Skip to main content

Den nya skolan slår upp dörrarna

Pressmeddelande   •   Aug 13, 2013 16:11 CEST

Lördagen den 17 augusti, kl 13-16 är det dags att inviga den nya skolan i Svalöv. Alla hälsas varmt välkomna när skolan slår upp dörrarna.

I den nya skolan möts gammalt och nytt. Skolan består av en gammal del från 1950-talet och en ny tillbyggnad, som ritats av arkitektfirman Magasin A i Landskrona.

- Vi har tolkat den gamla byggnaden, som präglas av ljus och rymd, berättar arkitekt Anette Sergel. I entrédelen har vi skapat en plats där det gamla och det nya möts. Vi hoppas att det också kan bli en mötesplats för de människor som vistas i skolan.

Den energismarta skolan​

Energifrågorna har också varit viktiga i konstruktionen av den nya skolan. LED-lampor, närvarostyrning på belysningen, ventilationsstyrning och ny isolering är några av åtgärderna som man har genomfört. Men det som kanske väcker mest nyfikenhet är satsningen på solceller.

Skoltaket har på södersidan täckts av en solcellsanläggning, som ska producera el åt skolan. I skolans reception finns en display, som visar hur mycket el som genereras av anläggningen. På det sättet synliggör man miljöeffekten och eleverna kan på ett väldigt direkt sätt lära sig om solenergi.

En skola för alla

I den nya skolan ska det finnas plats för alla. Varje årskurs disponerar minst 5 rum själv, vilket gör att man lättare kan individanpassa undervisningen. ​Gott om utrymme, således, men "plats för alla" kan också tolkas på ett annat sätt.

- Inkludering har varit en ledstjärna vid planeringen av skolan, säger Hans Larsson, rektor för årskurs 4-6. Här finns särskola och grundskola i samma lokaler och vi inkluderar såväl nyanlända som elever i behov av särskilt stöd i den ordinarie undervisningen.

Ny skola - nytt namn

En ny skola behöver förstås också ett nytt namn. Under våren utlystes därför en namntävling och under lördagens invigning presenteras det vinnande förslaget.

Förutom invignings- och namngivningsceremoni bjuder dagen på många andra aktiviteter för både barn och vuxna. De som är nyfikna på hur skolan ser ut inifrån kan till exempel gå med på rundvandring i skolans nya lokaler. På scenen blir det sång och musik och trollkarlskonster och i förälrdrarföreningens stånd kommer det att säljas både kaffe, läsk, kakor och korv.

Inte enda satsningen

Utöver en ny skola i huvudorten genomför Svalövs kommun många andra satsningar på skolorna. I kommunens organisation ingår förskola, grundskola, gymnasium, komvux och yrkeshögskola och man arbetar på alla nivåer med att utveckla utbildningsmöjligheterna för kommunens invånare.

På kommunsidan i Lokaltidningen Svalöv vecka 29 presenterade vi några av projekten som är på gång inom kommunens skolor.


Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.300 invånare.