Skip to main content

Sunne vill bli ännu bättre på att möta företagen

Pressmeddelande   •   Okt 12, 2012 07:30 CEST

8 av 10 företag har någon gång kontakt med kommunen. Politiker och tjänstemän i Sunne kommun vill nu bli ännu bättre på att möta och förstå företagarens villkor.

Livskraftiga företag är en förutsättning för utveckling och tillväxt i kommunen. För att höja vår kompetens ska Sunne kommun delta i Sveriges Kommuner och Landstings(SKL) och Tillväxtverkets utbildningsserie "Förenkla helt enkelt", säger Anna Blomquist, tillväxtstrateg i Sunne kommun.

Utbildningen startar 18 oktober på Karlstads universitet. Den är uppdelad i tre block och tar fasta på hur kommunen kan förbättra service och tillgänglighet, få bättre rutiner, ha ett gott bemötande samt en bättre samverkan mellan olika förvaltningar och medarbetare med olika uppgifter. Även kommunens myndighetsutövning ska innehålla ett företagarperspektiv.

Bättre kontakter mellan kommunen och företagen ska göra det enklare att starta, driva och utveckla före-tag. Utbildningen ska ge metoder och verktyg som kan leda till nya arbetssätt och ett mer positivt förhållningssätt till företagandet.

– Vi vill att våra medarbetare i Sunne kommun som möter företagare får en ökad förståelse för deras villkor. Kommunen får redan idag bra betyg från företagen, men vi vill bli ännu bättre, säger Anna Blomquist, tillväxtstrateg i Sunne kommun.

Sunne låg 2011 på sjätte plats i Sverige i servicemätningen Insikt, en företagsklimatundersökning som görs av SKL. 166 kommuner deltog i den. De myndighetsområden som undersöktes är brandtillsyn, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt serveringstillstånd.

– Jag är stolt över det resultat vi nådde i undersökningen Insikt, det sporrar oss att fortsätta utveckla vårt sätt att arbeta. Genom utbildningen hoppas jag att vi kan få nya uppslag och ta del av goda exempel som vi kan ta med oss hem till vår egen verksamhet, säger Anders Olsson, miljöchef i Sunne kommun.

Mer information om "Förenkla – helt enkelt":
www.skl.se/vi_arbetar_med/tillvaxt_och_samhallsbyggnad/foretagsklimat/forenkla_1/program

Har du frågor kontakta gärna
Anna Blomquist
Tillväxtstrateg, Sunne kommun
tel 0565-164 13, 076-128 45 50
anna.blomquist@sunne.se

"Förenkla – helt enkelt" finansieras genom EU-projektet "Det företagsamma Värmland" som drivs av Almi Företagspartner på uppdrag av Region Värmland. Tillsammans med Värmlands alla kommuner vill projektet få värmlänningarna mer positivt inställda till entreprenörskap och företagande. Fram till och med år 2013 jobbar projektet för att fler värmlänningar ska vilja och våga starta företag. Insatserna görs också för att inspirera de företag som redan är etablerade idag att ta steget och växa – både nationellt och internationellt.

 

Nyheter från och evenemang i Sunne

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy