Xfzt9bowgrt7mqljn6nn

Välkommen till Öppet Hus med höstmarknad!

Nyheter   •   Sep 25, 2017 08:00 CEST

Lördagen den 7 oktober, klockan 10-14, bjuder Svalöfs gymnasium in till Öppet Hus med höstmarknad. Träffa personal & elever på alla våra program. Mycket att uppleva och prova samt många utställare på plats.

Cd3ncgzvgxwho75z94mt

Nu är Svalövs kulturpristagare och kulturstipendiater utsedda!

Nyheter   •   Sep 21, 2017 09:42 CEST

Svalövs kommun delar årligen ut ett kulturpris och ett kulturstipendium och prisutdelningen sker den 30 oktober i samband med kommunfullmäktiges sammanträde. Årets kulturpristagare är John-Ove Hansson och årets kulturstipendiater är i år två. Det tillfaller Ida Andersson och Felicia Kuré.

Cd3ncgzvgxwho75z94mt

Hans Dahlqvist är föreslagen som ny utbildningschef i Svalövs kommun

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2017 13:00 CEST

Arbetet med att rekrytera ny utbildningschef är inne i sitt slutskede. Efter en omfattande rekryteringsprocess är det Hans Dahlqvist, 48 år, som föreslås bli Svalövs kommuns nya utbildningschef.

Cd3ncgzvgxwho75z94mt

Allmänhetens frågestund

Nyheter   •   Sep 04, 2017 08:54 CEST

Måndagen den 18 september klockan 18.30 hålls en öppen informations- och frågestund för allmänheten där man har möjlighet att ställa frågor och få information om övergripande och aktuella frågor i kommunen.

Wwu4brdztrcgqtzjfsaq

Ordförandens kommentar kring BT Kemiansökan

Pressmeddelanden   •   Aug 31, 2017 07:50 CEST

Hans-Inge Svensson, ordförande BT Kemi Efterbehandling, kommenterar Naturvårdsverkets kommentar i Skånska Dagbladets artikel angåend BT Kemis bidragsansökan för sista etappen.

Cd3ncgzvgxwho75z94mt

Pressinbjudan - Ekdungens förskola firar toppenfint Qualis-resultat!

Pressmeddelanden   •   Aug 22, 2017 08:30 CEST

Det var strax innan sommaren som Ekdungens förskola fick svaret på sin andra Qualis-granskning och denna gång resulterade det i ett toppresultat, 112 poäng av totalt 126 möjliga. Med anledning av detta så bjuder skolan nu in till fest för att tillsammans fira den fina bedriften.

Cd3ncgzvgxwho75z94mt

Svalövs kommun tecknar forskningsavtal med Malmö Högskola

Nyheter   •   Aug 21, 2017 09:17 CEST

Syftet med samarbetet är ett steg i kommunens Arbetsmarknadsenhet och verksamheten UngKrafts ansträngning att på långsikt stärka insatser som underlättar för individer att komma bort från bidragsberoende och arbetslöshet genom att i stället komma i utbildning och arbete. Erfarenhetsmässigt vet man att vägen till god försörjningsmöjlighet och inkludering i samhället går via utbildning och arbete.

Cd3ncgzvgxwho75z94mt

Den nya Familjecentralen i Svalövs kommun får namnet Guldkornet

Pressmeddelanden   •   Jul 18, 2017 13:26 CEST

Före sommaren beslutade såväl socialnämnden som bildningsnämnden i Svalövs kommun att förvaltningen skulle plocka fram fem förslag på namn till den nya Familjecentralen som öppnar i höst. Ur de fem förslagen föll valet på namnet: Guldkornet.

Media no image

Ekdungens förskola i Sverigetopp!

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 15:08 CEST

Förskolan granskades första gången i oktober 2014 och erhöll då 92 poäng och blev således certifierad enligt Qualis kvalitetssäkringssystem, som mäter kvaliteten i verksamheten. Kravet är minst 60 poäng totalt och lägst steg 3 inom samtliga 11 kvalitetsområden.

Under ledning av förskolechefen och utvecklingsgruppen bedriver förskolan ett systematiskt kvalitetsarbete utifrån forskning och beprövad erfarenhet.

- Detta är verkligen ett härligt kvitto på att vårt arbetssätt och pedagogernas engagemang i barnens omsorg, fostran och undervisning ger utdelning säger Susanne Ahlberg som är stolt förskolechef på Ekdungens förskola. Vi har fått ett mycket bra underlag genom rapporten som vi kommer att använda i vårt fortsatta utvecklingsarbete. Häri ingår att koppla Ekdungens vidare arbete till forskning och beprövad erfarenhet.

I rapporten om certifieringen kan vi läsa att förskolan sedan föregående granskning framförallt utvecklat sitt arbete inom områdena Utveckling och lärande samt Arbetssätt och pedagogroll.

Ekdungens förskola kännetecknas av engagemang och förtroende. Pedagogerna är fokuserade på utveckling av verksamheten samt barnens lärande men även av den egna rollen och förskolans metoder och arbetssätt.

Relationerna mellan pedagoger, barn, vårdnadshavare och ledning präglas av respekt och tillit som bygger på kommunikation och öppenhet.

Förskolans styrkor är en tydlig organisation och ett engagerat ledarskap på alla nivåer som skapar förutsättningar för ett systematiskt förbättrings- och utvecklingsarbete inom samtliga områden.

Förskolan arbetar med ständiga förbättringar av undervisningen och arbetar medvetet och strukturerat med att utmana och stimulera varje barns utveckling och lärande. Vidare har förskolan dokumenterade metoder för att bedriva ett långsiktigt utvecklingsarbete av arbetssätt och den egna pedagogrollen med koppling till aktuell forskning.

- Vi trodde att Midgårdsskolans resultat i början av året, på 106 poäng, skulle bli mycket svårslaget. Att nu Ekdungens förskola når 112 poäng är en anmärkningsvärd händelse. Dessa fina resultat på våra förskolor och Låg- och Mellanstadieskolor borgar för att vi i framtiden kommer att se ännu bättre resultat när dessa elever går ut klass 9. Svalövs kommun har bland de bästa skolorna i Sverige när det gäller systematiskt kvalitetsarbete. Det är fantastiskt, säger Torbjörn Ekelund, Bildningsnämndens ordförande.

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.850 invånare.

Ekdungens förskola har under april månad i år blivit kvalitetscertifierade för andra gången och når denna gång ett toppresultat bland Sveriges Qualiscertifierade förskolor – 112 poäng av 126 möjliga.

Läs vidare »
Cd3ncgzvgxwho75z94mt

Pressinbjudan: Snabba beslut för att få ut snabbt bredband på landsbygden!

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 11:06 CEST

Torsdagen den 21 juni välkomnar Svalövs kommun och IP-Only pressen för att berätta om senaste nytt gällande bredband på landsbygden.

Kontaktpersoner 18 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Informationsansvarig
  • dvcgojdanielgjgl.hengvumrikssoomjen@svlwalctov.sdxoyvye
  • 0418-47 50 24
  • 0709-47 50 24

Om Svalövs kommun

Välkommen till Svalövs kommun - plats för liv

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13 930 invånare.

Adress

  • Svalövs kommun
  • Herrevadsgatan 10
  • 268 80 Svalöv

Länkar