Skip to main content

Taggar

Media no image

Forskare kritiserar EU-kommissionens förslag om hormonstörande ämnen

Nyheter   •   Jul 07, 2016 08:07 CEST

Fler internationella experter anser att EU-kommissionens förslag om hormonstörande ämnen riskerar att leda till att farliga hormonstörande ämnen missas. En expertgrupp med bl.a. Swetox chefen Åke Bergman har uppvaktat EU-kommissionären i Bryssel för att diskutera frågan.

Media no image

Sverige satsar stort på säkerheten kring användningen av nanopartiklar

Nyheter   •   Jun 17, 2016 10:49 CEST

Användning av nanomaterial ökar mycket snabbt samtidigt som vi inte inte vet vilka risker det medför hälsa och miljö. Idag finns stora kunskapsluckor och svåröverskådlig forskning samt bristfällig skydd i lagstiftningen kring nanomaterial. Den svenska nanosäkerhetsplatform har nu invigts och den kommer att samla akademi, näringsliv, myndigheter och andra aktörer kring nanosäkerhetsaspekter.

Media no image

KEMI kritiska till EU-kommissionens kriterier för hormonstörande ämnen

Nyheter   •   Jun 16, 2016 13:42 CEST

Kemikalieinspektionen konstaterar att EU-kommissionens kriterier för hormonstörande ämnen är utformade på ett sådant sätt att möjligheterna att förebygga skador på hälsa och miljö blir begränsade.

Media no image

EU-kommissionen föreslår kriterier för hormonstörande ämnen.

Nyheter   •   Jun 15, 2016 15:13 CEST

Efter flera års försening lägger nu EU-kommissionen fram förslag som innebär att det kan bli lättare att fasa ut hormonstörande ämnen. Förslaget innehåller vetenskapliga kriterier för hur hormonstörande ämnen ska identifieras.

SundaHus firar 100 000 artiklar

SundaHus firar 100 000 artiklar

Nyheter   •   Maj 17, 2016 09:31 CEST

Vi är glada och stolta över att det nu finns information om över 100 000 artiklar i SundaHus Miljödata. Systemet och informationen i systemet utvecklas ständigt. Nu finns det ca 3 4000 varumärken och ca 35 000 bedömda produkter och 100 000 artiklar i SundaHus Miljödata.

SundaHus deltar vid BAMB Stakeholder Network i Bryssel
Tack alla kunder som deltog på SundaHus kunddag

Tack alla kunder som deltog på SundaHus kunddag

Nyheter   •   Maj 02, 2016 23:39 CEST

Tack alla kunder som deltog på SundaHus kunddag i förra veckan! Vi är mycket glada och tacksamma för ert engagemang och er input till nästa version av SundaHus Miljödata. Tack också för mycket bra presentationer Laura Vidje, Esam; Charlotta Szczepanowski, Riksbyggen; Erik Gravenfors, KemI; Maria Widfeldt, Lejonfastigheter; Tina Gardelin, Landstinget i Kalmar län och Karl Henriksson, Borago!

Get involved in the project Buildings As Material Banks

Get involved in the project Buildings As Material Banks

Nyheter   •   Maj 02, 2016 22:58 CEST

Through the BAMB Stakeholder Network, the BAMB Consortium aims to involve relevant stakeholders in the implementation and the results of the project. Different stakeholders are interested, willing or able to participate with varying levels of commitment and active participation. Therefore, the BAMB Stakeholder network is organised according to 2 levels of membership.

Media no image

Nya svanenkriterier för hus

Nyheter   •   Mar 29, 2016 08:06 CEST

Nu har svanen lanserat nya kriterier för småhus, flerbostadshus och byggnader för skola och förskola, version 3.0.

Media no image

Kemikalieinspektionen hittat förbjudna kemikalier i elektriska produkter

Nyheter   •   Mar 18, 2016 09:41 CET

Kemikalieinspektionen har genomfört flera tillsynsprojekt av elektriska produkter som mobiltelefoner, surfplattor, spelkontroller, köksapparater och lågpriselektronik. De fann att 43 av 106 produkter innehåller förbjudna kemikalier som kortkedjiga klorparaffiner och hormonstörande ftalater.

