Skip to main content

Länsstyrelsens beslut om att upphäva detaljplanen för Blomområdet ligger fast

Pressmeddelande   •   Mar 03, 2015 13:44 CET

Genom ett beklagligt förbiseende inom förvaltningen lämnades inte överklagandet av länsstyrelsens beslut om att upphäva detaljplanen för Blomområdet in, vilket innebär att länsstyrelsens beslut om att upphäva planen ligger fast.

Detta innebär att förvaltningen och samhällsbyggnadsutskottet kan och kommer behöva göra en nystart för utbyggnaden av Blomområdet i Billeberga. Denna nystart hade eventuellt också fått göras i ett senare skede om kommunens överklagande inte fått gehör i Mark och miljödomstolen.

– Nu är min inriktning att vi tar ett större grepp om detaljplanerna i Billeberga samtidigt, säger Olof Röstin (M) ordförande i samhällsbyggnadsutskottet. Dessutom kan vi fortsätta dialogen med markägaren om köp av mark så att vi kan hantera kraven på skyddsavstånd till jordbruksmark, fortsätter Olof Röstin.

Torbjörn Ekelund (FP), ordförande i utbildningsutskottet, slår fast att det är oerhört viktigt att vi nu tar ett rejält omtag. Planerna för Blomområdet innefattar möjligheterna att etablera en ny förskola i Billeberga.

– För förskolans verksamhet i kommunen är det mycket viktigt att detta kommer på plats, säger Torbjörn Ekelund.

Det inträffade behöver inte innebära att utbyggnaden i Billeberga försenas, i förhållande till om överklagandet lämnats in i tid, men det är olyckligt att kommunens synpunkter inte prövats. Den omständighet som främst varit föremål för olika uppfattning är skyddsavståndet mellan jordbruksmarken och den nya bebyggelsen.

– Detta som nu skett är djupt beklagligt, men ingen enskild ska behöva att ta på sig ansvar för detta, utan nu handlar det om att skaffa rutiner så att vi minskar riskerna för att detta ska kunna ske igen. Och att vi tar ett nytt omtag för Blomområdet i Billeberga. För denna utbyggnad behövs för Billeberga och Svalövs kommun, säger Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

För frågor, kontakta:
Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsutskottets ordförande
Tel: 0418-47 50 40E-post: olof.rostin@svalov.se

För frågor gällande detaljplanen:
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef
Tel: 0418-47 50 91E-post: mats.dahlberg@svalov.se


Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.500 invånare.