Skip to main content

Sunne kommun på väg att bli ”balansa-märkt”

Pressmeddelande   •   Nov 11, 2013 11:20 CET

Sunne kommun är första arbetsplatsen som blir "balansamärkt".

En balansacertifiering involverar medarbetare i känsliga samtal som ofta har lätt att hamna på undantag. De får möjlighet att samtala om vardagsdilemman, öka förståelsen för olika livssituationer och föreslå förändringar i arbetssätt och rutiner.

– Sunne kommun vill vara en attraktiv arbetsplats där vi tar hänsyn till medarbetarnas hela livssituation. Det är viktigt att arbeta aktivt och systematiskt för att ge våra medarbetare möjlighet att balansera arbetsliv och privatliv. Balansaarbetet utgår också från vår värdegrund; respekt, professionalitet och utveckling. Det är ett redskap för oss när vi skapar bra och effektiv verksamhet för Sunnebornas bästa, säger Sunnes kommunchef, Olle Edgren.

Sunne kommun har genomfört balansacertifieringen på tre pilotarbetsplatser som nu är formellt klara för certifieringen. Arbetet inleddes i januari, efter en förstudie som gjordes 2012. Processledaren från Balansa heter Carola Ågren.

– Att vara först är att både vara framsynt och modig som arbetsgivare. Det har varit spännande och utvecklande att samarbeta med Sunne kommun kring effektivitet, hälsa och humana värden på arbetsplatsen, säger Cecilia Nahnfeldt, vd på Mater Balansa® AB, forskare och grundare till modellen.

Balansamodellen är sprungen ur humanistisk forskning på Karlstads universitet. Resultatet av den praktiknära forskningen och dialogen med näringslivet blev en modell för certifiering av arbetsplatser som vill stödja anställda att balansera sitt arbetsliv och övrigt liv. Det är ett sätt att arbeta förebyggande för en mer jämställd arbetsplats, minskad stress och en öppenhet för olikheter.

Livspusslet är något som organisation, ledare och medarbetare konkret kan lära sig hantera.

Cecilia Nahnfeldt tror att det är är lätt att balansa-frågan blir bagatelliserad och att de flesta mest ser det som en praktisk fråga, eftersom vi står i livsvalen varje dag.

– Jag helt övertygad om att många är blinda inför vilka möjligheter en organisation eller en arbetsplats har att främja allas förmåga att balansa. Det finns mycket ekonomi i att utveckla förmågan och kompetensen, till exempel ett mer effektivt nyttjande av tillgängliga personalresurser, en bättre arbetsmiljö som leder till minskade ohälsotal och ökad motivation. Det ger också en minskad könssegregering på arbetsmarknaden, vilket i förlängningen leder till ett breddat rekryteringsunderlag.

En studie nyligen gjord av Försäkringskassan på regeringens uppdrag visar att kvinnor är mer sjukskrivna än män, vilket även varit känt tidigare. Men studien visar att risken för sjukskrivning är störst efter att andra barnet fötts.  Det finns också en ökad risk när mannen och kvinnan arbetar lika mycket, men där kvinnan tar större ansvar i hemmet. En annan riskgrupp är de kvinnor som har det jämställt hemma, men som har en högre position i arbetslivet än mannen. De löper allra störst risk att bli sjukskrivna enligt studien.

– Det här är en rätt komplex situation som handlar om kraven både från arbetslivet och ens förhållningssätt till sitt eget arbete och kraven där hemma som både omgivningen och kvinnan själv ställer, säger Laura Hartman på Försäkringskassan till Sveriges Radio.

– Förväntningarna på att klara både jobb och hem ligger på både män och kvinnor, men trycket är än så länge högre på kvinnor än män. Därför är det ett viktigt jämställdhetsarbete som Sunne gör med balansa, säger Cecilia Nahnfeldt.

Har du frågor kontakta gärna
Olle Edgren, kommunchef Sunne
telefon 0565-160 26, 070-537 42 00   
olle.edgren@sunne.se

Cecilia Nahnfeldt, vd på Mater Balansa
Mater Balansa® AB, Verkstadsgatan 20, Karlstad
054-777 11 42 , 070- 534 53 04, www.balansa.nu


Balansamärkningen ingår i Creare Vivere som är ett kompetensförsörjningsprojekt för Sunne, Munkfors, Torsby och Årjängs kommun under perioden 1/2 2012-31/6 2014.

Europeiska Socialfonden satsar närmare 12 miljoner kronor i syfte att ge de anställda i kommunerna den kompetens, självförtroende, trygghet och yrkesstolthet som krävs för att göra en bra arbetsinsats som tillgodoser våra framtida medborgare.

• stärka de anställdas inflytande i arbetsliveSyftet med projektet är att

• utveckla organisationen genom utbildnin

• ge de anställda möjlighet att skapa bestående förändringar

I projektet deltar 1300 anställda i Sunne, Munkfors, Torsby och Årjängs kommun. Alla medarbetare får genom projektet ta del av seminarier om jämställdhet, mångfald och kreativitet.

 

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.