Skip to main content

Nu planerar vi för framtiden!

Pressmeddelande   •   Feb 27, 2017 17:16 CET

Svalövs kommun tillsammans med HSB och Midroc bjuder in till pressträff med anledning av framtida exploatering på kvarteret Furen, den allmänt kallade ”Lantmännen-tomten”, i Svalövs tätort.

När: onsdagen den 1 mars, kl. 13.00
Var: kvarteret Furen, Onsjövägen, Svalöv.

Svalövs kommun ser en ökad befolkningsinflyttning och en större efterfrågan på bostäder. Kommunens geografiska läge med närhet till regionens större städer och med kommande infrastruktursatsning gällande utbyggnad av Söderåsbanan, som kommer att ge tågstationer i Kågeröd och i Svalövs tätort, är kommunen nu redo för större exploatering.

Under 2016 har kommunen och HSB haft en dialog gällande en framtida exploatering av kvarteret Furen i Svalövs tätort. Den aktuella tomten ligger strategiskt bra och stationsnära och därför vill man tillsammans titta på olika möjligheter för området.

- Vad som ska byggas på området är inte bestämt utan alla möjligheter ligger framför oss i vår gemensamma arbete, men en satsning i Svalövs tätort kommer även att gynna hela kommunen i stort, säger Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande.

– Som enskilt samhällsbyggnadsprojekt är detta den största satsningen på minst 50 år och vi ser ett samarbete med HSB och Midroc som ett kvitto på kommunens attraktivitet, säger Olof Röstin (M), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

- Ett förverkligande av denna expansion öppnar även för framtida satsningar inom hela välfärdsområdet och kommer på sikt att säkra välfärden i hela kommunen, Säger Torbjörn Ekelund (L).

Med kommande infrastruktursatsningar i Svalövs kommun ser också HSB och Midroc en stora potential för bostadsbyggnation i kommunen.

– Med anledning av regionens utveckling ser vi en stark potential i Svalövs kommun och vi vill gärna vara med och samverka i kommunens utveckling, säger Mikael Jönsson, VD HSB Landskrona.

– Att genomföra projekt i centrala Svalöv ligger i linje med att utnyttja ”det flerkärniga Skåne” på bästa sätt, där vi precis som HSB har sett en potential i takt med en förbättrad infrastruktur, säger Magnus Skiöld, VD Midroc Property Development.

På pressträffen deltar följande personer:
Birgitta Jönsson (S), kommunstyrelsens ordförande
Olof Röstin (M), samhällsbyggnadsnämndens ordförande
Torbjörn Ekelund (L), bildningsnämndens ordförande
Kerstin Lingebrant, tf. kommunchef
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef
Mikael Jönsson, VD HSB Landskrona
Magnus Skiöld, VD Midroc Property Development

Varmt välkomna!

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.850 invånare.