Ynklig supernova blev dubbel neutronstjärna

Pressmeddelanden   •   Okt 12, 2018 06:21 CEST

En ovanligt futtig stjärnexplosion väckte astronomernas intresse. Forskare vid bland annat Stockholms universitet tror nu att det kan vara på just det sättet dubbla neutronstjärnor föds. Resultatet presenteras i senaste numret av tidskriften Science.

Möjligt att producera mat till 10 miljarder inom planetens gränser till år 2050

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2018 19:01 CEST

En omfattande omställning till mer hälsosam kost och bättre produktionsmetoder behövs för att livsmedelssystemet skall hållas inom planetens gränser.

Ett omfattande och globalt skifte mot hälsosam och mestadels växtbaserad kost, en halvering av matsvinn, och radikalt förbättrade jordbruksmetoder krävs för ett hållbart livsmedelssystem, som på ett hälsosamt sätt kan föda 10 miljarder människor år 2050. Detta visar en ny studie som tagits fram av forskare vid bland annat Stockholm Resilience Centre vid Stockholms universitet. Studien som publiceras i tidskriften Nature den 10 oktober är den första som kvantifierar hur stor omställningen av livsmedelsproduktion och konsumtion behöver vara för att miljöpåverkan från mat skall kunna hållas inom planetens säkra gränser.

”Studien visar tydligt på att ingen lösning ensam är tillräcklig för att undvika att passera planetens gränser. Men om lösningarna implementeras tillsammans kan vi producera tillräckligt med mat för att föda en växande befolkning ett hållbart och hälsosamt sätt”, säger Dr Marco Springmann (från Oxford Martin-School och Nuffield Department of Population Health vid Oxford University), som ledde studien.

”Om vi fortsätter som idag, utan åtgärder fann vi att livsmedelssystemets miljöpåverkan kan öka med 50-90% till år 2050 till följd av befolkningstillväxt och förbättrad ekonomi som hänger ihop med en mer resursineffektiv kosthållning såsom ökad konsumtion generellt, ökat matsvinn inom hushållen, och ökad köttkonsumtion. Redan idag har vi överskridit vissa av planetens gränser, och med denna ökning kommer vissa gränser passeras dubbelt upp.”

När planetens gränser passeras, riskerar vi att hamna i ett mer instabilt klimat på jorden, vilken kan få dramatiska konsekvenser för samhällsutveckling och människans framtid på jorden.

Studien, finansierad av EAT (som en del av EAT-Lancet-kommissionen för mat, hållbarhet och hälsa) och av Wellcome Trusts ”Our Planet, Our Health” - program om boskap, miljö och människor, kombinerade detaljerade analyser av miljöpåverkan av livsmedelsgrupper med en modell över det globala livsmedelssystemet, vilken länkar produktion och konsumtion av mat över hela världen. Med denna modell fann forskarna att:

 • Konsumtionsförändring mot mer växtbaserade kostmönster behövs för att klara av att nå klimatmålet uppsatt i Paris, och hålla oss inom planetens klimatgräns. Mer växtbaserad ”flexitarisk” kosthållning globalt kan minska utsläppen av växthusgaser med mer än hälften och även minska annan negativ miljöpåverkan, som utsläpp av kväve och fosfor, minska användning av jordbruksmark och reducera färskvattenbehovet med mellan 10-25%.
 • Bättre metoder för att producera mat (jordbruk, vattenbruk och fiske) behövs för att begränsa trycket på jordbruksmark samt minska färskvattenanvändning och näringsläckage. Ökad avkastning från åkrar, främst i områden med relativt låga skördar, mer resurseffektiva metoder, och en bättre balans mellan näringstillförsel och näringsuttag kan halvera påverkan på biodiversitet, markanvändningsförändringar, näringsflöden (kväve och fosfor) och vattenresurser.
 • Slutligen krävs att mindre mat slängs inom hela livsmedelssystemet, en halvering av matsvinnet globalt kan minska miljöpåverkan med upp till 16%.

”Många av de lösningar vi analyserade genomförs redan i vissa delar av världen, men det kommer att behöva stark global samordning och snabb uppskalning för att klara detta”, säger Springmann.

”När det gäller förbättrad jordbruksteknik så kommer det att kräva ökad investering i forskning och infrastruktur, bättre styrmedel och stöd till lantbrukare för att skapa incitament för att ta upp bästa tillgängliga metoder ", säger Line Gordon, chef för Stockholms Resilience Centre och en av studiens författare. ”När det gäller kosthållning är det viktigt att göra hälsosamma och mer växtbaserade dieter både möjliga och attraktiva för ett stort antal människor och se hur normer kan förändras”, fortsätter hon.

”Då går det inte att enbart fokusera på enskilda konsumenters val, utan även se till vad beslutsfattare och näringsliv kan åstadkomma. Skola och offentlig sektor är viktiga, liksom att se över ekonomiska incitament, märkning av livsmedel, och anpassning av nationella kostråd till mer hållbara kostmönster”, tillägger Springmann.

”Sverige ligger långt fram när det gäller kostråd som bygger på både hållbar och näringsriktig kosthållning. Men studien visar att även dessa behöver förbättras på hållbarhetssidan, säger Gordon. Till exempel rekommenderar livsmedelsverket idag max 500 gram rött kött i veckan. Den flexitariska kosten vi analyserat innehåller endast totalt 300 gram kött i veckan.”

”Fisk och skaldjur har också en viktig roll att spela givet ett, i relation till andra animalieprodukter, relativt litet miljömässigt fotavtryck och positiva hälsoeffekter” säger Malin Jonell, forskare vid Stockholm Resilience Centre och en av studiens författare.

”Det finns en rik mångfald av akvatiska arter som antingen fiskas eller odlas och just odling, både i hav och på land, kan komma att spela en allt större roll i framtiden” säger Max Troell, en av forskarna i studien och verksam vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi. Samtidigt betonar han att ”Det finns ett behov att öka upplösningen av modeller så att de bättre kan inkludera skillnader mellan olika sjömatsprodukter avseende hur de på olika sätt bidrar till hälsa och miljöpåverkan.”

------------------------

Notes to the editor:

EAT is a non-profit science-based global platform for food system transformation founded by the Stordalen Foundation, Stockholm Resilience Centre and Wellcome. The EAT-Lancet report will be published in January 2019.

Wellcome is a global charitable foundation, both politically and financially independent, that supports scientists and researchers, take on big problems, fuel imaginations, and spark debate.

Wellcome’s “Our Planet, Our Health” partnership on Livestock Environment and People (LEAP) is a research programme based at the Oxford Martin School, University of Oxford, that aims to understand the health, environmental, social and economic effects of meat and dairy consumption to provide evidence and tools for decision makers to promote healthy and sustainable diets.

The Oxford Martin School at the University of Oxford is a world-leading centre of pioneering research that addresses global challenges. It invests in research that cuts across disciplines to tackle a wide range of issues such as climate change, disease and inequality. The School supports novel, high risk and multidisciplinary projects that may not fit within conventional funding channels, because breaking boundaries can produce results that could dramatically improve the wellbeing of this and future generations. Underpinning all our research is the need to translate academic excellence into impact – from innovations in science, medicine and technology, through to providing expert advice and policy recommendations.

For enquiries and interviews, please contact:

Owen Gaffney, media and communications, Stockholm Resilience Centre

M: +46 734604833

Email: owen.gaffney@su.se

Dr Marco Springmann, Senior Researcher on Environmental Sustainability and Public Health and lead author of the study, Oxford Martin Programme on the Future of Food and Nuffield Department of Population Health, University of Oxford.

T/M: +44 7460202512

Email: marco.springmann@dph.ox.ac.uk

Sally-Anne Stewart, Communication and Media Manager, Oxford Martin School.

T: 01865 287429

M: 07972 284146

Email: sally-anne.stewart@oxfordmartin.ox.ac.uk

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

En omfattande omställning till mer hälsosam kost och bättre produktionsmetoder behövs för att livsmedelssystemet skall hållas inom planetens gränser.

Läs vidare »

Guppyhonor med små hjärnor dras inte till attraktiva hannar

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 07:01 CEST

Guppyhonor med små hjärnor kan urskilja vilka guppyhannar som är attraktiva, men ser dem inte som mer lockande eller väljer att fortplanta sig med dem. Det visar en ny studie gjord av forskare från University College London och Stockholms universitet.

Det lönar sig att vara osjälvisk

Pressmeddelanden   •   Okt 08, 2018 06:30 CEST

Hur går det för den som beter sig osjälviskt och gör uppoffringar för andras skull? Enligt en tvärvetenskaplig studie av forskare från bland annat Stockholms universitet tenderar osjälviska personer att få både fler barn och högre lön, jämfört med mer själviska personer. Resultaten presenteras nu i tidskriften Journal of Personality and Social Psychology.

Bred genetisk variation på Pontisk-kaspiska stäppen

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 20:00 CEST

Den genetiska variationen inom den skytiska nomadgruppen är så bred att det måste förklaras med att de knöt till sig människor de kom i kontakt med. Det framgår av en ny studie av brons- och järnåldergenetik på den Pontisk-kaspiska stäppen som ligger vid Svarta havet. Artikeln har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Science Advances.

Kommentar om Nobelpriset i kemi

Pressmeddelanden   •   Okt 03, 2018 11:56 CEST

Professor Martin Högbom, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, kan kommentera och förklara dagens Nobelpris i kemi.

Professor Martin Högbom, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet. Telefon: 08-16 21 10, mobil: 070-413 28 06 e-post: martin.hogbom@dbb.su.se

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Professor Martin Högbom, Institutionen för biokemi och biofysik, Stockholms universitet, kan kommentera och förklara dagens Nobelpris i kemi.

Läs vidare »

Fem stora forskningsanslag från Wallenbergstiftelse

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2018 09:39 CEST

Fem forskningsprojekt vid Stockholms universitet får i år stöd från Knut och Alice Wallenbergs stiftelse. Projekten spänner från att lära sig mer om bildandet av mitoribosomer, vilket kan ge nya vapen mot cancer, till studier av enorma mängder data från rymden för att få mer kunskap om mörk energi och mörk materia.

Nya doktorer uppmärksammas vid högtid i Blå hallen

Pressmeddelanden   •   Sep 25, 2018 13:00 CEST

Den 28 september är det dags för Stockholms universitets årliga installations- och promotionshögtid i Blå hallen i Stockholms stadshus. Högtiden uppmärksammar såväl nyblivna doktorer som nya hedersdoktorer.

Svenska forskare och företag i global rapport: så halverar vi klimatutsläppen till 2030

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2018 18:01 CEST

Huvudpunkter:

- Ny rapport signerad av bland annat miljöprofessorn Johan Rockström, FN:s tidigare klimatchef Christiana Figueres, Ericsson och Telia presenteras på guvernör Browns klimattoppmöte i San Francisco

- Rapporten visar att alla sektorer i världsekonomin har potential att snabbt halvera sina utsläpp av växthusgaser med befintlig teknik och beprövad politik, men förutom i elsektorn är takten i omställningen för låg

- Den globala kapaciteten för sol och vindkraft ökar nu med en fördubblingstakt som är tillräcklig för att de ska stå för över 50% av världens elförsörjning till 2030, förutsatt att takten upprätthålls och att förnybara energikällor ersätter snarare än adderar till fossila bränslen

- Den digitala revolutionen är världsekonomins joker. Den påverkar redan beslut som tre miljarder människor och företag tar varje dag och har potential att kraftigt omvandla den globala ekonomin under det närmaste decenniet. Den digitala sektorn kan påverka om världen blir 1,5, 2 eller 3 grader varmare.


SAN FRANCISCO, 13 september - Professor Johan Rockström öppnar idag Global Climate Action Summit i Kalifornien, tillsammans med Christiana Figueres som var chef för FN:s klimatkonvention och ledde förhandlingarna vid klimatmötet i Paris 2015. Deras budskap: Världen kan halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030 med befintliga lösningar och teknik. Under mötet i San Francisco presenterar de en global rapport som är resultatet av ett samarbete mellan forskare och företag i Sverige, bland annat Future Earth, Ericsson, Stockholm Resilience Centre, WWF och Telia Company. Rapporten lyfter fram den roll som digital teknik och icke-statliga aktörer som städer, kommuner, företag och individer, har för att nå klimatmålen.

Exponential Climate Action Roadmap, som rapporten heter, presenterar 33 lösningar som kan halvera utsläppen från de sex sektorerna energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk. Omställningen av energisektorn kan enligt rapporten ske mycket snabbare än många prognoser visar eftersom förnybara energikällor håller på att bli billigare än fossila bränslen. För att det ska ske behövs det en politisk vilja att fasa ut fossila bränslen. Andra sektorer följer inte samma utvecklingskurva och där behövs kraftfullare åtgärder.

Den digitala revolutionen kan bli ett trumfkort för klimatet enligt rapporten. Digital teknik har direkt påverkan på 30 procent av de utsläppsminskningar som behövs till 2030, och kan påverka resten indirekt genom att styra konsumtionsvanor, öka delningsekonomin och stödja omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Digitaliseringen innefattar många av de ”exponentiella teknologier” som rapporten handlar om, sådana som kan växa väldigt fort och plötsligt slå ut etablerade teknologier och marknadsaktörer. Med tanke på hur fort klimatfrågan måste lösas så behöver gröna teknologier och andra typer av lösningar växa med exponentiell takt, menar författarna.

”Världen är vid en kritisk vändpunkt och insatserna kunde inte vara högre” säger Johan Rockström. ”Kurvan för växthusgasutsläppen måste böjas senast år 2020 och sedan falla dramatiskt - ungefär halveras vart tionde år för att vi ska klara Parisavtalet. Konsekvenserna av att missa detta mål är potentiellt katastrofala för mänskligheten. Nu finns lösningarna för att börja halvera utsläppen omedelbart, det är dags att gå från stegvisa till exponentiella åtgärder."

”Just nu verkar många ha lättare att föreställa sig en global klimatkatastrof än en snabb förändring av världsekonomin, men nästa årtionde kan ge oss den snabbaste energiomställningen i historien”, säger en av rapportens två huvudförfattare Owen Gaffney från Future Earth och Stockholm Resilience Centre.

”Människor underskattar kraften av exponentiell tillväxt. I Norge ökade elbilar från 6% av nyförsäljningen till 47% på bara fem år. Om förnybara energikällor håller samma fördubblingstakt som det senaste decenniet så kommer de att pressa ut fossila bränslen från marknaden mycket snabbare än de flesta prognoser förutspår. Men det kommer inte ske utan kraftfullare politik” säger Johan Falk, den andra huvudförfattaren från Future Earth och Stockholm Resilience Centre.

Rapporten lanseras efter månader av aldrig tidigare skådade värmeböljor, torka och översvämningar över hela världen, som har kopplats till mänskligt skapade klimatförändringar. De extrema väderfenomenen visar att även måttlig uppvärmning kan orsaka störningar på global skala. Ny forskning som publicerades i augusti 2018 visar att riskerna av en uppvärmning över 2 grader, det övre målet för Parisavtalet, kan vara större än man tidigare insett.

Rapporten föreslår en rad strategier för hur vi kan ändra spelplanen till förmån för klimatet under de närmaste 18 månaderna, inklusive att:

Accelerera klimatledarskapet exponentiellt bland företag, städer, industrier och individer för att nå en kritisk massa med halveringsmål och åtgärder för att snabbt minska utsläppen.

Sätta ihop speciella arbetsgrupper på hög nivå för att driva på avskaffandet av subventioner till fossila bränslen, bygga ut handelssystem för koldioxid, skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi, och andra politiska åtgärder för att fasa ut fossila bränslen.

Starta globala teknik-initiativ eller "acceleratorer" för att inrikta “den fjärde industriella revolutionen” (digitalisering, artificiell intelligens, cloud computing, Internet of Things, osv) till målet att halvera de globala växthusgasutsläppen före 2030. De bör specifikt adressera hur stora teknikföretag kan använda sitt inflytande för att stödja klimatmålen.

Rapporten är till stora delar utformad som en klimatfärdplan som även kommer att finnas tillgänglig som en digital ”instrumentpanel” vilken kan användas av företag, städer och länder för att anpassa sitt klimatarbete till Parisavtalets mål. En svensk instrumentpanel har redan börjat utvecklas i samarbete med Vattenfall, Klimatpolitiska rådet och svenska myndigheter för att stödja Sveriges arbete med att bli koldioxidneutralt år 2045.

Författarna lyfter fram att många företag kan minska sina egna utsläpp snabbare än 50% på ett decennium och dessutom påverka sina leverantörer att göra detsamma. Progressiva företag behöver fundera på hur de kan få sina kunder att välja produkter och tjänster med låg klimatpåverkan genomgående.

"Som en hållbarhetspionjär inom näringslivet har vi både varit en förespråkare för åtgärder för att minska klimatpåverkan och investerat i forskning och utveckling till lösningar. Vi förstår hur brådskande dessa åtgärder är. Utnyttjandet av ny teknik, till exempel digitalisering och 5G, kommer att vara fundamentala för kunna nå en nödvändig minskning av koldioxidutsläppen till hälften vart tionde år. Ericsson har minskat våra utsläpp med 50 procent och arbetar nu vidare för att ytterligare reducera våra utsläpp. Vi har visat lösningar som gör det möjligt att minska utsläppen och nu måste vi tillsammans med andra företag och beslutsfattare delta i strävan efter bredare implementering av lösningar som möjliggör exponentiell minskning av koldioxidutsläppen globalt." Det säger Börje Ekholm, VD och koncernchef, Ericsson, som är ett av företagen bakom rapporten.

"Det är nu det händer. Tre ostoppbara krafter driver på mot en framtid av välstånd, tillväxt och ren energi: klimatledarskap, marknadskrafter och den digitala revolutionen”, säger FN:s tidigare klimatchef Christiana Figueres, idag samordnare av Mission 2020, en av organisationerna som bidragit till rapporten.

Författarna pekar vidare på att den digitala revolutionen redan driver en ekonomisk och social transformation.

"Hur denna revolution riktas kan avgöra om vi klarar de internationella klimatmålen. Tekniksektorn kan påverka huruvida vi befinner oss på en planet som är +1,5-2°C eller +3°C varmare”, säger Gaffney

"Tekniken kommer inte att lösa klimatutmaningen ensam. Nyckeln är att nå en kritisk massa av företag, städer, nationer, industrier och medborgare som bidrar till Parisavtalet genom att halvera utsläppen och visar hur attraktivt detta är, det kommer att skapa den snöbollseffekt vi behöver för att skala upp lösningarna", fortsätter Falk.


Andra citat

"Ledare för städer, investerare och företag bildar allianser för klimatåtgärder för att inspirera regeringar och kollegor att öka sina ansträngningar för att minska utsläppen. Dessa innefattar att ställa ambitiösa mål baserade på vetenskap, implementera dessa genom ökat entreprenörskap och påskynda innovativa lösningar. Vi måste göra detta om vi ska ha en framtid där människor kan leva i harmoni med naturen." Manuel Pulgar-Vidal, ledare för WWF:s globala klimat- och energiprogram.

"I år har vi känt av klimatförändringarna på hemmaplan, med värmebölja, torka och bränder. Det är en föraning om vad som komma skall", säger Wendy Broadgate, chef för Future Earth i Sverige. "Därför är färdplanen så viktigt. Den visar att vi redan har verktygen för att klara Parisavtalet om vi utnyttjar den digitala revolutionen och har ett starkt klimatledarskap från företag, städer, nationer och individer. "

"Världen har korsat en punkt utan återvändo där inkrementell förändring inte längre är tillräcklig för att bromsa klimatförändringarna. Lyckligtvis har forskning och innovation gett oss allt vi behöver - förutom tid - för att hantera klimatkrisen. Denna färdplan visar hur företag, politiker och medborgerliga grupper kan utnyttja denna kunskap för att skala upp framsteg exponentiellt. Vi har kunskapen och verktygen. Och alltfler ekonomiska faktorer är på vår sida. Nu behöver vi bara accelerera framåt. "Amy Luers, Executive Director, Future Earth.

"För att vinna kampen mot klimatförändringar måste vi ständigt gå bortom vad konventionell visdom säger är möjligt. Den digitala revolutionen är ett av de mest kraftfulla verktygen till vårt förfogande. För att uppnå den fulla potentialen behöver vi ledarskap och handling: av beslutsfattare, företagsledare och alla oss andra", säger Mikko Kosonen, ordförande för Finlands innovationsfond Sitra


Information

Johan Rockström är avgående direktör för Stockholm Resilience Center (SRC), delordförande för Future Earths vetenskapliga råd och tillträdande direktör för Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).

Rapportens bakgrund: Exponential Climate Action Roadmap är ett samarbete mellan Future Earth, finska innovationsfonden Sitra, Stockholm Resilience Centre, Mission2020, WWF, Ericsson, Internet of Planet och stöds av Telia Company, Project Drawdown, KTH, Fossilfritt Sverige, MapLauncher, Energimyndigheten och Storythings. Den länkar till två deklarationer: ”Step Up Declaration” och ”Entrepreneurs Declaration” som lanserats på Global Climate Action Summit.

Rapporten baseras på Carbon Law - en vetenskaplig artikel publicerad 2017 som visar att halvering av koldioxidutsläpp vart tionde år till 2050 överensstämmer med Parisavtalets mål att hålla globala genomsnittstemperaturer under +2°C och sikta på +1,5°C. Ett internationellt team av experter från akademi, teknikföretag och ideella organisationer, främst men inte enbart från de som nämns ovan, har syntetiserat över 60 rapporter och akademiska analyser som utvärderar scenarier relaterade till mycket låga växthusgasutsläpp.

Den fullständiga rapporten kommer vara tillgänglig efter 18:00 den 13 september på www.exponentialroadmap.org

Kontaktpersoner:

Alistair Scrutton (på engelska)

Future Earth Communications

alistair.scrutton@futureearth.org + 46 707 211 098

Sturle Hauge Simonsen

Kommunikationschef, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

sturle.hauge.simonsen@su.se +46 8 674 7428

Erik Pihl, medförfattare (energi-kapitel)

Future Earth

erik.pihl@futureearth.org + 46 8 6739 777

Wendy Broadgate

Global Hub Director, Future Earth Swedish Hub

wendy.broadgate@futureearth.org

Talespersoner:

Johan Falk, huvudförfattare och projektledare, Future Earth och Stockholm Resilience Centre

johan.falk@futureearth.org +46 76 888 1754

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Den digitala revolutionen kan revolutionera klimatarbetet, men endast med rätt politik och framsynt klimatledarskap. En ny global rapport av bland andra Johan Rockström visar lösningar för att halvera världens utsläpp av växthusgaser sektor för sektor.

Läs vidare »

Torka slår först mot vattendragen, sedan jordbruket

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2018 11:15 CEST

Regnbrist minskar markens vattenhalt inom några dagar och flödena i vattendragen inom några veckor. Vegetation och grödor kan däremot förbli opåverkade i flera månader. Det visar en ny studie av forskare vid bland annat Stockholms universitet.

Kontaktpersoner 10 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Stockholms universitet, centralt
 • prtzesoes@qtsuoo.sffezw
 • 08-16 40 90

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Adress

 • Stockholms universitet
 • Svante Arrhenius väg 26
 • 106 91 Stockholm
 • Vår hemsida