Skip to main content

Ny VA-taxa i Svalövs kommun

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2013 16:31 CET

Vid Svalövs kommuns kommunfullmäktigemöte den 16 december antogs förslaget om ny VA-taxa.

Från och med 1 januari 2014 gäller ny VA-taxa i Svalövs kommun. Taxan höjs i genomsnitt 4 procent årligen för åren 2014-2016 och den nya taxan gäller de abonnenter som är anslutna till VA-kollektivet i Svalövs kommun.

- Att taxan höjs beror på att vi  i Svalövs kommun är i behov av ny- och reinvesteringar av
vatten-, dag- och spillvattenledningar, säger Charlotte Wachtmeister (M), samhällbyggnadsutskottets ordförande.

Den nya taxan kommer att medföra en något höjd kostnad för abonnenter i VA-kollektivet.

 - För en villakund i kommunen innebär taxehöjningen cirka 21 kr per månad, medan en normallägenhet i ett flerfamiljshus får en höjning på cirka 19 kr per månad. För industrier och företag medför den nya taxan en höjning på ungefär 4 %, säger Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef i Svalövs kommun.

Mer detaljerad information angående VA-taxan för 2014 kommer att finnas på www.nsva.se under
januari månad.

För ytterligare information:

För prisfrågor angående VA-taxan, kontakta:
NSVA – Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp
Tel: 010-490 97 00
www.nsva.se

För övriga frågor angående VA-taxan, kontakta:
Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef, Svalövs kommun.
Tel: 0418-47 50 91
E-post: mats.dahlberg@svalov.se
www.svalov.se  

Charlotte Wachtmeister, samhällbyggnadsutskottets ordförande.
Tel: 0418-47 50 40
E-post: charlotte.wachtmeister@svalov.se

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.300 invånare.