Skip to main content

Lämna synpunkter på Sunnes nya kommunstrategi

Pressmeddelande   •   Dec 09, 2013 10:41 CET

En ny kommunstrategi är på gång för Sunne kommun 2014-2025. En fullmäktigeberedning, som består av en representant från varje parti, har jobbat fram ett förslag i dialog med Sunnebor, näringsliv, tjänstemän och politiker. Cirka 500 personer har varit med i arbetet och över 1000 åsikter har samlats in och bearbetats.

Utifrån alla åsikter och i samverkan med kommunstyrelse och ledningsgrupp presenteras nu en bild av hur Sunne ska se ut 2025 – en vision och fyra prioriterade områden. Synpunkter på förslaget kan lämnas fram till 1  februari 2014.

– Syftet med strategin är att underlätta för våra politiker att fatta beslut, för tjänstemän att ta fram planer och genomföra beslut. Den ska också göra det enklare för invånare och de som funderar på att flytta till Sunne att veta vad kommunen står för och vill, säger Anna Blomquist, tillväxtstrateg i Sunne kommun.

Förslaget på vision: "Sunne är platsen där modet växer, livet är enkelt och allting är möjligt": Tillsammans skapar vi Sunne. Vi tar vara på varandras olikheter och erfarenheter så att alla människor kan utvecklas och växa. Vår historia och kultur bär oss in i framtiden och visar oss nya vägar. I en tillåtande miljö vågar vi pröva nytt.

Fyra prioriterade områden har pekats ut som särskilt viktiga:

• Livskvalitet I sagolika Sunne är det nära mellan människor och vi värdesätter och välkomnar varandras olikheter

• Hållbar kommun I Sunne pågår ett samtal som gör att varje generation tar sitt ansvar så att vi växer varsamt ur ekonomisk, social och ekologisk synvinkel

• Livslångt lärande Sunne öppnar upp mot omvärlden genom ett livslångt lärande där alla har möjlighet att nå sin fulla potential

• Näringsliv och arbete I Sunne finns de bästa förutsättningarna för ett brett näringsliv och en växande arbetsmarknad

För att nå vision och mål ska de tre arbetstrategierna medskapande, mångfald och tillgänglighet genomsyra allt arbete som bedrivs och alla beslut som tas inom kommunen. Till kommunstrategin ska konkreta handlingsplaner kopplas.

– Att prata med Sunneborna om Sunnes framtid är väldigt roligt. Det finns ett stort engagemang och väldigt många bra idéer, säger Ida Nilsson, centerpolitiker  och ordförande i fullmäktigeberedningen.

För att förenkla bearbetningen av synpunkterna på remissen ombeds alla att följa visionens rubriker och att skriva kortfattat. Synpunkterna e-postas till kommunstyrelsen@sunne.se eller skickas per brev till Sunne kommun,1.Kvarngatan 4, 686 80 Sunne

www.sunne.se finns visionsdokumentet: www.sunne.se/sv/Kommunal-service/Aktuellt/Nyheter/Lamna-synpunkter-pa-ny-kommunstrategi/

Har du frågor kontakta gärna
Ida Nilsson
Ordförande fullmäktigeberedningen för framtagande av ny kommunstrategi, Sunne kommun
tel 070-464 63 09

Anna Blomquist
Tillväxtstrateg, Sunne kommun
tel 0565-164 13, 076-128 45 50  
anna.blomquist@sunne.se


 

Nyheter från och evenemang i Sunne

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera