Skip to main content

Linåkerskolan i Svalövs kommun gjorde det igen!

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2015 14:52 CEST

I höstas berättade vi att Linåkerskolans elever höjde sina meritvärden efter en mycket medveten satsning på systematiskt kvalitetsarbete på skolan. Under våren har eleverna i årskurs 9 ytterligare ökat meritvärdena!

- Det känns extra fint att resultaten visar en så övertygande uppåttrend nu, eftersom jag ska lämna skolan och gå i pension i sommar, säger rektor Nils Malmquist.

Från att ha legat på 197 poäng i snitt våren 2012, ligger Linåkerskolans årskurs 9-elever vårterminen 2015 på ett genomsnittligt meritvärde om 210 poäng (219 poäng om man räknar med det 17:e ämnet, språk, som är valbart).

Rektor Nils Malmquist och tillträdande rektor Heléne Rosengren är mycket stolta över resultatet och den medvetna satsningen på systematiskt kvalitetsarbete.Linåkerskolan fortsätter alltså stadigt uppåt mot ännu högre måluppfyllelse. I hela riket var genomsnittet 210 meritpoäng vårterminen 2014. Hur det landar efter läsåret 2014-15 vet vi först i höst, när Statistiska Centralbyrån publicerar samtliga kommuners resultat, berättar Nils och Heléne.

Linåkerskolan kan också stoltsera med en framgångsrik certifiering i kvalitetssystemet Qualis, där man i höstas uppnådde en poängsumma om 93 poäng av 126 möjliga och där gränsen för certifiering ligger på 60 poäng.

Tillträdande rektor Heléne Rosengren säger att resultatet tydligt visar hela kollegiets arbete under de gångna åren. Detta är en bra utgångspunkt att jobba vidare utifrån för mig och den nya skolledningen, avslutar hon.

För mer information, kontakta:
Nils Malmquist, rektor Linåkerskolan
Tel: 0709-47 52 30
E-post: nils.malmquist@svalov.se

Heléne Rosengren, biträdande rektor Linåkerskolan
Tel: 0709-47 52 36
E-post: helene.rosengren@svalov.se

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.500 invånare.