Skip to main content

Ordförandens kommentar kring BT Kemiansökan

Pressmeddelande   •   Aug 31, 2017 07:50 CEST

Hans-Inge Svensson, ordförande BT Kemi Efterbehandling, kommenterar Naturvårdsverkets kommentar i Skånska Dagbladets artikel angåend BT Kemis bidragsansökan för sista etappen.

Att Svalövs kommun har valt att dela upp bidragsansökan för den sista etappen i efterbehandlingsarbetet av det gamla BT Kemiområdet handlar om att dels se till att projektet kan fortsätta drivas utan uppehåll och dels om att kunna ansöka om en så väl underbyggd bidragssumma till saneringen som möjligt.

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling ställer sig därför frågande till kommentaren från Naturvårdsverkets handläggare i dagens Skånska Dagbladet (2017-08-30)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster, att ansökan om bidragsmedel skulle vara försenad.

Det har under flera år förts en dialog med både Naturvårdsverket och länsstyrelsen om att dela upp bidragsansökan i två delar och styrelsen upplever det som att myndigheterna har godkänt både det arbetssättet och den tidplan som det innebär.

Fördelen med att dela upp ansökan i två är att projektledningen då kan ge Naturvårdsverket en så bra, välunderbyggd och korrekt kostnadsberäkning som möjligt. Redan i den första ansökan fanns det dock en uppskattning för de kommande saneringskostnaderna, för att ge myndigheten en förvarning om storleksordningen på den andra ansökan.

Vid frågor, kontakta:
Hans-Inge Svensson (S), ordförande BT Kemi Efterbehandling
Tel: 0733-52 33 70, 0418-66 06 32

Skånska Dagbladet artikel angående BT Kemis bidragsansökan

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.850 invånare.