Skip to main content

Svenska forskare och företag i global rapport: så halverar vi klimatutsläppen till 2030

Pressmeddelande   •   Sep 13, 2018 18:01 CEST

Huvudpunkter:

- Ny rapport signerad av bland annat miljöprofessorn Johan Rockström, FN:s tidigare klimatchef Christiana Figueres, Ericsson och Telia presenteras på guvernör Browns klimattoppmöte i San Francisco

- Rapporten visar att alla sektorer i världsekonomin har potential att snabbt halvera sina utsläpp av växthusgaser med befintlig teknik och beprövad politik, men förutom i elsektorn är takten i omställningen för låg

- Den globala kapaciteten för sol och vindkraft ökar nu med en fördubblingstakt som är tillräcklig för att de ska stå för över 50% av världens elförsörjning till 2030, förutsatt att takten upprätthålls och att förnybara energikällor ersätter snarare än adderar till fossila bränslen

- Den digitala revolutionen är världsekonomins joker. Den påverkar redan beslut som tre miljarder människor och företag tar varje dag och har potential att kraftigt omvandla den globala ekonomin under det närmaste decenniet. Den digitala sektorn kan påverka om världen blir 1,5, 2 eller 3 grader varmare.


SAN FRANCISCO, 13 september - Professor Johan Rockström öppnar idag Global Climate Action Summit i Kalifornien, tillsammans med Christiana Figueres som var chef för FN:s klimatkonvention och ledde förhandlingarna vid klimatmötet i Paris 2015. Deras budskap: Världen kan halvera utsläppen av koldioxid och andra växthusgaser före 2030 med befintliga lösningar och teknik. Under mötet i San Francisco presenterar de en global rapport som är resultatet av ett samarbete mellan forskare och företag i Sverige, bland annat Future Earth, Ericsson, Stockholm Resilience Centre, WWF och Telia Company. Rapporten lyfter fram den roll som digital teknik och icke-statliga aktörer som städer, kommuner, företag och individer, har för att nå klimatmålen.

Exponential Climate Action Roadmap, som rapporten heter, presenterar 33 lösningar som kan halvera utsläppen från de sex sektorerna energi, transport, byggnader, industri, mat samt jord- och skogsbruk. Omställningen av energisektorn kan enligt rapporten ske mycket snabbare än många prognoser visar eftersom förnybara energikällor håller på att bli billigare än fossila bränslen. För att det ska ske behövs det en politisk vilja att fasa ut fossila bränslen. Andra sektorer följer inte samma utvecklingskurva och där behövs kraftfullare åtgärder.

Den digitala revolutionen kan bli ett trumfkort för klimatet enligt rapporten. Digital teknik har direkt påverkan på 30 procent av de utsläppsminskningar som behövs till 2030, och kan påverka resten indirekt genom att styra konsumtionsvanor, öka delningsekonomin och stödja omställningen till en mer cirkulär ekonomi. Digitaliseringen innefattar många av de ”exponentiella teknologier” som rapporten handlar om, sådana som kan växa väldigt fort och plötsligt slå ut etablerade teknologier och marknadsaktörer. Med tanke på hur fort klimatfrågan måste lösas så behöver gröna teknologier och andra typer av lösningar växa med exponentiell takt, menar författarna.

”Världen är vid en kritisk vändpunkt och insatserna kunde inte vara högre” säger Johan Rockström. ”Kurvan för växthusgasutsläppen måste böjas senast år 2020 och sedan falla dramatiskt - ungefär halveras vart tionde år för att vi ska klara Parisavtalet. Konsekvenserna av att missa detta mål är potentiellt katastrofala för mänskligheten. Nu finns lösningarna för att börja halvera utsläppen omedelbart, det är dags att gå från stegvisa till exponentiella åtgärder."

”Just nu verkar många ha lättare att föreställa sig en global klimatkatastrof än en snabb förändring av världsekonomin, men nästa årtionde kan ge oss den snabbaste energiomställningen i historien”, säger en av rapportens två huvudförfattare Owen Gaffney från Future Earth och Stockholm Resilience Centre.

”Människor underskattar kraften av exponentiell tillväxt. I Norge ökade elbilar från 6% av nyförsäljningen till 47% på bara fem år. Om förnybara energikällor håller samma fördubblingstakt som det senaste decenniet så kommer de att pressa ut fossila bränslen från marknaden mycket snabbare än de flesta prognoser förutspår. Men det kommer inte ske utan kraftfullare politik” säger Johan Falk, den andra huvudförfattaren från Future Earth och Stockholm Resilience Centre.

Rapporten lanseras efter månader av aldrig tidigare skådade värmeböljor, torka och översvämningar över hela världen, som har kopplats till mänskligt skapade klimatförändringar. De extrema väderfenomenen visar att även måttlig uppvärmning kan orsaka störningar på global skala. Ny forskning som publicerades i augusti 2018 visar att riskerna av en uppvärmning över 2 grader, det övre målet för Parisavtalet, kan vara större än man tidigare insett.

Rapporten föreslår en rad strategier för hur vi kan ändra spelplanen till förmån för klimatet under de närmaste 18 månaderna, inklusive att:

Accelerera klimatledarskapet exponentiellt bland företag, städer, industrier och individer för att nå en kritisk massa med halveringsmål och åtgärder för att snabbt minska utsläppen.

Sätta ihop speciella arbetsgrupper på hög nivå för att driva på avskaffandet av subventioner till fossila bränslen, bygga ut handelssystem för koldioxid, skynda på omställningen till en cirkulär ekonomi, och andra politiska åtgärder för att fasa ut fossila bränslen.

Starta globala teknik-initiativ eller "acceleratorer" för att inrikta “den fjärde industriella revolutionen” (digitalisering, artificiell intelligens, cloud computing, Internet of Things, osv) till målet att halvera de globala växthusgasutsläppen före 2030. De bör specifikt adressera hur stora teknikföretag kan använda sitt inflytande för att stödja klimatmålen.

Rapporten är till stora delar utformad som en klimatfärdplan som även kommer att finnas tillgänglig som en digital ”instrumentpanel” vilken kan användas av företag, städer och länder för att anpassa sitt klimatarbete till Parisavtalets mål. En svensk instrumentpanel har redan börjat utvecklas i samarbete med Vattenfall, Klimatpolitiska rådet och svenska myndigheter för att stödja Sveriges arbete med att bli koldioxidneutralt år 2045.

Författarna lyfter fram att många företag kan minska sina egna utsläpp snabbare än 50% på ett decennium och dessutom påverka sina leverantörer att göra detsamma. Progressiva företag behöver fundera på hur de kan få sina kunder att välja produkter och tjänster med låg klimatpåverkan genomgående.

"Som en hållbarhetspionjär inom näringslivet har vi både varit en förespråkare för åtgärder för att minska klimatpåverkan och investerat i forskning och utveckling till lösningar. Vi förstår hur brådskande dessa åtgärder är. Utnyttjandet av ny teknik, till exempel digitalisering och 5G, kommer att vara fundamentala för kunna nå en nödvändig minskning av koldioxidutsläppen till hälften vart tionde år. Ericsson har minskat våra utsläpp med 50 procent och arbetar nu vidare för att ytterligare reducera våra utsläpp. Vi har visat lösningar som gör det möjligt att minska utsläppen och nu måste vi tillsammans med andra företag och beslutsfattare delta i strävan efter bredare implementering av lösningar som möjliggör exponentiell minskning av koldioxidutsläppen globalt." Det säger Börje Ekholm, VD och koncernchef, Ericsson, som är ett av företagen bakom rapporten.

"Det är nu det händer. Tre ostoppbara krafter driver på mot en framtid av välstånd, tillväxt och ren energi: klimatledarskap, marknadskrafter och den digitala revolutionen”, säger FN:s tidigare klimatchef Christiana Figueres, idag samordnare av Mission 2020, en av organisationerna som bidragit till rapporten.

Författarna pekar vidare på att den digitala revolutionen redan driver en ekonomisk och social transformation.

"Hur denna revolution riktas kan avgöra om vi klarar de internationella klimatmålen. Tekniksektorn kan påverka huruvida vi befinner oss på en planet som är +1,5-2°C eller +3°C varmare”, säger Gaffney

"Tekniken kommer inte att lösa klimatutmaningen ensam. Nyckeln är att nå en kritisk massa av företag, städer, nationer, industrier och medborgare som bidrar till Parisavtalet genom att halvera utsläppen och visar hur attraktivt detta är, det kommer att skapa den snöbollseffekt vi behöver för att skala upp lösningarna", fortsätter Falk.


