This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Foto: WildMedia/Mostphotos
Foto: WildMedia/Mostphotos

Pressmeddelande -

Expertlista coronavirusutbrottet

Hur går smittspridning till? Vilka pandemier har förekommit historiskt? Vad blir konsekvenserna för kulturlivet när många evenemang ställs in? Vid Stockholms universitet finns forskare som kan svara på frågor om olika aspekter av pandemier med anledning av coronavirusutbrottet.

Utveckling av antiviral behandling
Anna-Lena Spetz, professor i immunologi vid Institutionen för molekylär biovetenskap, Wenner-Grens institut.
Forskningsområde: Har nyligen beviljats forskningsbidrag från EU för att utveckla antiviral behandling mot det nya coronaviruset, det är läkemedel som kan bromsa virusets tillväxt i kroppen. Kan svara på varför denna typ av behandling behövs för att undvika nya pandemier.
E-post: anna-lena.spetz@su.se, Tel: 08-16 42 05

Hur mänskliga interaktioner påverkar smittspridning
Fredrik Liljeros, professor, Sociologiska institutionen.
Forskningsområde: Har bland annat utvecklat modeller för hur olika kontaktstrukturer påverkar hur sjukdomar och idéer sprids och hur reserestriktioner påverkar hur snabbt sjukdomar sprids.
E-post: fredrik.liljeros@sociology.su.se, Tel: 070-743 01 78

Vilka konsekvenser får det att evenemang ställs in?
Anna Lund, kultursociolog, docent i sociologi, Sociologiska institutionen.
Forskar bland annat om vad kultur betyder för människor.
E-post: anna.lund@sociology.su.se

Matematiska modeller för smittspridning
Tom Britton, professor, Matematiska institutionen.
Forskningsområde: Forskar om smittspridningsmodeller: hur de breder ut sig, hur stor epidemin blir och hur slutsatser dras under pågående epidemier.
E-post: tom.britton@math.su.se, Tel: 08-16 45 34
Öppen föreläsning med Tom Britton: ”Covid-19 – Vi räknar på det!”

Pest från senantiken till 1700-talet
Fredrik Charpentier Ljungqvist, docent i historia och klimatforskare, Historiska institutionen.
Forskar om medeltiden och har bland annat studerat pest från senantiken fram till 1700-talet.
E-post: fredrik.c.l@historia.su.se, Tel: 08-16 35 11, 070-662 07 28

Mottagandet av aidsepidemin i Sverige
Idéhistorikern David Thorsén, Institutionen för pedagogik och didaktik.
Forskning: Medicinhistoria, har skrivit en avhandling om mottagandet av aidsepidemin i Sverige.
E-post: david.thorsen@edu.su.se, Tel: 08-120 763 54, 070-604 67 34

Beteendet med bunkring
Erik Angner, professor i praktisk filosofi, Filosofiska institutionen, även knuten till Institutet för framtidsstudier.
Forskar om bland annat rationalitet, beteendeekonomi och beslutsfattande.
E-post: erik.angner@philosophy.su.se, Tel: 08-16 34 14

Behandlingsmetoder genom historien
Anneli Drakman, idéhistoriker vid Institutionen för kultur och estetik.
Forskar bland annat om medicinska behandlingsmetoder och teorier om smittspridning under 1800-talet.
E-post: annelie.drakman@idehist.su.se, Tel: 070-530 85 94

Företag och kriser
Gustav Johed, universitetslektor, Företagsekonomiska institutionen.
Forskar inom bolagsstyrning, revisionsbranschen samt aktiemäklares investeringsbeslut.
E-post: gustav.johed@sbs.su.se, Tel: 08-16 21 53

Hur påverkas samhällsekonomin av en pandemi?
Karolina Ekholm, professor vid Nationalekonomiska institutionen.
Kan svara på frågor om finanspolitiska och penningpolitiska åtgärder för att minska de negativa effekterna på ekonomin.
E-post: karolina.ekholm@ne.su.se, Tel: 08-16 38 74

Forskning om europeisk säkerhet i spåren av corona
Mark Rhinard, professor i internationella relationer vid Institutionen för ekonomisk historia och internationella relationer.
Forskar bland annat om internationellt samarbete kring komplexa säkerhetshot, EU:s politik samt det europeiska samarbetet om inre säkerhet.
E-post: mark.rhinard@ekohist.su.se, Tel: 08-16 42 88 (Språk: engelska)

Påverkan på klimat och hållbar utveckling
Victor Galaz, docent i statsvetenskap och biträdande föreståndare vid Stockholm Resilience Centre (SRC) samt programchef vid Beijerinstitutet för ekologisk ekonomi, Kungliga vetenskapsakademin.
Forskningsområde: Politik, finans och beslutsfattande i samband med globala miljörisker och kriser, särskilt klimatfrågan. Kan svara på frågor om hur de åtgärder som nu tas mot spridningen av coronaviruset påverkar det globala klimat- och hållbarhetsarbetet framöver.
E-post: victor.galaz@su.se, Tel: 08-674 70 83

Hemarbete och distansarbete – hur lätt eller svårt är det att ställa om?
Petra Lindfors, professor vid Psykologiska institutionen.
Forskningsområde: Avhandlingen handlade om distansarbete, hälsa och välbefinnande.
Forskar om psykobiologiska mekanismer, stress, hälsa och välbefinnande bland vuxna och tonåringar i de olika vardagsmiljöer som de befinner sig i. Det inkluderar arbets- och utbildningskontexter och hemmiljön samt olika sätt att hantera olika faktorer i dessa miljöer.
E-post: pls@psychology.su.se, Tel: 08-16 38 93 (svarar oftast snabbast på e-post)

Arbetsvillkor och personalneddragningar
Magnus Sverke
, professor i psykologi, särskilt arbets- och organisationspsykologi, Psykologiska institutionen.
Forskar om oron för att bli av med jobbet, personalneddragningar, arbetsvillkor och psykosocial arbetsmiljö samt deras betydelse för arbetsglädje, arbetsprestation, och hälsa.
E-post: magnus.sverke@psychology.su.se, Tel: 08-16 14 19, 070-635 19 61

Risk för fattigdom som en konsekvens av ökad arbetslöshet och ekonomisk kris
Rense Nieuwenhuis, docent i sociologi, Institutet för social forskning.
E-post: rense.nieuwenhuis@sofi.su.se, Tel: 08-16 43 17

Susanne Alm, forskare, Institutet för social forskning.
E-post: susanne.alm@sofi.su.se, Tel: 08-16 34 03

Kenneth Nelson, professor, Institutet för social forskning.
E-post: kenneth.nelson@sofi.su.se, Tel: 08-674 71 28

Claudia Bernhard-Oettel, professor vid Psykologiska institutionen.
Forskningsområde: tillfälliga anställningar, anställningsotrygghet, uppsägning och nedläggning, omställning till nytt arbete, småföretagares arbetsförhållanden och hälsa.
E-post: claudia.bernhard.oettel@su.se, Tel: 08-16 38 86 (nås vanligtvis bäst via e-post)

Ojämlikhet i hälsa
Mikael Rostila, professor, Institutionen för folkhälsovetenskap.
Forskar bland annat om ojämlikhet i hälsa, specifikt hälsoskillnader mellan olika grupper med utländsk bakgrund.
E-post: mikael.rostila@su.se, Tel: 08-16 44 16

Barns oro och rädsla
Helena Hörnfeldt, docent i etnologi, Institutionen för etnologi religionshistoria och genusvetenskap.
Forskar bland annat om barns oro och rädsla.
E-post: helena.hornfeldt@etnologi.su.se, Tel: 08-674 79 12

Hur flyktingläger påverkas av coronaviruset
Vanessa Barker, professor i sociologi, Sociologiska institutionen.
Kan svara på hur flyktingläger och förvar för flyktingar i och utan för Sverige påverkas av coronaviruset.
E-post: vanessa.barker@sociology.su.se, Tel: 08-16 37 14

Hur viruset kan leda till social oro
Daniel Ritter, forskare i sociologi,Sociologiska institutionen.
Kan svara på frågor om hur viruset kan leda till social oro, protester eller kanske till och med revolutioner.
E-post: daniel.ritter@sociology.su.se

Etiska dilemman i vården
Orri Stefánsson, docent i praktisk filosofi vid Filosofiska institutionen.
Forskar om hur man bör ta beslut när man står inför extrem osäkerhet och katastrofala risker.
E-post: orri.stefansson@philosophy.su.se, Tel: 076-428 17 82

Konspirationsteorier med anledning av coronavirusutbrottet
Annika Rabo, professor emeritus, Socialantropologiska institutionen.
Forskar bland annat om konspirationsteorier i Syrien och är med i ett mångvetenskapligt europeiskt nätverk med mer än hundra medlemmar som forskar om konspirationsteorier. Tillsammans med andra i nätverket ger hon våren 2020 ut en bok om konspirationsteorier i och om Norden.
E-post: annika.rabo@socant.su.se

Desinformation i medier och källkritik
Ester Pollack, professor i journalistik, Institutionen för mediestudier.
Forskar bland annat om källkritik och kan svara på frågor om hur medierna bevakar coronakrisen.
E-post: ester.pollack@ims.su.se, Tel: 08-16 30 29, 070-185 02 59

Christian Christensen, professor i journalistik, Institutionen för mediestudier.
Kan diskutera medier, journalistik och sociala medier allmänt angående corona i Sverige och omvärlden, men har kunskap och fokus på USA (är amerikansk medborgare).
E-post: christian.christensen@ims.su.se, Tel: 070-384 90 07

Distansundervisning i skolan – hur gör man?
Anna Åkerfeldt, forskare vid Institutionen för matematikämnets och naturvetenskapsämnenas didaktik.
Forskar om lärande i digitala miljöer och är med som forskare inom ramen för FoU-programmet: Digitala lärmiljöer – likvärdig utbildning med fjärr- och distansundervisning
E-post: anna.akerfeldt@mnd.su.se, Tel: 070-721 81 41

Hur klarar lärare att undervisa på distans?
Jalal Nouri, docent vid Institutionen för data- och systemvetenskap.
Forskar inom teknikstött lärande, följer just nu omställningen till distansundervisning med forskningsstudier.
E-post: jalal@dsv.su.se, Tel: 08-674 78 11

Distansundervisning och digitala verktyg
Annika Käck, pedagogisk utvecklare, Specialpedagogiska institutionen samt Centrum för universitetslärarutbildning.
Forskningsområde: Digital kompetens, flexibelt lärande, lärarutbildning samt högskolepedagogik.
E-post: annika.kack@specped.su.se, Tel: 08-16 20 43

Vad kan vara brottsligt i coronatider?
Dennis Martinsson, universitetslektor i rättsvetenskap, Juridiska institutionen.
Forskar framför allt om straffrättens allmänna del, det vill säga de regler och principer som generellt gäller oavsett brottstyp. Kan svara på frågor om vad som kan vara brottsligt i tider av spridningen av coronaviruset och allmänt om lagstiftning som tillkommer i coronatider i förhållande till rättssäkerhet och grundläggande fri- och rättigheter.
E-post: dennis.martinsson@juridicum.su.se, Tel: 08-16 12 82

Civilrättsliga konsekvenser av epidemin
Mårten Schultz, professor, Juridiska institutionen.
Kan besvara frågor om civilrättsliga konsekvenser av epidemin, framförallt skadeståndsfrågor, men även allmänna fri- och rättighetsfrågor.
E-post: marten.schultz@juridicum.su.se, Tel: 08-16 19 48

Möjligheter till undantagslagar och användande av nödbestämmelser i förhållande till smittsamma sjukdomar
Mark Klamberg, professor, Juridiska institutionen.
Forskningsområde: Har bland annat forskat om möjligheter till undantagstillstånd i förhållande till olika länder (däribland Sverige) och olika former av kriser (däribland ebolautbrottet 2014).
E-post: mark.klamberg@juridicum.su.se, Tel: 070-629 29 57

Ämnen

Taggar


Stockholms universitet bidrar till det hållbara demokratiska samhällets utveckling genom kunskap, upplysning och sanningssökande.

Presskontakt