Skip to main content

Remiss av nya SundaHus-kriterier för hormonstörande ämnen och polykarbonat

Nyhet   •   Mar 25, 2019 08:40 CET

SundaHus utvecklar sina bedömningskriterier löpande i takt med de förändringar som sker inom lagstiftningen, forskningen och på marknaden samt i relation till tillgång på relevant information. Innan nya SundaHus-kriterier fastställs skickas de på remiss till bland annat kunder, myndigheter, forskare, miljöorganisationer, byggmaterialleverantörer och miljökonsulter. Nu är det dags för en kriterierevision och vi vill gärna samla in synpunkter från olika aktörer i branschen. I korthet innebär förslaget ökade krav på hormonstörande ämnen och polykarbonat:

Hormonstörande ämnen

Förslaget innebär att kriterierna för hormonstörande ämnen kommer att utökas med hormonstörande ämnen från SIN-listan. I praktiken innebär det ytterligare 83 ämnen.

Polykarbonat

Kriterierna för C+ är till för att uppmärksamma aspekterna kring hantering av särskilt farliga ämnen vid tillverkningen av plast- och gummipolymerer. Polykarbonat-plast tillverkas av ett hormonstörande ämne (bisfenol A) och därför införs nya kriterier för polykarbonat. Vårt förslag innehåller miljökrav för tillverkningsprocessen samt krav på restmonomerhalten av bisfenol A i polykarbonaten. Kriteriet ligger i linje med SundaHus kriterier för andra plaster som tillverkas av särskilt farliga ämnen (tex PVC och ABS).

Remissdokument hittar du här.

Deadline: Synpunkter tas tacksamt emot senast den 8 april, 2019.

Svar samt frågor om remissen skickas till:

Jane Wigren, epost: jane@sundahus.se, tel. 013-36 30 77, 076-1092 802

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.