Skolor och fritids ska bli giftfria

Skolor och fritids ska bli giftfria

Nyheter   •   Mar 03, 2016 09:11 CET

Sedan förra året finns ett kravpaket för att ställa krav i upphandlingar för att miljö- och hälsofarliga ämnen ska minska i förskolor. Nu föreslås kraven utvidgas till att även omfatta bland annat skolor, träningshallar, barna- och mödravårdscentraler samt fritidshem.

Media no image

Tillsyn av bygghandel visar olämpliga kemikalier i byggvaror

Nyheter   •   Mar 01, 2016 13:06 CET

Miljöförvaltningarna i Göteborg, Stockholm, Malmö och Helsingborg fann att butikers kunskap om informationsplikten kring kemikalier i byggvaror är större nu än tidigare, samt att deras rutiner för att ge kunder information om det har förbättrats. Analyser av misstänkta varor visade att det kan förekomma ftalater, kortkedjiga klorparaffiner och/eller bromerade flamskyddsmedel i byggvaror.

Media no image

Ny prislista för bedömningsbeställningar 2016

Nyheter   •   Feb 25, 2016 14:23 CET

Den 20 mars inför vi en ny prislista för bedömningsbeställningar. Prismodellen tillämpar styckpris-fakturering för leverantörsbeställningar istället för timpris, vilket ger en tydligare prisbild för bedömningsbeställningar. Möjlighet finns att få olika rabattsatser vid bedömningsbeställningar för > 10 produkter samt att göra express beställningar för ombedömningar av produkter.

Media no image

Kemikalieinspektionen efterlyser bättre kunskap om allergiframkallande ämnen i färg

Nyheter   •   Feb 25, 2016 10:29 CET

Tillsyn av storsäljande inomhusfärger har genomförts av KemI pga. rapporter om att yrkesmålare drabbas av allergier. Dessa vattenbaserade färger innehåller konserveringsmedel som är allergiframkallande. KemI trycker på vikten av att målarna skyddar sig från exponering mot de allergiframkallande konserveringsmedel.

Media no image

Ny byggvarudeklaration

Nyheter   •   Feb 18, 2016 11:09 CET

SundaHus välkomnar att den nya Byggvarudeklarationen eBVD2015 nu finns på plats. I den nya versionen finns flera förbättringar och nyheter.

Media no image

Välkommen Ramunderstaden

Nyheter   •   Feb 18, 2016 11:05 CET

Ramunderstaden har valt att börja arbeta med SundaHus Miljödata som verktyg för medvetna materialval. Genom det nya samarbetet kommer bolaget att kunna arbeta med medvetna materialval i såväl nybyggnationer, ombyggnationer och mindre anpassningar/förvaltningsprojekt.

Media no image

Välkommen Järfälla kommun

Nyheter   •   Feb 18, 2016 10:59 CET

Järfälla har högt satta mål för att minska de farliga kemikalierna i kommunens verksamhet, med ett särskilt fokus på barn och unga. Som ett led i detta arbete har kommunen nu tecknat avtal med SundaHus i Linköping för att systematisera arbetet med medvetna materialval.

Media no image
Media no image

Kontoret är stängt 28 tom 30 december.

Nyheter   •   Dec 28, 2015 01:42 CET

Vårt kontor är stängt den 28 tom 30 december. Vi önskar dig ett Gott Nytt År.

Media no image

Boverket förslår att loggböcker tas fram och används för vissa byggnadstyper

Nyheter   •   Dec 22, 2015 14:17 CET

Boverket presenterar i rapporten ”Dokumentationssystem för byggprodukter vid nybyggnation – En så kallad loggbok” sitt förslag avseende ett nationellt system för dokumentation av byggprodukter i byggnadsverk.

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.