Skip to main content

Snart lanserar vi nya kriterier för PVC

Nyhet   •   Mar 02, 2017 12:00 CET

Syftet med vårt nya förslag är att öppna upp för möjligheten att ha ett riskperspektiv i SundaHus-bedömningar av PVC-produkter. I SundaHus nuvarande kriterier finns det krav om restmonomerhalten av utfasningsämnena akrylnitril, butadien och propylenoxid i plast och gummi. Som tillägg till detta inför vi motsvarande kriterier för tillverkningsprocesser kopplad till PVC. 

De nya kriterierna för PVC har varit ute på remiss och vi har mestadels fått positiv återkoppling. Kriterierna innebär att det ställs krav på följande:

  • halten av fritt förekommande utfasningsämnet vinylklorid i plasten
  • hur mycket fabriksarbetare utsätts för fritt vinylklorid vid tillverkningen av PVC
  • användningen av tillsatser med särskilt farliga metaller (bly och kadmium) i PVC
  • utfasning av kvicksilvermetoden som används för att framställa klor för PVC-plast

Tidplanen för implementation av de nya kriterierna är följande:

  • Utskick till leverantörer och kunder om vårt beslut: början av mars, 2017
  • Implementation av kriteriet: påbörjas under hösten 2017

Läs remissvaren i vår remissdokument.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy