Incident på en av kommunens grundskolor

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 15:26 CEST

En incident som av arbetsgivaren bedöms som allvarlig har idag inträffat på Lunnaskolan i Svalövs kommun. På grund av incidenten, som består i att en personal utövat visst våld mot en elev, har arbetsgivaren och medarbetaren som incidenten angår kommit överens om att medarbetaren är arbetsbefriad resten av veckan i avvaktan på utredning.

Reducering av juli månads förskoleavgift

Pressmeddelanden   •   Maj 27, 2020 12:10 CEST

På senaste mötet beslutade kommunfullmäktige att reducera juli månads förskoleavgift med 100 procent.

Fortsatt bra värden i SKR:s senaste servicemätning

Nyheter   •   Maj 18, 2020 08:00 CEST

I Sveriges Kommuner och Regioners (SKR) senaste nöjd-kund-undersökning Insikt uppvisar Svalövs kommun fortsatt bra värden. Det som undersöks är kommunens myndighetsservice till gruppen företagare. Kommunens medelvärde ligger fortsatt högt med ett medelvärde på 71. I undersökningen definieras värden mellan 70-80 som högt och godkänt ligger i spannet 62-69.

Förändrad ledningsstruktur i Svalövs kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2020 13:33 CEST

Det politiska styret i Svalövs kommun bjuder in till presskonferens. På presskonferensen kommer det politiska styret ”Framgång för Svalöv” att informera om ett förslag till förändrad ledningsstruktur i Svalövs kommun.

Saneringsstart i Teckomatorp innan sommaren

Pressmeddelanden   •   Maj 12, 2020 12:15 CEST

Nu går BT Kemi-skandalen äntligen mot sitt slut. I dag, den 12 maj, beslutade Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling att ta nästa steg i saneringsarbetet på det södra området i Teckomatorp och saneringsstart väntas innan som

En brukare avliden på ett äldreboende i Svalövs kommun

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2020 12:42 CEST

Kort efter att vi blev smittfria på våra äldreboenden kom en ny brukare till ett av kommunens äldreboende och som då dessvärre redan var smittad av covid-19. Efter mycket kort tid på boendet avled brukaren.

Skyddsutrustning samt testning av egen personal

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 15:44 CEST

Läget när det gäller skyddsutrustning i vården har förbättrats med de leveranser som kom föregående vecka till kommunen. Skyddsutrustning finns nu på samtliga enheter i hemvården, särskilda boenden och LSS.

Vårt äldreboende är nu smittfritt

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2020 14:59 CEST

Den brukaren på ett av kommunens äldreboende som insjuknade i covid-19 har nu friskförklarats.

Överens om att färre ledamöter deltar vid politiska sammanträden

Pressmeddelanden   •   Apr 21, 2020 12:57 CEST

Med anledning av rådande coronapandemi har gruppledarna för de politiska partierna kommit överens om att minska på antalet ledamöter som deltar på sammanträden.

Information gällande skolavslutning i Svalövs kommun

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2020 15:16 CEST

Kommunens utbildningschef och skolledning har under en längre tid diskuterat och övervägt olika lösningar när det gäller skolavslutningar. Studentavslutning för gymnasiet kommer att genomföras men under andra former. När det gäller grundskolans traditionella skolavslutning så ställs den in.

Kontaktpersoner 12 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikationschef
  • dasbnivfelxv.hrbenvvriulkslnsopzn@twsvvsalrqovkq.swfeve
  • 0418-47 50 24
  • 0709-47 50 24

Om Svalövs kommun

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.

Adress

  • Svalövs kommun
  • Herrevadsgatan 10
  • 268 80 Svalöv

Länkar