Skip to main content

Återställer skada efter avverkning

Pressmeddelande   •   Okt 09, 2012 09:49 CEST

Sunne kommun återställer den skada som uppkommit efter en föryngringsavverkning på fastigheten Södra Viken 1:8. Delar av en stig, cirka 500 meter, som används som motionsspår har fått körskador.

Vi ska självklart återställa skadorna. Sunne kommun har fått ett föreläggande från Skogsstyrelsen efter att de fått in en anmälan från en privatperson. Den här erfarenheten kommer vi att använda till att utveckla skolans rutiner vid avverkning, säger Morgan Andersson, rektor för naturbruksgymnasiet Södra Viken.

Enligt 30§ skogsvårdslagen ska skador till följd av skogsbruksåtgäder undvikas eller begränsas. Allvarliga körskador ska förhindras, det vill säga skadorna får inte försämra framkomligheten på allmänt nyttjade stigar och leder. Hänsyn till friluftslivet är motiveringen till Skogsstyrelsens föreläggande. Senast 31 maj 2013 ska skadorna vara reparerade.

Den del av motionsspåret som blivit skadat ska alltså återställas. En upprustning av motionsspåret fanns redan planlagt i avverkningsplanen, eftersom underhållet varit eftersatt under många år. Upprustningen ska öka tillgängligheten och förhoppningsvis göra att fler använder spåren.

– Det är mycket blött i markerna just nu och det hade krävt extra försiktighet av oss. Vi får nu rätta till det vi gjort fel. Ytlager av grus eller flis ska läggas i motionsspåret och vi lovar att se till att det blir i bättre skick än det var före skadorna, säger Morgan Andersson.

Har du frågor kontakta gärna
Morgan Andersson
Rektor Naturbruksgymnasiet Södra Viken
tel 0565-155 50, 076-128 45 52
morgan.k.andersson@sunne.se

Nyheter från och evenemang i Sunne

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy