Skip to main content

Nya möjligheter till avvikelserapporter i SundaHus Miljödata

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2013 11:12 CET

SundaHus fortsätter att utveckla sina system och dess funktioner. Nu lanseras möjligheten att ta fram en avvikelserapport i SundaHus Miljödata för de projekt som bygger enligt certifieringssystemet Miljöbyggnad, nivå Silver.

Allt fler fastighetsägare och byggherrar väljer att certifiera sina byggnader enligt det svenska certifieringssystemet Miljöbyggnad. För att klara nivå Guld på ett av kriterierna – indikator 15 – får utfasningsämnen över angivna halter inte ingå i vissa byggvaror. För att klara nivå Silver får utfasningsämnen förekomma i mindre omfattning om de dokumenteras i en avvikelselista.

Nu kan en sådan avvikelserapport för det aktuella projektet enkelt genereras ur SundaHus Miljödata. Rapporten innehåller alla byggvaror som innehåller utfasningsämnen över angivna halter i kriteriet för Miljöbyggnad. För varje vara finns sedan sorterbar information om BSAB-kod, orsak till avvikelsen, eventuell kommentar från entreprenörer, plats och mängdangivelse samt motivering till avvikelsen.

Lisa Elfström, marknads- och miljöcoachansvarig på SundaHus, säger att den nya funktionen gör systemet än mer effektivt som verktyg i processen att certifiera enligt Miljöbyggnad för nivå Silver:

Vi märker att allt fler av våra kunder bygger i enlighet med Miljöbyggnad, vilket vi är glada för. För oss är det därför en självklarhet att systemet ska täcka alla behov relaterade till materialvalsfrågan. Funktionen kommer även att kunna användas i samband med certifieringar enligt andra system, såsom Svanen, BREEAM och LEED, säger Lisa Elfström.

SundaHus arbetar med miljö- och hälsovärdering av byggvaror. Företaget verkar inom bygg- och fastighetssektorn och bidrar till hälsosamma fastigheter och en bättre miljö. SundaHus Miljödata är marknadens största oberoende värderingssystem för byggprodukter. Företaget grundades 1990, har 13 medarbetare och huvudkontor i Linköping. År 2012 omsatte SundaHus 12,5 Mkr. www.sundahus.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy