Skip to main content

Sunne vill vara bästa landsbygdskommunen för företagare

Pressmeddelande   •   Jun 18, 2013 08:40 CEST

– Vi ska vara den bästa landsbygdskommunen att starta, driva och utveckla företag i. Sunne ska upplevas vänligt, enkelt och allt ska vara möjligt. Så vill vi jobba på näringslivsenheten i Sunne kommun, säger Kristina Lundberg, som jobbar som näringslivsutvecklare sedan 1 mars 2013.

Under 2011-2012 bildades en styrgrupp till näringslivsenheten med representanter från näringslivet. Tillsammans har de format enhetens nya arbetssätt.

– Vi lyssnade in näringslivets önskemål och har nu gjort våra roller tydligare. Vi optimerar våra resurser, säger Anna Blomquist, tillväxtstrateg och ansvarig för näringslivsenheten.

Eva Larsson, tidigare egen företagare, tillträder i rollen som landsbygdsutvecklare. Hon är anställd av Hushållningssällskapet på halvtid där hon främst jobbar med byalag och småföretagare. På den andra halvtiden jobbar hon med projektet "Service på landsbygden" som drivs av Sunne kommun.
– Det ska bli väldigt roligt att komma igång med arbetet. Det finns mycket kompetens att tillgå för våra företag, inte minst genom mina kontakter i landsbygdsutvecklarnas nätverk i kommunerna, säger Eva Larsson.

Näringslivsenheten har under ett antal månader jobbat tillsammans med de enheter i kommunen som företagen kommer i kontakt med.
– Resultatet är att företagaren nu får träffa alla kontakter vid ett och samma möte. Kommunen samlas runt företagarens behov. Det underlättar för både företagaren och kommunen, säger Kristina Lundberg.

Näringslivsenheten ger numer ut ett nyhetsbrev som vänder sig till företagen i Sunne. Enheten jobbar också för att komma närmare Värmland.
– Vi måste samverka för att bli starkare. Dels genom utbyte av idéer, men också för att höras utåt, säger Kristina.

Näringslivsenheten finns på Ideum i Sunne där Monica Bergh och Monica Nermark är företagens servicepunkt. De jobbar också med infyttarinformation. En samverkanspartner till kommunen som finns på Ideum är Communicare. Där vikarierar Henrik Andersson för Regina Larsson som nyligen gått på föräldraledighet.

Anna Blomquist lämnar över det operativa arbetet med näringslivsfrågorna till Kristina och Eva.

– Mitt arbete som tillväxtstrateg är inriktat mot kommunstrategiarbete och utveckling av platsen – där näringslivet givetvis är en mycket viktig del, säger Anna Blomquist.

Sunne kommun hade återigen Värmlands bästa företagsklimat när Svenskt näringsliv presenterade sin ranking för 2013.

– Bra kan alltid bli bättre. Nu intensifierar vi vårt arbete för att företagen ska få det stöd de efterfrågar. Det handlar exempelvis om företagsbesök, företagsfrukostar, näringslivsråd, utbildningar och starta eget-kurser, säger Kristina Lundberg och Eva Larsson.

Har du frågor kontakta gärna
Anna Blomquist
Tillväxtstrateg
tel 0565-164 13, 076-128 45 50 
anna.blomquist@sunne.se

Kristina Lundberg
Näringslivsutvecklare
tel 0730-70 32 54 
kristina.lundberg@sunne.se

Eva Larsson
Landsbygdsutvecklare
0706-47 01 97
eva.m.larsson@sunne.se


Nyheter från och evenemang i Sunne

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy