Skip to main content

Svalöv gör ett jättesprång i Lärarförbundets rankning!

Pressmeddelande   •   Okt 04, 2016 10:12 CEST

Från att 2015 ha hamnat på plats 268 av 290 kommuner, tar Svalöv i år ett gigantiskt kliv – över 100 placeringar - och hamnar på 161:e plats!

– Det är givetvis oerhört roligt att se att våra medvetna och envisa satsningar på skolutveckling och kvalitetsförbättring av skolan generellt och elevernas lärande specifikt nu ger så fin utdelning, säger Maria Lundström, utvecklingsstrateg inom grundskolan.

Av de 14 kategorier som Lärarförbundet mäter i sin ranking, visar Svalöv förbättrade värden inom 9 kategorier. De områden där de största kliven gjorts är glädjande nog de som handlar om elevernas meritvärden i årskurs nio. Där har kommunen gått från plats 264 till plats 148, och om meritvärdet indexregleras med hänsyn tagen till elevernas socioekonomiska bakgrund, har placeringen gått från plats 215 till 104.

– Det är mycket roligt att se att våra insatser gör att eleverna verkligen lär sig mer. Detta medför att allt fler elever får allt större valmöjligheter inför sina gymnasiestudier, säger Maria Lundström.

Även inom området andel elever som avslutar sina gymnasiestudier på tre år, har Svalövs elever gjort bättre resultat: från plats 213 till plats 112.

De kategorier som Lärarförbundets ranking mäter är, förutom elevernas resultat, kommunen som samarbetspartner, löneläge, utbildningsnivå hos lärarna, resurser till skolan, lärartäthet med mera. Här har Svalöv gått något framåt i vissa kategorier och något bakåt i andra.

– Det finns givetvis alltid områden där vi kan bli ännu bättre, och vi får inte glömma att dessa rankingar är av relativ natur. Om alla kommuner satsar på att höja sig i rankingen, så måste ändå någon kommun hamna sist, trots att den kanske har gjort stora framsteg utifrån sina utgångspunkter, menar Maria.

Trots glädjande resultat i olika mätningar så är det fortfarande så att utbildningssektorns egna kvalitetsredovisningar är den tydligaste visaren på hur kommunen bygger och utvecklar kvalitén i skolorna.

- Våra egna kvalitetsredovisningar visar vilka utvecklingsområden ditt barns skola har arbetat med och vilka förändringar som har genomförts under föregående läsår, och hur resultatet förbättrats för den lilla enheten, utifrån dess specifika förutsättningar. I dessa går det också att läsa hur man planerar att gå vidare, berättar Maria Lundström.

Svalövs kommun - med ett strategiskt läge i Öresundsregionen - erbjuder närhet, optimism och ett gynnsamt klimat för arbete och liv, samt goda förutsättningar för ett dynamiskt företagande. Bra kommunikationer gör det lätt att arbetspendla. Här bor cirka 13.600 invånare.