Klimatförändringar gör vissa väderprognoser svårare

Pressmeddelanden   •   Mar 22, 2019 11:11 CET

De pågående klimatförändringarna gör det svårare att förutspå vissa aspekter av vädret, visar en ny studie från Stockholms universitet. Studien gäller väderprognoser på 3–10 dagars sikt i norra hemisfären och störst osäkerhet uppstår när det gäller förmågan att förutspå regnmängder under sommarhalvåret, något som kan få stor betydelse för beredskapen inför översvämningar.

Restriktiv migrationspolitik skadlig för migranters hälsa

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2019 13:35 CET

Restriktiv migrationspolitik har negativ inverkan på migranters hälsa. Det framgår av en internationell översiktsstudie från bland annat Stockholms universitet, som är publicerad i Lancet Global Health.

Ny forskning om äldre och äldreomsorg

Nyheter   •   Mar 18, 2019 16:13 CET

Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet arrangerar årligen en forskardag om äldre och äldreomsorg för praktiker, politiker, journalister, företrädare för myndigheter samt personer som jobbar med forskning och utveckling inom området. Årets arrangemang, som äger rum den 20 mars, är det 20:e i ordningen och samlar i likhet med föregående år flera hundra deltagare.

Mycket av den forskning som presenteras är ny. Här är exempel från årets evenemang:

Äldreomsorg och funktionshinderverksamheter – skilda villkor, skilda arbetsförhållanden (Marta Szebehely) En ny jämförelse av arbetsvillkoren i äldreomsorg och funktionshinderverksamheter. Studien, som inte presenterat offentligt tidigare, visar på förvånansvärt stora skillnader med mycket sämre villkor i äldreomsorgen.

Biståndshandläggares syn på valfrihet i Stockholm, Köpenhamn och Tammerfors (Sara Erlandsson)
Nytt material som bygger på intervjuer med biståndshandläggare i tre nordiska städer med fokus på ojämlikhetskonsekvenser av valfrihetsmodeller. Studien visar att många äldre uppfattar valfriheten som en belastning, och att de är beroende av engagerade anhöriga för att kunna göra ett informerat val. Valfrihetsmodeller gör äldreomsorgen mer komplex, och kräver mer engagemang av äldre personer och deras anhöriga. Detta kan leda till en ökad ojämlikhet mellan äldre personer med olika social bakgrund, olika nätverk och olika förmågor.

Anhörigas roller i förhållande till äldreomsorgen (Petra Ulmanen)
En studie med 50 intervjuer med anhöriga till ”de mest sjuka äldre” och inte heller det materialet är offentliggjort. Presentationen har fokus på de anhörigas erfarenheter av hur sjukvården, hemtjänsten och äldreboendet fungerar för äldre med omfattande omsorgsbehov och visar bland annat att anhöriga upplever ett stort ansvar för att hålla samman ett komplext omsorgssystem, och att flytten till äldreboendet oftast innebär en lättnad.

Betydelsen av hudfärg och språkkunskaper i svenska och kanadensiska äldreboenden (Palle Storm)

En jämförelse av erfarenheter av rasism inom äldreboenden i Sverige och Kanada som lyfter fram att personalen i båda länderna till stor del lämnas utan stöd att hantera situationer när mörkhyad personal väljs bort, vilket innebär spänningar i arbetsgruppen och en utsatthet för den ”oönskade” personalen. Även om stöd från ledningen saknas i båda länderna så innebär det faktum att personalen i Sverige har större handlingsutrymme att man kan omorganisera arbetet så att man i lite högre grad kan undvika oönskade möten men samtidigt ställs betydligt större krav på språklig kompetens i Sverige, vilket innebär att personal med begränsade språkkunskaper oftare hamnar i en besvärlig situation.

Hemtjänst i förändring: personalens arbetssituation 2005 och 2015 (Rebeckas Strandell)
Här presenteras en analys av hur hemtjänstpersonalens arbetsuppgifter och arbetsvillkor har förändrats under en tioårsperiod då allt sjukare äldre vårdas i hemmet. Analysen pekar på de stora utmaningar som hemtjänsten står inför och visar bland annat att antalet hjälptagare som en anställd hjälper under en arbetsdag har ökat påtagligt samtidigt som personalen oftare arbetar underbemannat och har mindre tid för stöd från kollegor samt minskade möjligheter att påverka hur det dagliga arbetet ska läggas upp.

För vidare information och kontaktuppgifter

Marta Szebehely, professor i socialt arbete, Marta.Szebehely@socarb.su.se eller telefon 08 674 73 94

Programmet för forskardagen 20 mars.

Institutionen för socialt arbete vid Stockholms universitet arrangerar årligen en forskardag om äldre och äldreomsorg för praktiker, politiker, journalister, företrädare för myndigheter samt personer som jobbar med forskning och utveckling inom området. Årets arrangemang, som äger rum den 20 mars, är det 20:e i ordningen och samlar i likhet med föregående år flera hundra deltagare.

Läs vidare »

Barn till ekonomiskt utsatta EU-migranter saknar tydlig rätt till vård

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2019 13:03 CET

Barn till ekonomiskt utsatta EU-medborgare som lever i Sverige hamnar i välfärdsstatens utkant, bland annat avseende tillgången till sjukvård. Det konstateras i en ny bok från Stockholms universitet.

Bildningspodden blir Anekdot – nytt digitalt bildningsmagasin

Pressmeddelanden   •   Feb 20, 2019 07:30 CET

I dag lanseras Anekdot – det digitala bildningsmagasinet. En redaktionell satsning i syfte att sprida humanistisk, akademisk kunskap till en bred allmänhet. Bakom initiativet står Bildningspodden, Stockholms universitet och Kungl. Vitterhetsakademien.

Vatten- och fläckavvisande kemikalier i friluftskläder är onödiga

Pressmeddelanden   •   Jan 31, 2019 09:00 CET

Många friluftskläder är behandlade med högfluorerade kemikalier för att inte bara stå emot vatten utan även olja och andra fläckar. En ny studie från Stockholms universitet och University of Leeds visar att det är onödigt då de flesta konsumenter endast efterfrågar vattenavvisande material, samtidigt som det i dag finns vattenavvisande alternativ som är bättre för miljön.

Satsningar på arbetsförmedling är kopplat till lägre arbetslöshet

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2019 06:33 CET

Ekonomiska satsningar på arbetsförmedling är kopplad till lägre arbetslöshet i Sverige och i 18 andra välfärdsstater. Det visar en ny avhandling i sociologi.

Experter inför World Economic Forum i Davos

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 11:39 CET

22 januari inleds World Economic Forum i Davos, Schweiz. Vid Stockholms universitet arbetar två av de få forskare som bedrivit vetenskapliga studier kring WEF: Adrienne Sörbom, docent i sociologi: adrienne.sorbom@score.su.se eller 070 - 777 37 08 Chrisitna Garsten, professor i socialantropologi: christina.garsten@score.su.se eller 070- 534 06 24

Permafrosten blir allt varmare

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 11:03 CET

Under det senaste decenniet har permafrosten blivit 0,3°C varmare. Det visar en studie i Nature Communications, som sammanfattar mätresultaten från mer än 150 borrhål runtom i Arktis, på Antarktis och i bergsområden med permafrost.

Förvaltare och forskare kan rädda Östersjöarters dna

Pressmeddelanden   •   Jan 16, 2019 07:03 CET

Internationella avtal som rör biologisk mångfald på dna-nivå efterföljs inte i skyddade områden i Östersjön. Det visar forskare vid Stockholms, Göteborgs och Luleå tekniska universitet i en artikel i Conservation Biology. Det är allvarligt, menar forskarna, eftersom arterna i Östersjön har unik dna som är viktig att bevara.

Kontaktpersoner 6 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Stockholms universitet, centralt
  • prxyescis@eqsuud.sqleya
  • 08-16 40 90

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet – hos oss ger utbildning och forskning resultat

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Adress

  • Stockholms universitet
  • Svante Arrhenius väg 26
  • 106 91 Stockholm
  • Vår hemsida