Skip to main content

Medborgardialog - föreställ dig Svalövs kommun 2040!

Pressmeddelande   •   Apr 03, 2019 08:40 CEST

Svalövs kommun är i färd med att ta fram en ny vision. Projektet, som går under namnet "Föreställ dig Svalövs kommun", har som målsättning att samla kommunens invånare för att tillsammans skapa en bild av hur Svalövs kommun ska se ut 2040.

Som ett led i detta bjuder kommunen in till medborgardialog i Folkets Hus i Teckomatorp. Under två kvällar samlas kommuninvånare från föreningsliv och näringsliv, nyinflyttade och sedan generationer boende i kommunen, ung som gammal, för att gemensamt diskutera framtiden i Svalövs kommun.

Kommunen ser fram emot ett intressant och visionärt samtal med högt i tak och spännande idéer.

Press och media är välkommen att delta vid något av de två tillfällena.

När: 8:e och 9:e april, kl. 18.00-20.30.
Var: Folkets hus i Teckomatorp (byggt 1905), Centralgatan 7-9.

För frågor om visionsarbetet, vänligen kontakta:

Fredrik Jönsson (C), kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 0418-47 50 18
E-post: fredrik.jonsson@svalov.se

För praktiska frågor om dialogmötena, vänligen kontakta:

David Nordling, visionssekreterare
Telefon: 0418-47 50 99
E-post: david.nordling@svalov.se

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 14 000 invånare.