Skip to main content

EU:s medlemsländer har röstat ja till kriterier för hormonstörande ämnen

Nyhet   •   Jul 05, 2017 08:52 CEST

En majoritet av EU:s medlemsländer har nu godkänt EU-kommissionens förslag till vetenskapliga kriterier för att identifiera hormonstörande ämnen. Sverige röstade dock nej till förslaget eftersom man är rädd för att kriterierna inte kommer att ge ett tillräckligt starkt skydd för hälsa och miljö.

Det första förslaget till kriterier för hormonstörande ämnen presenterades i juni 2016. Efter omarbetning har nu en majoritet av medlemsländerna ställt sig bakom förslaget om vetenskapliga kriterier. EU-kommissionens beslut om kriterier gällande hormonstörande ämnen har dragit ut på tiden och Sverige stämde därför EU-kommissionen för passivitet i frågan. Under 2015 fick Sverige rätt i en dom från EU-domstolens tribunal.

EU:s livsmedelsmyndighet EFSA och kemikaliemyndigheten ECHA har inlett arbetet med att ta fram en vägledning för farobaserad identifiering av hormonstörande ämnen. Man hoppas att vägledningen ska hjälpa sökande företag och myndigheter att identifiera hormonstörande ämnen utifrån de nya kriterierna. Läs mer på Kemikalieinspektionens webbplats.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera