Media no image

PFAS, ämnet som aldrig försvinner

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 14:05 CET

Forskare från Sverige, Schweiz och USA efterfrågar i en artikel som igår publicerades i Environmental Science and Technology kraftigt ökade insatser för forskning och reglering kring den stora mängden högfluorerade ämnen, eller PFAS, som för närvarande finns på marknaden. De understryker att trots att det finns avsevärd forskning och reglering kring ett begränsat antal PFAS så är majoriteten av dessa ämnen helt förbisedda.

Högfluorerade ämnen, ofta benämnda PFAS, är en familj kemikalier som producerats och använts sedan 1940-talet. Tack vare sina unika egenskaper används de i många olika typer av produkter som till exempel kosmetika, textilier, livsmedelsbehållare, brandsläckningsskum, hushållsprodukter och mycket annat. Mer än 3000 olika PFAS är eller har varit tillgängliga på den globala marknaden, och nya utvecklas varje år.

”Det är frustrerande att nästan varenda presentation på internationella konferenser fokuserar på ett fåtal väl kända ämnen som PFOS och PFOA, när den överväldigande majoriteten av de 3000 PFAS:erna på marknaden är obeforskade. Det är hög tid för forskare att leverera metoder för att tackla hela gruppen PFAS-ämnen, och förhoppningsvis bidrar den här artikeln till att öka medvetenheten om detta” säger Ian Cousins, medförfattare till artikeln och professor vid Stockholms universitet.

Tack vare den starka kemiska kopplingen mellan kol och fluor bryts PFAS-ämnen ner mycket sakta i naturen. Även om vissa PFAS delvis kan brytas ned i miljön resulterar det i mycket stabila slutprodukter. Den långa livslängden hos PFAS-ämnen leder till höjda halter i den lokala miljön, inklusive grundvattnet, och deras förmåga att överleva långa transporter leder till global kontaminering.

”Det faktum att vi fortfarande håller på och lär oss vilka PFAS-ämnen som kan förgifta vårt dricksvatten är inte särskilt uppmuntrande”, påpekar Christopher Higgins, en medförfattare till artikeln och docent vid Colorado School of Mines, USA. ”Att vi delar kunskap och information mellan vetenskapsområden och länder är viktigare än någonsin om vi ska kunna tackla den här frågan.”

Förutom deras avsevärda livslängd och förmåga att färdas långa sträckor är en del PFAS-ämnen direkt giftiga. Vissa har i djurförsök visat sig orsaka leverskador, och det finns påvisade samband mellan hög exponering och flera olika sjukdomar hos människor. För de flesta PFAS-ämnen vet vi dock alldeles för lite om deras eventuella giftighet.

Debattartikeln förklarar dessutom att det tack vare det mycket stora antalet PFAS inte är rimligt, eller ens genomförbart, att utvärdera dem ett och ett inom en rimlig tidsperiod. Därför rekommenderar författarna att framtidens forskning blir mer specialiserad än dagens, och tillhandahåller en lista med rekommendationer för hur det kan uppnås. Förutom specialiserad forskning behövs också metoder för att hantera alla PFAS-ämnen som redan släppts ut.

”Vi har sedan tidigare i flera artiklar argumenterat för att försiktighetsprincipen bör råda när det gäller hur vi ska handskas med högfluorerade ämnen”, säger Ian Cousins.

Till exempel rekommenderar The Madrid Statement on Poly- and Perfluoroalkyl Substances (PFASs) som undertecknats av över 200 internationella forskare att de flesta, om inte alla, högfluorerade ämnen fasas ut. I praktiken kan det dock, vilket påpekas i artikeln, i vissa fall finnas tekniska svårigheter med att utveckla alternativ som både ger den efterfrågade funktionen och är säkra för människa och miljö.

Vi använder de här kemikalierna i mängder av produkter där de inte är nödvändiga” säger doktor Zhanyun Wang, huvudförfattare till artikeln och forskare vid ETH i Zürich. “De kanske behövs för en expedition till Himalaya, men behöver vi dem verkligen i våra jeans? Allmänheten måste involveras I en diskussion om vad som är nödvändigt och inte, och industrin måste utveckla säkrare alternativ för de områden där de verkligen är nödvändiga.”

Länk till artikeln: http://pubs.acs.org/doi/abs/10.1021/acs.est.6b04806

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder. Hos oss är fler än 60 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Forskare från Sverige, Schweiz och USA efterfrågar i en artikel som igår publicerades i Environmental Science and Technology kraftigt ökade insatser för forskning och reglering kring den stora mängden högflourerade ämnen, eller PFAS. De understryker att trots att det finns avsevärd forskning och reglering kring ett begränsat antal PFAS så är majoriteten av dessa ämnen helt förbisedda.

Läs vidare »
Fbmxzhbzupl3flceajh9

Höga halter av kemikalier hos katter beror på inomhusmiljön

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 12:25 CET

En studie från Stockholms universitet har nu slagit fast det man tidigare misstänkte, nämligen att de höga halter av bromerande flamskyddsmedel som har uppmätts hos katter kommer från dammet i våra hem. Studien publiceras nu i tidskriften Environmental Science & Technology.

Ti943jgku4nehtozsm9x

Pressinbjudan: Välkommen till Baltic Sea Future 6-7 mars 2017

Pressmeddelanden   •   Feb 23, 2017 10:38 CET

Under två dagar träffas de personer som verkligen kan påverka Östersjöns framtid för att dela idéer, lösningar och erfarenheter med varandra. Baltic Sea Future vänder sig till såväl politiker och tjänstemän från Östersjöregionens 1500 kommuner som till forskare och företagare. 6 mars kl 08.30 – 19-00, 7 mars 08.30 – 16.00 Svenska mässan, Älvsjö Anmälan till press@stockholmsmassan.se

Yq9f68mmmkmeksjae9cn

Personalkris i svensk äldreomsorg

Pressmeddelanden   •   Feb 14, 2017 08:10 CET

Arbetsvillkoren inom svensk äldreomsorg har försämrats och är nu på flera punkter sämre än i övriga Norden. Det visar en ny forskningsrapport från Stockholms universitet. Hälften av alla undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen vill byta jobb. Rapporten presenteras imorgon (15/2) 09.00 - 11.00 i närvaro av bland andra äldreminister Åsa Regnér och Kommunals ordförande Tobias Baudin.

Zojgollaosfaklmksrcu

Exploderande supernova observerad rekordsnabbt

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 17:01 CET

De första observationerna av de tidiga stadierna av en supernova redovisas nu i en artikel i Nature Physics, publicerad av bland annat forskare vid Stockholms universitet. Observationerna gjordes endast tre timmar efter explosionen, vilket var tillräckligt tidigt för att bestämma vad som hände strax innan explosionen.

Mzvl8rmknf4uhqbje6yz
Ilh3q6lya3jbzd1q69l8

Svårt för nyanlända att inkluderas i skolan

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2017 07:59 CET

Många nyanlända upplever sig exkluderade i skolan. Skolan brister i att anpassa pedagogiken till barnens förutsättningar samtidigt som de har svårt att få kontakt med svenskspråkiga vänner. En ny avhandling i barn- och ungdomsvetenskap visar på behovet av förändring i synen på hur nyanlända tas emot av svensk skola.

Pjtvgl06f5zmat8qzsit

Så blir malariasmittade extra lockande för myggor

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 20:03 CET

Malariamyggor suger hellre – och mer – blod från människor som är smittade med malaria. Nu har forskare vid Stockholms universitet, Sveriges lantbruksuniversitet och KTH upptäckt varför. Det kan leda till nya sätt att bekämpa malaria utan gifter. Forskningen presenteras i det senaste numret av tidskriften Science.

Upbxtytclkc37gezylpu

Banbrytande forskning om biverkningar av psykologisk behandling

Pressmeddelanden   •   Feb 07, 2017 07:00 CET

Trots att många som lider av depression och ångest blir hjälpta av att gå till en psykolog finns det personer som inte blir bättre eller till och med mår sämre. Psykologisk behandling kan ge negativa biverkningar precis som läkemedel. Detta hittills ganska outforskade område studeras i en ny avhandling från Stockholms universitet.

Dvtpg2y8u1yxqdvtfwd3

Därför spelar mätningar större roll än resultat i bistånd

Pressmeddelanden   •   Feb 03, 2017 08:00 CET

Alla vill veta om biståndspengar kommer fram och ger resultat i fattiga länder. Men det är svårt att mäta. När fokus hamnar på resultat och mätning påverkar det biståndsarbetet på sätt som man inte kunnat förutse. Mätningarna i sig verkar däremot öka allmänhetens förtroende för svenskt bistånd.

Psee2wwugouqzmc0mtv6

Bildningspodden förstärker redaktionen inför säsong 4

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 11:31 CET

Dags för ny säsong av Bildningspodden, en av landets mest populära historiepoddar. Samtidigt utökas redaktionen – med digitala redaktören Johanna Lundin.

Kommande evenemang 1 evenemang

01 Mar 18:00

Öppen föreläsning: Om monster och det skrämmande

2017-03-01 - 2017-02-27
Foajén, Farsta bibliotek, Farstagången 8

Kontaktpersoner 9 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Stockholms universitet, centralt
  • press@yvsu.se
  • 08-16 40 90

Om Stockholms universitet

Stockholms universitet är ett av Europas ledande universitet i en av världens mest dynamiska huvudstäder.

Hos oss är fler än 70 000 studenter, 1800 doktorander och 5000 medarbetare verksamma inom det naturvetenskapliga och humanistisk-samhällsvetenskapliga området. En relation med Stockholms universitet är meriterande oavsett om du är student, forskare eller intressent. Hos oss ger utbildning och forskning resultat. www.su.se

Adress

  • Stockholms universitet
  • Svante Arrhenius väg 26
  • 106 91 Stockholm
  • Vår hemsida