Skip to main content

Ett enigt personalutskott har ställt sig bakom samtliga beslutspunkter gällande Karl-Erik Kruses användande av kommunens tjänstebilar

Pressmeddelande   •   Mar 14, 2018 11:00 CET

Personalutskottet hade sitt första möte 2018-03-13 på Kommunhuset i Svalöv. En av de punkter som utskottet hanterade gällde ett personalärende, Karl-Erik Kruse.

Ärendet handlar om hur Karl-Erik Kruse använt kommunens tjänstebilar. På Kommunstyrelsens
arbetsutskotts sammanträde den 10 januari 2018 beslöts att en oberoende utredning skulle göras
för att klargöra hur Karl-Erik Kruse nyttjat kommunens tjänstebilar. Utredningen skulle också ge
kommunen ett underlag kring hur man skulle hantera frågan framöver.

Följande 4 punkter fanns att ta ställning till i Kommunstyrelsens Personalutskott

 1. Kommunstyrelsens personalutskott godkänner advokat Olle Höglunds rapport inkommen 11
  mars 2018 gällande rättslig bedömning avseende felaktigt nyttjande av fordon.
 2. Kommunstyrelsens personalutskott uppdrar till förvaltningen att göra en polisanmälan mot
  Karl-Erik Kruse avseende de omständigheter som framkommit i advokat Olle Höglunds
  rapport.
 3. Kommunstyrelsens personalutskott beslutar vidare att Karl-Erik Kruse tills vidare inte får nyttja
  kommunens tjänstebilar. Beslutet att Karl-Erik Kruse inte får använda kommunens tjänstebilar
  tills vidare gäller såväl i rollen som anställd i kommunen som förtroendevald.
 4. Kommunstyrelsens personalutskott uppdrar slutligen till förvaltningen att ta fram ett underlag
  för att kunna rikta ett eventuellt ersättningsanspråk mot Karl-Erik Kruse för de skador han
  åsamkat kommunen.

Ett enigt personalutskott har ställt sig bakom samtliga beslutspunkter.

- Utredningen visar svart på vitt att detta har pågått några år och därför väljer vi nu att
polisanmäla, säger Fredrik Jönsson (C), ordförande i kommunstyrelsens personalutskott.

- Alla är lika inför lagen och ska behandlas på samma sätt, säger Jan Zielinski (S), ordförande i
kommunstyrelsen.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Fredrik Jönsson (C), ordf. i personalutskottet
Tel: 0768-68 55 16

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.