Skip to main content

Ökning för turismen i Sunne 2011

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2012 16:47 CEST

Ökning för turismen i Sunne 2011
Den totala turismomsättningen har ökat med 41 miljoner kronor 2011 jämfört med 2010.

Rese- och turistindustrin i Sunne kommun omsätter 363 miljoner kronor och ger arbete åt ungefär 320 personer (årssysselsatta) under år 2011.

Den kommersiella delen av turismomsättningen, den del som kan påverkas med traditionell marknads- föring, har ökat med 28 miljoner kronor 2011 jämfört med 2010. Den omsättningsmässigt största ökningen har skett i kategorin dagbesök som har ökat med nästan 40 miljoner kronor p g a ökade utlägg och ett ökat antal beräknade besök. 

Den icke kommersiella delen av turismomsättningen uppvisar en ökning med nära 13 miljoner kronor 2011 jämfört med 2010 vilket beror på ett ökat antal övernattningar i fritidshus och hos släkt/vänner samt fler genomfartsresenärer. Dessutom har utläggen ökat i sistnämnda kategorin. Omsättningen i kategorin fritidshus har ökat med 14 miljoner kronor vilket i huvudsak beror på att alla fritidshus ingår i beräkningarna fr o m 2011 (d v s inkl hus som ägs av kommuninvånare). Antalet fritidshus har därmed ökat med 809 objekt vilket innebär ca 11 miljoner kronor med 2011 års beläggning och utläggsnivå. 

Nyheter från och evenemang i Sunne

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera