Skip to main content

Stockholm i akut behov av nya smarta mobilitetslösningar

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2015 10:00 CET

Var tredje innerstadsbilist ägnar upp till 20 minuter per gång för att leta parkering. Många av de som till slut hittar en bra parkering nära bostaden låter bilen stå, även om de behöver den dagen efter. Smarta mobilitetslösningar blir allt viktigare för att underlätta för de bilister som behöver sin bil varje dag.

Sunfleet har tillsammans med parkeringstjänsten EasyPark undersökt hur innerstadsbilister upplever parkeringsläget i Stockholms innerstad. Undersökningen visar att parkeringen är ett stort problem för bilägarna och tar mycket tid. Var tredje innerstadsbillist ägnar upp till 20 minuter i snitt per gång för att hitta en parkering. När man väl hittat en plats nära bostaden överväger nästan hälften (47) procent att INTE ta bilen därefter även om man behöver den. 12 procent låter bilen stå kvar på en attraktiv parkeringsplats.

Stockholm är i behov av smarta mobilitetslösningar
En stor del av parkeringsproblematiken i Stockholm är att många inte använder bilen så ofta och den blir stående på gatan. I den här undersökningen uppger 40 procent att de inte använder bilen dagligen. För att underlätta för alla bilister som behöver sin bil varje dag, måste Stockholm fokusera på smarta mobilitetslösningar som exempelvis bilpooler för de som inte behöver äga en bil.

– Stockholm är i behov av smarta mobilitetslösningar. Om de som inte använder bil ofta, lättare kan få tillträde till bilpoolslösningar minskar trycket på gatorna för de som använder bilen varje dag. Bilar som bara står stilla i Stockholms innerstad försvårar för alla som behöver sin bil dagligen, säger Peter Algurén, vd för Sunfleet.

Ett minskat användande och svårighet att hitta parkering gör att många innerstadsbor överväger att göra sig av med bilen - mer än var femte (22 procent) uppger att de överväger att göra sig av med bilen, samtidigt som var tredje kan tänka sig att gå med i en bilpool. På frågan hur man ska minska trängseln i Stockholms innerstad svarar 39 procent att man bör bygga fler parkeringsgarage och 28 procent att vi bör stimulera utvecklingen av bildeldningstjänster.

För mer information:
Peter Algurén, VD Sunfleet: 072-159 20 20

SAMMANSTÄLLNING AV RESULTAT

- Så här tycker innerstadsbilister om parkeringssituationen i Stockholm

Hur lång tid i genomsnitt ägnar du åt att leta parkering när du parkerar vid din bostad?
- Jag har egen parkeringsplats: 28%
- Under 10 minuter: 34%
- Mellan 10 och 20 minuter: 30%
- Över 20 minuter: 6%

Har du övervägt att göra dig av med bilen på grund av svårigheten att hitta parkeringsplats
Ja: 22%
- Nej: 73%
- Vet ej: 5%


Hur ofta använder du bilen en normalvecka?
Varje dag: 59%
- 3-4 gånger: 24%
- 1-3 gånger: 13%
- 1 gång: 3%
- Någon gång i månaden: 1%

Väljer du att INTE ta bilen om du hittat en bra parkeringsplats nära bostaden?
- Ja: 12%
- Nej: 41%
- Det beror på hur viktigt det är att använda bilen: 47%

Skulle du kunna tänka dig att gå med i en bilpool?
- Ja: 33%
- Nej: 50%
- Vet ej: 17%


Hur tycker du att man ska minska trafikträngseln i Stockholms innerstad?
- Högre biltullar: 13%
- Dyrare parkeringsplatser: 1%
- Bygg fler parkeringsgarage: 39%
- Stimulera utvecklingen av bildelningstjänster: 28%
- Vet ej: 20%

Om undersökningen
Undersökningen är genomförd bland användare av EasyParks parkeringstjänst. Enkäten skickades ut till 3 904 kunder i Stockholm och hade 22 procents svarsfrekvens. Av de svarande uppgav 26 procent att de bor i Stockholms innerstad.

Sunfleet startades 1998 som ett utvecklingssamarbete mellan Volvo och Hertz. 2011 blev Sunfleet ett eget bolag som idag finns på 44 orter i Sverige. 

Bolaget är verksamt i Sverige, Norge och Danmark.

Sunfleet är miljöcertifierat enligt ISO 14001. För mer information besök gärna www.sunfleet.com

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.