Taggar

Media-no-image
Media-no-image

Kontoret är stängt 28 tom 30 december.

Nyheter   •   2015-12-28 01:42 CET

Vårt kontor är stängt den 28 tom 30 december. Vi önskar dig ett Gott Nytt År.

Media-no-image

Boverket förslår att loggböcker tas fram och används för vissa byggnadstyper

Nyheter   •   2015-12-22 14:17 CET

Boverket presenterar i rapporten ”Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation – En så kallad loggbok” sitt förslag avseende ett nationellt system för dokumentation av byggprodukter i byggnadsverk.

Media-no-image

A SundaHus course in English for construction product suppliers in april

Nyheter   •   2015-12-21 10:40 CET

Our course for construction product suppliers and manufacturers in English will be held on the 19th April, 2016 in Stockholm. See the attached product sheet for more information.

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

Nyheter   •   2015-12-21 10:36 CET

Vi hoppas att ni får en skön och vilsam julledighet. Även i år skickar vi ett bidrag till välgörande ändamål istället för traditionella julkort.

Media-no-image

Sverige får rätt i målet mot EU-kommissionen om hormonstörande ämnen

Nyheter   •   2015-12-16 13:41 CET

Sverige har stämt EU-kommissionen för att de varit för långsamma med att besluta om kriterier för hormonstörande ämnen. EU-domstolens tribunal har gett Sverige rätt i målet i en dom idag.

Media-no-image

Ny möjlighet att skapa diagram i SundaHus Miljödata

Nyheter   •   2015-12-11 09:48 CET

SundaHus i Linköping AB lanserar en ny funktion som innebär att kunder enkelt kan ta fram diagram som visar resultatet av arbetet med medvetna materialval.

Media-no-image

Ny rapport skapar möjligheter till effektivt arbete med medvetna materialval

Nyheter   •   2015-12-11 07:48 CET

För att ytterligare öka möjligheten att följa upp arbetet med medvetna materialval i byggprojekt lanserar SundaHus en ny typ av projektrapport i SundaHus Miljödata. Genom rapporten skapas en tydlig översikt över ställda krav och registrerade produkter vilket innebär ännu bättre möjligheter att kunna styra och följa upp arbetet med medvetna materialval.

Media-no-image

Bedömningen av cementprodukter i SundaHus anpassas efter svenska klassificeringsregler

Nyheter   •   2015-12-11 07:43 CET

SundaHus har nu anpassat sina bedömningar av samtliga cementprodukter till de svenska reglerna för klassificering av cement för att utjämna de bedömningsskillnader som uppstått pga. olika nationella klassificeringsregler för cement. Det innebär de italienska cementprodukter som har en strängare cement klassificering numera har en B-bedömning istället för C-.

Media-no-image

Revidering av hur miljöfarliga ämnen påverkar A‐bedömningar

Nyheter   •   2015-12-03 11:00 CET

En generell haltgräns på 0,1% införs för blockeringen av A-bedömningen kopplad till innehållet av miljöfarliga ämnen i produkter samt en gräns på 0,001 % införs för biocider i kemiska produkter.

Media-no-image

Förändring av kriterium för C+ i SundaHus-bedömningar

Nyheter   •   2015-12-03 10:30 CET

Under början av 2016 kommer SundaHus kriterium för C+ att justeras för att införa ett riskperspektiv kring hanteringen av monomerer som är utfasningsämnen vid tillverkningsprocesser. För bedömning av riskbilden kommer restmonomerhalten fungera som en indikator av exponeringsrisken för personal som hanterar polymererna för tillverkning av produkter.

Media-no-image

Kemikalieinspektionen föreslår att farliga ämnen i byggprodukter ska lagstiftas

Nyheter   •   2015-12-02 15:21 CET

Förslaget inriktar sig mot inomhusmiljö och omfattar byggprodukter för golv- vägg-, och innertak och avgivningen av hälsoskadliga kemiska ämnen i byggprodukter. Tanken är att det ska vara nödvändigt att uppfylla kraven för att få sälja byggprodukterna på den svenska marknaden.

Media-no-image

Kemikalieinspektionen föreslår anmälning av nanomaterial i kemiska produkter

Nyheter   •   2015-12-01 16:17 CET

Eftersom nanomaterial kan innebära faror för hälsa och miljö och det finns kunskapsbrister på området, har Kemikalieinspektionen föreslagit att företag ska bli skyldiga att anmäla kemiska produkter som innehåller nanomaterial.

Media-no-image

Vill du bli Diplomerad SundaHus-samordnare? Anmäl dig till vår utbildning i Linköping den 18 november

Nyheter   •   2015-10-13 13:23 CEST

Utbildningen riktar sig till personer som har erfarenhet av att arbeta med medvetna materialval men som vill fördjupa sina kunskaper. Du kan till exempel vara konsult, entreprenör, miljöchef/samordnare eller projektledare.

Media-no-image

Platser kvar på höstens öppna utbildningar

Nyheter   •   2015-10-12 10:52 CEST

Välkommen till SundaHus utbildning för materialleverantörer. • Göteborg (28/10), kl 9.00-16.00, Ekocentrum, Aschebergsgatan 44 • Stockholm (24/11). Fullt! Välkommen till SundaHus utbildning för projektdeltagare och projektledare. • Göteborg 27/10, kl 13.00-16.30, Scandic Europa, Nils Ericsonsgatan 21 • Stockholm 27/11, kl 8.30-12.00, Dalarnas Hus, Vasagatan 46

Träffa oss på Ekobygg

Träffa oss på Ekobygg

Nyheter   •   2015-09-08 17:09 CEST

SundaHus kommer att ställa ut på Ekobyggmässan som hålls i samband med konferensen SGBC15. Kom gärna och hälsa på oss i vår monter B43 eller lyssna på oss när vi berättar om ”Hur skapar man cirkulära flöden i bygg- och fastighetsbranschen?”.

Media-no-image

Förbud mot ftalater i elektriska produkter

Nyheter   •   2015-09-08 15:31 CEST

EU-kommissionen har beslutat att lägga till fyra ftalaterna DEHP, BBP, DBP and DIBP till RoHS-direktivet. Det innebär att de inte längre kan användas i elektrisk utrustning men att andra ftalater såsom DiNP kan fortsätta att användas.

Media-no-image

Bristfällig märkning av antibakteriellt behandlade varor

Nyheter   •   2015-09-08 15:10 CEST

Enligt en granskning som Kemikalieinspektionen har gjort saknar många varor som behandlats med antibakteriella medel en godtagbar märkning om detta. Det gör det svårt för den som vill hålla reda på och/eller undvika produkter av den typen.

Media-no-image

Bristfällig information om användning av fluorerade ämnen i produkter

Nyheter   •   2015-09-08 14:40 CEST

Högfluorerade ämnen är mycket långlivade gifter som kan ansamlas i levande varelser och ge mycket långsiktiga problem. Informationen om högfluorerade ämnen i varor är ofta bristfällig, då kraven om det är för låga visar en ny kartläggning från Kemikalieinspektionen. KemI utreder därför ett utökade rapporteringskrav för industrin.

SundaHus växer och anställer ännu en ny medarbetare

SundaHus växer och anställer ännu en ny medarbetare

Nyheter   •   2015-08-24 11:00 CEST

Vi hälsar Jesper Björling välkommen till SundaHus

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.