, en vecka full av kulturella inslag som kopplar ihop forskningen med konst, musik och näringsliv, 21–27 augusti.

- Det behövs både hjärna och hjärta för att på djupet förstå kraften i en transformation till en hållbar värld som växer och frodas inom planetens gränser. Det är vad Stockholm Act försöker åstadkomma i stor skala, säger Johan Rockström, chef för Stockholms Resilience Centre.

Mer information för journalister

Som journalist är du varmt välkommen att bevaka konferensen. Ackreditering sker via denna länk: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf35mDlvDThYbkU5Jf5u23ySENpfEXU91-DcjjD6SzutHw09A/viewform

Under konferensen har du möjlighet att lyssna på mängder av intressanta presentationer. Vi kan ordna med arbetsplatser, eluttag, trådlöst internet och fika. Vid behov kan vi hjälpa dig att komma i kontakt med olika föreläsare och arrangörer av konferensen, samt ordna plats för att göra intervjuer mera avskilt.

Konferensen arrangeras av Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet, Resilience Alliance, och Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi vid Kungl. Vetenskapsakademien.

Du kan läsa mer om konferensen och ta del av det fullständiga programmet på http://resilience2017.org/ Även bilder, bloggar och pressmeddelanden kommer att publiceras kontinuerligt på webbplatsen. Huvudtalarnas föreläsningar kommer även att live-sändas på sajten.
Twitter: @ResilienceSTHLM #ResFrontiers

Mediakontakt:
Owen Gaffney
owen.gaffney@su.se
Tel: +46734604833

Fredrik Moberg
fredrik.moberg@su.se
Tel: +46706806553


Mer information:

Webbplatsen för ”Resilience 2017”: http://resilience2017.org/

Kort film om konferensen Resilience 2017: https://youtu.be/2aVuUpjAVfs

Mer om forskningskonferensen ”ICSS 2017”: http://www2.ir3s.u-tokyo.ac.jp/icss2017/

Kulturfestivalens webbplats: http://stockholmact.se/

Stockholms universitet - hos oss ger utbildning och forskning resultat.

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.
En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Den 20–23 augusti är Stockholms Resilience Centre (SRC) värd för den fjärde internationella resilienskonferensen, med fokus på globala utmaningar och möjligheter för hållbar utveckling.

Läs vidare »
Rmoqnneycxfnefqqekxp

Svenska forskare och globala fiskeföretag bildar koalition för hållbara hav

Pressmeddelanden   •   Aug 08, 2017 09:30 CEST

Överfiske, utsläpp och klimatförändringar har gjort att världens hav är utsatta för stora påfrestningar. För att hantera de globala utmaningar som de marina ekosystemen står inför har forskare vid Stockholm Resilience Centre tagit initiativ till en global koalition med flera av världens största fisk- och skaldjursföretag. Samarbetet beskrivs i en artikel i den vetenskapliga tidskriften PNAS.

Widitdjkntzuv6epoisg

Nytt botulinumtoxin upptäckt med potential att behandla flera medicinska tillstånd

Pressmeddelanden   •   Aug 03, 2017 13:00 CEST

Det första nya botulinumtoxinet på nära ett halvt sekel har upptäckts av forskare vid Stockholms universitet och Harvard Medical School. Toxinet Botulinum neurotoxin typ X (BoNT/X) ingår i familjen botulinumtoxin vilka används för att behandla ett flertal medicinska tillstånd. Artikeln har publicerats i tidskriften Nature Communications.

Ivkumf4yhwwi6sswfest

Mer engagerade pappor och färre skilsmässor i områden med fler män än kvinnor

Pressmeddelanden   •   Jul 31, 2017 07:00 CEST

Att det är fler män än kvinnor i ett område är kopplat till både färre skilsmässor och att fler män engagerar sig i sina barn. Det visar ny forskning från Stockholms universitets demografiska avdelning.

Dagsofivcjqhqqdceeuu

Datorspel kan bli rekordsnabb behandling mot social fobi

Pressmeddelanden   •   Jul 17, 2017 07:00 CEST

Nästan var sjätte svensk uppskattas lida av social fobi, oro över att andra ska tycka att man är pinsam och dum. Genom ett egenutvecklat datorspel vill forskarna nu undersöka om man kan ändra den automatiserade ovanan att fokusera på just det negativa. Behandlingen kräver bara ett besök och innebär att deltagaren får spela ett spel där olika ansikten presenteras i en virtual reality värld.

Mfwimnojqrogjgxugvhg

Starkare västafrikanska monsuner under perioder av grönt Sahara kan ha påverkat variationer i ENSO

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 11:33 CEST

Observationer från perioder med varmare klimat visar på variationer i El Niño som klimatmodellerna inte kan återskapa. Med hänsyn tagen till ett grönskande Sahara med buskar och mindre damm ger modellerna bättre resultat. Det har forskare vid Meteorologiska institutionen vid Stockholms universitet visat i en studie, nyligen publicerad i Nature Communications.

Vheicklye0z4mwc4alg7

Ny metod i kampen mot framtida pandemier

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2017 18:00 CEST

Ett nytt sätt att märka generna hos virus gör att vi nu vet mer om hur influensavirus tar sig in i celler. Forskare kan se hur viruset utvecklas genom att följa specifika mutationer. Metoden är utvecklad i ett internationellt samarbete under ledning av forskare vid Stockholms universitet, och ger ledtrådar till hur framtida pandemier kan utvecklas och undvikas.

Xryhokhtn7j9aztx2z4c

Ingen konflikt mellan kulturell identifikation med föräldrars hemländer och Sverige

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2017 11:00 CEST

Unga med utländsk bakgrund som identifierar sig med föräldrarnas kultur är mer benägna att känna sig integrerade i den svenska majoritetskulturen. Det visar en ny studie i sociologi, som har undersökt unga med iransk respektive ex-jugoslavisk bakgrund.

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Stockholms universitet, centralt
  • prkzcsess@pzsu.se
  • 08-16 40 90

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet - hos oss ger utbildning och forskning resultat

Vi är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.
En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Adress

  • Stockholms universitet
  • Svante Arrhenius väg 26
  • 106 91 Stockholm
  • Vår hemsida