Andra citat

"Ledare för städer, investerare och företag bildar allianser för klimatåtgärder för att inspirera regeringar och kollegor att öka sina ansträngningar för att minska utsläppen. Dessa innefattar att ställa ambitiösa mål baserade på vetenskap, implementera dessa genom ökat entreprenörskap och påskynda innovativa lösningar. Vi måste göra detta om vi ska ha en framtid där människor kan leva i harmoni med naturen." Manuel Pulgar-Vidal, ledare för WWF:s globala klimat- och energiprogram.

"I år har vi känt av klimatförändringarna på hemmaplan, med värmebölja, torka och bränder. Det är en föraning om vad som komma skall", säger Wendy Broadgate, chef för Future Earth i Sverige. "Därför är färdplanen så viktigt. Den visar att vi redan har verktygen för att klara Parisavtalet om vi utnyttjar den digitala revolutionen och har ett starkt klimatledarskap från företag, städer, nationer och individer. "

"Världen har korsat en punkt utan återvändo där inkrementell förändring inte längre är tillräcklig för att bromsa klimatförändringarna. Lyckligtvis har forskning och innovation gett oss allt vi behöver - förutom tid - för att hantera klimatkrisen. Denna färdplan visar hur företag, politiker och medborgerliga grupper kan utnyttja denna kunskap för att skala upp framsteg exponentiellt. Vi har kunskapen och verktygen. Och alltfler ekonomiska faktorer är på vår sida. Nu behöver vi bara accelerera framåt. "Amy Luers, Executive Director, Future Earth.

"För att vinna kampen mot klimatförändringar måste vi ständigt gå bortom vad konventionell visdom säger är möjligt. Den digitala revolutionen är ett av de mest kraftfulla verktygen till vårt förfogande. För att uppnå den fulla potentialen behöver vi ledarskap och handling: av beslutsfattare, företagsledare och alla oss andra", säger Mikko Kosonen, ordförande för Finlands innovationsfond Sitra


Information

Johan Rockström är avgående direktör för Stockholm Resilience Center (SRC), delordförande för Future Earths vetenskapliga råd och tillträdande direktör för Potsdam Institute for Climate Impact Research (PIK).

Rapportens bakgrund: Exponential Climate Action Roadmap är ett samarbete mellan Future Earth, finska innovationsfonden Sitra, Stockholm Resilience Centre, Mission2020, WWF, Ericsson, Internet of Planet och stöds av Telia Company, Project Drawdown, KTH, Fossilfritt Sverige, MapLauncher, Energimyndigheten och Storythings. Den länkar till två deklarationer: ”Step Up Declaration” och ”Entrepreneurs Declaration” som lanserats på Global Climate Action Summit.

Rapporten baseras på Carbon Law - en vetenskaplig artikel publicerad 2017 som visar att halvering av koldioxidutsläpp vart tionde år till 2050 överensstämmer med Parisavtalets mål att hålla globala genomsnittstemperaturer under +2°C och sikta på +1,5°C. Ett internationellt team av experter från akademi, teknikföretag och ideella organisationer, främst men inte enbart från de som nämns ovan, har syntetiserat över 60 rapporter och akademiska analyser som utvärderar scenarier relaterade till mycket låga växthusgasutsläpp.

Den fullständiga rapporten kommer vara tillgänglig efter 18:00 den 13 september på www.exponentialroadmap.org

Kontaktpersoner:

Alistair Scrutton (på engelska)

Future Earth Communications

alistair.scrutton@futureearth.org + 46 707 211 098

Sturle Hauge Simonsen

Kommunikationschef, Stockholm Resilience Centre, Stockholms universitet

sturle.hauge.simonsen@su.se +46 8 674 7428

Erik Pihl, medförfattare (energi-kapitel)

Future Earth

erik.pihl@futureearth.org + 46 8 6739 777

Wendy Broadgate

Global Hub Director, Future Earth Swedish Hub

wendy.broadgate@futureearth.org

Talespersoner:

Johan Falk, huvudförfattare och projektledare, Future Earth och Stockholm Resilience Centre

johan.falk@futureearth.org +46 76 888 1754

Stockholms universitet präglas av en öppen, nyskapande och gränsöverskridande verksamhet, i huvudstaden och internationellt.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.